Finlands självständighetsdag 6 december

En finsk skidpatrull i norra Finland, inväntande ryska trupper. 12 januari 1940. (Wikicommons)

När vi nu den 6 december firar 100-årsjubileumet av Finlands självständighet översköljs vi av bilder från krig som lett fram till frigörelsen från Ryssland.

Innan Ryssland tog Finland 1809 (Storfurstendömet Finland (1809–1917) så var detta land en del av Sverige under mer än 600 år.

Ritva, min hustrus släkt kommer från finska Karelen som numera inkorporerats av Ryssland. Jag har hört otaliga historier om de umbäranden som drabbat hennes mor och den stora syskonskaran då de flera gånger fick fly hemmet för att slutligen skingras i Finland och vidare till Sverige, England och USA.

Under Självständighetsförklaringen från Ryssland flydde många finländare norrut i Finland och blev av befolkningen i denna del av Finland betraktade på motsvarande sätt som främlingsfientliga idag bemöter ”invandrare”. Karelerna tar våra jobb! Karelerna äter vår mat osv. Ovälkomna i Finland var det förståeligt att man drog vidare till andra länder.

Många av dem ingick i den halv miljon som flyttade till Sverige. De riskerade att hamna i ett mellanläge, ovälkomna av främlingsfientliga svenskar och ogillade av finnar som ansåg dem vara självbelåtna och förmer än dem som stannat kvar i Finland. Människans sämsta egenskaper av negativism, gnidighet och avund kom i dagen.

Unga finska soldater som bekämpade ryssen såg sig inte heller välkomna hem trots att de stått upp för sitt land. Större delen av Finland hade i dag annars med största sannolikhet varit ryskt. En historisk problematik som förhindrade försoning var det tidigare finska inbördeskriget som inleddes i januari 1918. De röda kämpade för förening med Sovjet och de vita fortsatte kämpa för självständigheten. Denna strid som slutligen vanns av de vita innebar inte att problemet försvunnit. 20 år senare då andra världskriget startade 1939, försökte Sovjet åter inta Finland med stöd av de röda i Finland.

”Finlands sak är vår”

Mottot för Svenska frivilligkåren som organiserade de svenska och norska medborgare som anmält sig som frivilliga på Finlands sida i Vinterkriget 1939-1940 mellan Finland och Sovjetunionen.

12 705 (varav 727 norrmän) anmälde sig, 8 260 antogs. Av dessa stupade 33, omkring 50 sårades genom direkta stridshandlingar och över 130 frostskadades.

Man kan tycka att fler borde ha anmält sig och att Sverige borde officiellt ställt sig på Finlands sida. Men det svenska försvaret var allt annat än i ordning och tyskarna  var i antågande.

Det tog sedan Finland närmare ett decennium, fram till 1955, att officiellt visa sina fosterlandsförsvarare rättmätig uppskattning. Rysshatet i den äldre generationen är nog fortsatt starkt.

Jag vill inte avsluta i mörker utan lyfta fram den otroliga överlevnadsförmåga som detta finska folk visat upp. Man anordnade några år efter andra världskrigets slut olympiaden i Helsingfors och manifesterade med idrottsliga prestationer den sisu som kännetecknar vårt brodersfolk. Jo de är mer än så om vi betänker hur djupt det svenskfinska arvet går både genetiskt och kulturellt även om språket är så helt olikt vårt.

Jag avslutar med ett stort grattis på självständighetsdagen!
Onnittelut Itsenäisyyspäivään!

Börje Peratt

Tiden rinner ut för Mugabe. 10 år för sent!

Det tog 10 år att få Mugabe bort från den makt han avsatts från i demokratiskt val i Zimbabwe i april 2008!

Folket firar tillsammans med militären på gatorna i Harare. Revolutionären som tog makten för att ge folk tillbaka sitt land körde landet i botten och snodde åt sig det som blev över för egen del. En i äkta mening maktfullkomlig despot med ett enda motiv att bygga en dynasti för den egna släkten.

