Den stora lögnen

https://vimeo.com/manage/videos/531258066

Den 31 mars vaknade jag med tankar om att ge en bild av vad som hände 2020 och det blev ett tal. Huvuddelen av texten med några referenser finner du nedan.

Börje Peratt

Den stora lögnen

Lögnen som strategi följer en lång tradition inom politiken som går ut på att sprida sin egen bild av verkligheten oavsett hur skev den är. ”Den stora lögnen”, anammades av Adolf Hitler i Mein Kampf.

Hitlers propagandachef Göbbels konstaterade att en stor lögn fungerade bättre än en liten, eftersom få människor var beredda att acceptera att man verkligen kunde ljuga så grovt som storlögnaren gjorde.

”Vill man ha de stora massornas sympati måste man berätta de dummaste och mest naiva saker för dem”

Citatet kan jämföras med hur Machiavelli formulerar sig: ”Folk är så ytliga och ger så lätt efter för sina omedelbara önskningar, att en bedragare alltid hittar någon som låter lura sig.”

Nödvändigheten av att ljuga beskrivs utförligt av Machiavelli som ett vinnande koncept. (Länk)

För inte så länge sedan gjorde skådespelaren Stefan Sauk en video om pandemin där han utgick från en kritik mot hur Sverige hanterat denna kris. Det var ett inlägg formulerat av mannen som skrev Konsten att vara snäll! Redan det borde ha gjort mig fundersam. Ändå blev jag besviken på att Sauk antingen inte hade förstått bedrägeriet eller omedvetet blivit en del av den stora lögnen.

Den stora lögnen ja. Den strategi som blev Hitlers vapen för att lura med sig den tyska befolkningen in i en katastrof som drabbade hela världen.

I denna lögnens cocktail framstår fördumning som självklar och sunt förnuft som ett avvikande beteende. Faktum är att inget kan som rädslan för ett yttre hot få människor att sluta sig samman i kamp mot den verkliga ondskan eller som nu om ondskan blir deras vän hamna i ett grupptänk där hjärntvätten trollar bort all självständig analys. Det senare är sektens manipulering för att skapa lydiga följare.

Hjärntvätt i större format förutsätter propaganda. Du vet, då medierna nöter in ett budskap tills människor inte tror på annat. Det kräver enorma resurser och pengar. Och de som drivit den stora lögnen har gott om båda. Deras motiv har också varit att tjäna mer pengar.

En avsikt med detta har varit att pungslå världens ekonomier, lamslå människor och underminera vår vardag för att nå fullständig kontroll. Den som gått på propagandan slår naturligtvis bort en sådan beskrivning som konspirationsteori. Nåväl bevisen är omfattande och det är bara att följa pengarna. Varför vill man omintetgöra allt som vi älskar som mest? Varför förhindra oss att se på fotboll, gå på bio, äta tillsammans på restaurang? Nej där ska vi sitta ensamma. Hur kan människor gå med på detta?

Minska smittspridningen? Men detta är ju som en snäll säsonginfluensa. Över 99 procent, de flesta av oss märker ingenting. Ett fåtal får olika grader av förkylning och de mest sårbara stryker med. Jo det är vad som sker varje år. Inte har vi stängt ned samhällen för det.

I den trojka eller som jag formulerar det Hydra som ligger bakom detta ingår större läkemedelsbolag som är kopplade till vapenindustrin och de har haft makten att ta över sjukvården och politiken, först i USA och sedan med Världshälsoorganisationens hjälp resten av världens demokratier. De genomförde Svininfluensakampanjen för drygt tio år sedan och har sedan dess planerat för Coronakampanjen. Har du det minsta logik kvar så är det bara att lägga ihop pusselbitarna.

Hur hopplöst det än kan tyckas så gör jag ett försök att nå fram till dig som har blivit covidtroende. Ja du kan glädja dig med av att vara i den förvillade majoriteten.  Men allt fler börjar ana att det inte står rätt till och ju förr covidtroende också vaknar ur sin dvala desto snabbare kan vi återta världen och friheten.

Jag vänder mig nu till ditt logiska tänkande och ber dig följa med på hur Hydran har förvridit världen i den Stora Lögnen. En del av ingredienserna är att luras med begrepp som pandemi och upprepa smitto- och dödssiffror varje dag.

Strategin i detta skrämselspel har varit att göra dig rädd för andra människor och fått dig att isolera dig och stanna hemma.

Ovanpå det har man fått dig att sätta på dig mask som om du skulle ha blivit biten av en rabiessmittad hund. Och människor går omkring med denna mask utomhus. Tror de verkligen att luften smittar? Andra sitter med mask på i sina bilar. Det enda som sker med dessa masker är att de får svårare att andas och svårare att kommunicera med andra.

