Villkorslös kärlek och likhet inför lagen

Villkorslös kärlek, ger utan att kräva, delar med sig utan att förvänta sig att få något i gengäld. Gläds åt själva givandet och att se andra lyckas.

Miljoner människor har historiskt gett sina liv för andra och för mänskligheten, för vår frihet och för demokratin.

Om vi går tillbaka i historien så är några av berättelserna om Jesus exempel på uppmaningen:

Älska din nästa som dig själv.

Men vad innebär det? Ett svar är att: För att kunna älska din nästa måste du först älska dig själv …

Du kanske tänker att man kan inte bara ge och ge utan att få något tillbaka. Vi uppskattar att få feedback på det vi gör. Vi uppskattar ett tack och erkännande. Det behöver inte alltid vara pengar därför fungerar medaljer och diplom. Men som sociala gruppvarelser vill vi vara sedda, respekterade och älskade. Därför är uteslutning och utestängning så allvarliga straff.
Ibland kan man tycka att sådan bestraffning är skälig och till och med rättvis. En störande elev kan förstöra för en hel klass. Att då visa ut eleven kan idag medföra hot om kränkning. Men vad göra om man inte har andra alternativ?

Yrkesmänniskor som bedriver oskicklig verksamhet kan förlora sina licenser. Men hur blir det med människor som uppvisar villkorslös kärlek och gör allt för sin nästa och med goda resultat. Vad finns det för förklaring till att sådana goda människor bestraffas?

Så uppenbarades Guds kärlek till oss: han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder” (1 Joh 4:9-10).

Den som gör gott kan således korsfästas?! Plötsligt får min skeptikerhjärna något nytt att fundera över så jag gör ett litet sidostepp: I andra stycken i bibeln är alla människor Guds barn, så hur kan Jesus vara en enfödd son? Och vad innebär försoning för våra synder? De flesta gör väl så gott de kan och skulle då misslyckande vara detsamma som synd? Somliga skulle säga att utan misslyckanden ingen väg till lärdom.

Men sådana tankegångar är utmanande. För hur ser vi på horribla, vedervärdiga mänskliga beteenden, utgör dessa delar av vår lärocykel?

I boken succébo kom jag fram till följande: ”Människan behöver uppleva även det värsta för att komma till insikt i vad hon inte vill ha.”

Religionens och samhällets ibland märkliga tolkningar av vad som är straffbart blir i sammanhanget både problematiskt och förståeligt men inte utan frågeställningar. Hur kan man bestraffa människor som vill följa sina egna drömmar och som vägrar underställa sig andras makt? Det är ju bland dessa vi finner människor som bidragit med så givande uppfinningar. Hur kan man dra läkarlicens från läkare som gör allt för att hjälpa sina patienter och som lyckas där sjukvården misslyckas? En hemskare frågeställning: Hur kan man stena människor till döds som blivit våldtagna?

Renässans-humanismen hade sitt upphov i att stå fri från religionens ensidiga tolkning av världen.

Dags dock att fundera över vad det innebär att vara humanist. Humanism ger var och en rätt att tänka och tro som man vill, detta är äkta ”sekulär humanism” även formulerad i Humanist Manifesto från 1930.

Som vi numera vet har den marxistiska antihumanismens efterföljare kapat humanismen och ersatt begreppet med sina egna materialistiska konstruktioner, dogmatisk ateism, intolerans och pseudovetenskaplig inskränkthet. Nivån på denna depraverade intellektualism torde närmast kunna jämföras med bakgrunden till medeltida inkvisition och tortyr. LÄNK

Det som antihumanisterna ägnar sig åt är att kränka mänskliga rättigheter något som den prisbelönta engelska journalisten Rod Liddle har granskat bland annat i dokumentären Problemet med ateism.