Diktatur innebär ofta kleptokrati

Despoten är inte ensam utan hålls uppe av ett batteri av samverkande funktioner i akt och mening att med rädsla och favörer, piska och morot anpassa undersåtar till ibland vedervärdiga omständigheter. I sådana länder svälter stora delar av befolkningen som tvingas att underkasta sig olika inskränkningskrav ofta även när det gäller livsåskådning, trosföreställningar, beteende och försörjningsmöjligheter.

Kleptokratier som Robert Mugabes Zimbabwe har genom sådan maktfullkomlighet åsidosatt demokratin och kört ned landet i rännstenen. Eftersom Mugabe i sin självgodhet inte ser några hinder att att låta svältande betala hans födelsedag har han tvingat av befolkningen några miljoner för att fira sig själv. (Mugabe firar sin födelsedag medan folket svälter)

Mugabes diktatur har kört ned Zimbabwe från ett välmående land till sällan skådad depression och förfall
Mugabes diktatur har kört ned Zimbabwe från ett välmående land till sällan skådad depression och förfall

Att Mugabe betraktats som hjälte bland svarta grupper är för att han kastat ut de vita farmarna som stod för landets goda ekonomi och som säkerställde befolkningens tillgång på livsmedel. När han beslagtog deras farmer fanns dock inte kompetens att sköta dem och nu svälter folket. Mycket liknar Nordkoreas oförmåga att ta hand om sitt land och sitt folk.

Diktaturernas fall

Pest eller kolera? Ja det vet vi inte förrän ersättaren börjar visa åt vilket håll Zimbabwe nu går.

Börje Peratt

Trumps lilla Donald

trump-avlyssningsparanoja
Trump har nu i ett Twitter beklagat sig över att Obama skulle ha avlyssnat hans mobil i Trump Tover i samband med valet.
Ja Trumps fantastiska självgodhet får man ju inte missa. Eller hur Obama.

”Ingen är så bra som jag på att bygga en mur
Allt jag rör vid blir till guld, eller hur pappa.
Ingen älskar CIA som jag. Jag älskar CIA till 1000 procent
Ingen kan fixa jobb som jag
Jag är sänd av Gud att fixa jobb
Ingen respekterar kvinnor som jag …

Häpp! Vid dylika påståenden kan man naturligtvis inte längre undra över diagnostiseringen av denna gigantiskt uppblåsta självbild.
Men man kan också undra över hans allt tydligare förföljelsemani. Det är sådana tendenser som får diktatorer som Stalin att mörda och kasta påstådda fiender i fängelset. Vi ser det hända nu i modern tid med Erdogan i Turkiet.

Trump har en gränslös narcissistisk personlighetsstörning som påminner om Mussolini och jag kommer att tänka på Mormors lilla kråka.

Trumps lilla Donald skulle ut och åka,
ingen hade han som körde.
Trumps lilla Donald skulle ut och åka,
ingen hade han som körde.

Än slank han hit, än slank han dit,
än slank han ner i diket.
Än slank han hit, än slank han dit,
än slank han ner i diket.

Obama har känt sig tvungen att avfärda Trumps bisarra påstående och det är ingen utom trumpfans som tror på påståendet.
Möjligen är det återigen så att Trump har gjort sig skyldig till kriminella aktiviteter som han sedan beskyller andra för.
Alla kring Trump håller tyst dagen efter och Trump är också tyst. Har han äntligen täppt igen truten på sig själv. SVT

Börje Peratt

Konspirationer som skymmer sikten

Avgaser från passagerarflyg som av konspirationsteoretiker omvandlas till "chemtrails"
Avgaser från passagerarflyg som av konspirationsteoretiker omvandlas till ”chemtrails”

Misstänksamhet, oro och rädsla utgör en bakgrund till paranoida konspirationsteorier. Å andra sidan har människor en sanslös fantasi som kan förneka fakta och fabulera de märkligaste orsaker till händelser. Nästan alla stora världshändelser misstänkliggörs och får nya förklaringar. 

Människan har i alla tider fantiserat om vad som ligger bakom olika händelser och vad som kan påverka framtiden. Oro för orsaker till vad som hänt och vad som kan hända kan mana fram vad som närmast liknar förföljelsemani.