Rädslan för andra sprider sig. Det är den verkliga smittan.

Men vad är då en pandemi? 

Något som WHO har fått hård kritik för är att de 2009 definierade om begreppet pandemi till att i praktiken gälla varje säsonginfluensa. Och därmed har betydelsen vattnats ur. Tidigare gällde att en ansenlig del av befolkningen skulle drabbas.

Innan 2009 räknade man med att världen utsatts för två allvarliga pandemier. I mitten av 1300-talet gick Digerdöden över Europa, Afrika och Asien och hälften av befolkningen, uppemot 200 miljoner, dog.  Nästa allvarliga pandemi var Spanska sjukan strax efter första världskriget 1918. Den drabbade en tredjedel av jordens befolkning, uppemot en halv miljard smittades, och trots osäkra dödstal dog kanske 100 miljoner.

2009 lanserades Svininfluensan som en pandemi men det är bevisat av WHO ändrade definitionen för att det skulle gynna läkemedelsbolagens skrämselpropaganda. Glaxo Smith Kline satt i knät på Världshälsoorganisationen och styrde. GSK var påtryckande ”rådgivare” som önskade skruva upp en hotbild för att sälja vaccin. Då medierna fortfarande var fria och utförde sitt uppdrag att granska makten så kom en anstormning av avslöjanden om Världshälsoorganisationens bedrägliga uppträdande som sedan ledde till att WHO höll på att förlora sin finansiering. (SvD https://www.svd.se/hard-kritik-mot-pandemilarmet) GSK dömdes för motsvarande mutbrott i Kina SR: Brittiskt läkemedelsbolag i kinesisk muthärva https://sverigesradio.se/artikel/5592506

WHO:s experter betalda – av läkemedelsföretag https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/G1PW7l/whos-experter-betalda–av-lakemedelsforetag

Jag har tidigare nämnt hur detta fula spel pågått under täcket i många år och inför svininfluensan kan vi se hur USAs ledande sjukvårds- och hälsoorganisationer var instrument för bedrägeriet.

Innan svininfluensan ens hade brutit ut på allvar klubbade USA:s hälsoministerium 2009-07-20 genom ansvarsfrihet för tillverkarna av svininfluensavaccinet. GlaxoSmithKline, Baxter, Novartis med flera kunde alltså inte åtalas för eventuella biverkningar av vaccinet. Det var nu vi kunde se hur svenska medier blev allt mer en del av det fula spelet.

Läkemedelsbolagen visste att vaccineringen kunde leda till svåra biverkningar och därför avkrävde man straffrihet i förväg. Intäkterna och vinsterna skulle inte drabbas av folkets krav på skadestånd. Länk

Under coronakampanjen ser vi historien upprepa sig. Pandemi har blivit slagord i varje nyhetssändning. Som om bolagen skulle få betalt för varje gång de upprepar ordet (vilket inte skulle förvåna mig).

Om vi utgår från ursprunglig definition så är en pandemi – en smitta som drabbar en ansenlig del av befolkningen. Vad kan då betraktas som en ansenlig del? Vad är en ansenlig del av hundra kronor? Är det en större del eller hälften, är det en krona eller nån stans där emellan. Låt oss säga 20 kronor eller mer. Då är vi upp i minst 20%. Det är i alla fall vad vetenskapen har utgått från i analyser av i sina beräkningar och omdömen. Även om det inte är en överenskommen regel så säger sunda förnuftet att 20% kan anses vara ett minimum av en ansenlig del. Nå om vi då tar Sveriges befolkning och rundar av den till 10 miljoner så skulle en ansenlig del innebära att 2 miljoner under 2020. Vi är inte i närheten av detta tal. Låt oss som en tanke sänka nivån till en miljon. Det skulle innebära att 10 procent av befolkningen dött. Så blev det inte heller. Nästa steg 100 000, skulle vara  en procent men det blev det inte heller. Den officiella statistiken påstår 10 tusen avlidna under ett år. Det är noll komma en procent (0,1) av befolkningen. Av dessa har 7000 äldre dött av vad då?

 Överdödligheten på äldreboenden – i fem grafer | SVT Nyheter.

I Sverige uppvisades hög dödlighet under april månad då äldre människor dog som flugor under vårdens beskydd. Nå vad hände? Jo gamlingar lämnades ensamma utan vård och ofta utan läkarundersökning. Motsvarande hände i norra Sverige under hösten förvintern. https://samtiden.nu/2020/11/tusentals-aldre-doda-ministern-vill-nyansera-kritiken/)

Tusentals gamlingar sattes in på palliativ vård utan läkarundersökning och dog således av vanvård och missvård. Vad skrevs på dödsattesten? Covid19! Utan obduktion. Utan bevis!