Historien har visat oss att det inte är religion som är problemet, men ett tankesystem som insisterar på att en grupp människor är okränkbara i sin rätt [att förstå världen], medan de andra har fel och måste på något sätt bestraffas. (Rod Liddle)

Två förbund, Förbundet (anti)humanisterna och Vetenskap & Folkbildning (VoF), har samfällt lyckats orsaka ett synnerligen inskränkt klimat i Sverige. Många frågar sig hur det har kunnat bli på detta sätt. Den trista sanningen är att en falang inom Socialdemokrati (som bildade VoF), i samverkan med medier då främst Expressen och Dagens Nyheter (som ingår i Bonnierkoncernen) ligger bakom ett militäriskt liknande angrepp på så kallad alternativ. Det kan röra medicin, andligt medvetande och tankefrihet.

Humanismen har sitt upphov i att stå fri från dogmatiska och diktatoriska tolkningar av världen som exempelvis antihumanismen står för.

Vi är flera som har granskat antihumanismen och publicerat artiklar (SvD) och gjort dokumentärer (om Dr Erik Enby)  och funnit överväldigande bevis och fakta för antihumanismens övergrepp på människan. En artikel i VLT visar vem som leder detta fälttåg i Sverige. Här beklagar sig Dan Larhammar över att ha blivit ”demoniserad”, han som i över 10 år förföljt läkaren Erik Enby, drar en gråtvals och förnekar sitt förräderi mot vetenskapen och mänskligheten.

Villkorslös kärlek innebär inte att ge upp sig själv och bana väg för de giriga, inskränkta och farliga.
Vi har alla en inre Livskompass som innebär att vi har olika val. Varje liv har en drivkraft att tillgodose sina behov, att skydda sig men också och en moralisk plikt att ta ansvar för sig, sina närmaste och det samhälle i vilket vi lever. När detta samhälle hotas av sådant förstörande gift som Larhammar, Sturmark och antihumanismens sprider är det upp till var och en att sätta sig in i vad det innebär i egna ställningstaganden. Att förneka problematiken och gömma sig leder inte till nödvändig förändring.

De flesta undviker konflikt och detta är en förutsättning för att hålla hela befolkning i fångenskap. Alla revolter har sitt ursprung i att människor till slut fått nog.

Det en människa kan göra för att demonstrera villkorslös kärlek är att be för en annan människa. Något som således antihumanisten med sin ateistiska övertygelse hånar och förnekar.

Vi är alla olika

Det finns ingen människa som är helt lik någon annan. Det finns endast likheter men alldeles oavsett det är alla ur ett filosofisk, humanistiskt, ideologiskt perspektiv lika värda. Man behöver inte vara likadan, jämbördig ekonomiskt och i styrka eller av samma sort för att betraktas som jämställd. Snarare är det så att man behöver inte alls vara jämlik för att ha rätten att behandlas som jämställd.

Genom detta följer att vi alla ska vara lika inför lagen, det är därför rättvisans gudinna har ögonbindel, rättvisa ska se till sakfråga och inte till utseende eller andra ovidkommande faktorer.

Likhet inför lagen?

Vi vet att verkligheten är annorlunda – likhet inför lagen är en utopi. Särintressen kan styra bort från moral och rättvisa och istället orsaka rättsröta. När Dr Erik Enby fråntogs sin läkarlegitimation bottnade det i en djup aversion från Dan Larhammar som i kraft av sin position kunde utnyttja den politiska makten och en maffialiknande hydra inom myndigheter, medier, domstolsväsende och läkemedelsindustri i vilken Larhammar ingår. Jag har granskat detta och redovisar mina slutsatser i uppföljaren till dokumentären Läkaren som vägrade ge upp, – Sista striden, beräknad premiär hösten 2019.

Antihumanismen strategi och makt har lett till att Vidarkliniken nyligen lagts ned med stöd av beslut från EU. Så hur skulle EU kunna vara en väg till upprättelse för Enby? Har vi inte kommit till en punkt då måttet är rågat?

Börje Peratt

Se Läkaren som vägrade ge upp Vimeo on Demand

Donera om du vill stöda förverkligande av Sista Striden helst över 110 kr och ojämn siffra 210, 310 osv. Premiär beräknad till hösten 2019.

Plusgiro: 320793-3
NORDEA Swish 1234524831

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s