Och utifrån detta, hur rimligt är det att stänga ned samhället?

Moderaternas ledare Ulf Kristersson har hojtat om att testa befolkningen, Test test test

 Men hur säkra kan vi vara på testen och diagnoserna?

PCRtestet har underkänts som diagnosmetod av Kary Mullis som fick Nobelpriset för denna upptäckt. Vill man avslöja hur det gått till med Drostens PCR test så blir det pinsamt för alla inblandade. Historien om KI forskaren Macchiarinis dödliga struprörsoperationer framstår som avsevärt blekare jämfört med vad denna Drosten orsakat. https://principia-scientific.com/christian-drosten-the-fraud-behind-covid-19-pcr-testing/

Mot bakgrunden av att dessa opålitliga Drostentest inte ger säkra resultat blir begreppet pandemi direkt vilseledande. Ändå upprepas det till outhärdlighet i Public Service sändningar med ständiga rapporter om smittade och döda. Rapporter som således är rena falsarier. Tidigare i år angav Läkemedelsverket även döda av vaccin som biverkningar men dessa siffror har nu försvunnit. Varför gör inte Public Service en granskning?

Några andra frågeställningar

Låt oss göra en jämförelse med tidigare års orsaker till höga dödstal i Sverige. Tobaksrökning dödar varje år ca 12 000 och siffran stiger. Hälften av dödsorsakerna dvs mer än 50 000 som avlider gör det enligt socialstyrelsen av cirkulations och tumörsjukdomar. 

Vad händer nu? Sjuka människor får under covidkrisen inte sin inplanerade operation då covid dominerat sjukvården. En kirurg som tagit sig an långt gångna tumörer kallar dem covidcancer.  Ett stort antal sjuka av andra orsaker har inte undersökts. Konsekvenserna av detta är att tiotusentals svårt sjuka inte har upptäckts och inte heller kommer att behandlas förrän det är för sent.

Den olagliga pandemilagen!

Våren 2020 inledde Annie Lööf och Centern en kampanj för en pandemilag med omfattande inskränkningar för befolkningen. Att den gick emot Grundlagen tycktes inte bekymra. Vid valet av Lööf som partiledare hoppade jag av politiken och började skriva på ett eget program (Rättvisepartiet Demokraterna). Detta för att tydliggöra inför mig själv. Då hon sedan blev vald och grodorna hoppade ur hennes mun i flock förstärkte det mitt beslut att lämna Centern. Nu ett antal år senare var det inte längre bara grodor utan en gigantisk padda som krängde sig ur hennes mun: ”Pandemilag”. Den fick mig att tänka på science fictions filmen då UFOs höll på att ta över jorden och den kvinnliga kaptenen svalde en stor råtta levande. 

Eftersom så många av Centerns följare inte insåg vad hon stod för då, så förstår jag hur bländade och fördummade människor kan bli av rappakalja.

Vad återstår att göra då politikerna blivit en del av ondskan?

Vad återstår då medierna slutat utföra sin uppgift att granska makten och myndigheterna?

Vad återstår då industrimedicinen fått fritt fram att krossa människors immunförsvar med ett fulvax och strategier som separerar oss och gör oss människofientliga.

Vad återstår?

/BP 20210329

En reaktion på ”Den stora lögnen

  1. Laboratorier i USA kan inte hitta Covid-19 i ett enda av 1500 positiva tester
    Vid 7 universitet upptäcktes inte ett enda COVID

    ”När vi skickade resten av proverna till Stanford, Cornell och ett par laboratorier vid University of California, kom de fram till samma resultat: INGET COVID. De hittade influensa A och B. Sedan bad vi alla CDC om genomförbara prover av Covid. CDC sa att de inte kan ge dem, för de har inte dessa prover.

    Så vi kom till den hårda slutsatsen genom allt vårt forsknings- och laboratoriearbete att Covid-19 var imaginärt och fiktivt. Influensan kallades bara ”Covid”, och de flesta av de 225 000 dödsfallen var från co-morbiditeter såsom hjärtsjukdomar, cancer, diabetes, lungemfysem osv. De fick influensa som ytterligare försvagade deras immunförsvar, och de dog.”

    https://bakomkulisserna.biz/2021/05/01/laboratorier-i-usa-kan-inte-hitta-covid-19-i-ett-enda-av-1500-positiva-tester/

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s