Problemet då man skådar över horisonten och fabricerar svar från egna fantasier är att man riskerar förlora verklighetskontakt.
Vi ser det just nu i T.P Erdogans Turkiet. I maktens sfär kan denna rädsla motivera till att man skapar fiender. Ibland går man så långt att man attackerar oskyldiga och påstår att det är fienden som ligger bakom. Detta för att ytterligare förstärka en offerroll och få omvärlden att vända sig mot den nu påhittade ondskan.

Trump har lyckats med detta konststycke då det gäller USA-valet. Hälften av alla människor ser en krämare och despot, en som skiljer ut istället för att föra samman. Den andra hälften tycks se en frälsare som ska förinta allt ont. Motsvarande fenomen som Hitler och Mussolini då de skulle ”rädda” en frustrerad befolkning ur sin förtvivlan med löften om infrastrukturjobb och att kasta ut eller avrätta ”ovärdiga” medborgare.

Trump använder motsvarande retorik. Det lilla folket och det glömda folket. Jag kan förstå hans stöd till Ryssland när det gäller Krim. Det var från början ett center för ryska flottan och när allt föll i Ukraina fanns inte en chans i världen att Ryssland inte skulle se om sitt hus. Att EU, USA och NATO upprörs över detta är inget annat än skådespel.

Men många av dem som håller på Trump hör inte hans bakomliggande ord, uppfattar inte vad det är han faktisk säger och ser inte hans show utan faller för den auktoritära magnetismen och besvarar all kritik mot Trump med att då tillhör man etablissemanget och har gått på mediakampanjen mot Trump.

USA har valt en högerpopulist som påminner om en inkarnation av Mussolini. Jag skrev detta innan jag hittade följande bild på google.

80ac69fea2f089739a9b0b8a2e7aea3555b1d7b47f1d8e2907076ffe9cce652d_1

Naturligtvis kan citatet betraktas som en skröna men tycker ändå att det finns skäl att lägga upp det, då jag och många med mig har uppfattat Trump som närmast en reinkarnation av Mussolinis ideologi, gester och uttryck.

Bakom valet av Trump står naturligtvis en intressegrupp av extremhögerideologi men också en ofantlig frustration av oförmåga hos det  ”glömda folket” eller ”den tysta majoriteten”. Naturligtvis kommer Trump att svika alla som han inte tjänar på. Och det kommer att mynna ut i än värre konflikter och motsättningar, våld och ren och skär dumhet. Tror man verkligen på Trumps ord om att göra ”USA great”? Tror man verkligen att Trumps ”we” omfattar de lägsta samhällsklasserna? Trump har varit psykopatsmart och utnyttjat missnöjet. Men hans psykopatläggning kommer att slå tillbaka.

Innan ondskan avlägsnas så är sannolikheten stor för att de skyldiga har kastat ned landet i sorg och förnedring. Naturligtvis kan det arrangeras som en hjältesaga men det skymmer bara blicken.

Konspirationsteoretiker krånglar till det och blindgångare finner ursäkter till det mörker som nu lägrar sig över världen. Att kvinnor valde att rösta på en sexist och våldtäktsman kan tyckas märkligt. En primitiv djurisk instinkt hypnotiseras av maktfullkomlig och auktoritär självgodhet. Jo vi har sett det förr. När sedan söner och barnbarn får begravas i katastroferna efter dessa människors storhetsvansinne så har man inte förmågan att tänka att man själv varit med om att välja ödet.

Till och med är det så att kvinnor har demoniserat den kvinnliga presidentkandidaten Hillary Clinton. Motståndare anklagar henne för brott som Trump framkallat och belastat henne för. Men det är inte Clinton som startat krig i Mellanöstern. Det är republikanerna och Bush den yngres intåg i Irak som har lett till IS och dagens strider i Syrien och Irak (De nya axelmakternas angreppskrig mot Irak). Se också Matt Damon i filmen ”Green Zone”.

Jag har varit tveksam till att Clinton finansierats av företag som ägnar sig åt genmanipulering. Samtidigt kan jag förstå hennes perspektiv att garantera föda till hungrande befolkningar. Det är antagligen inget illa ment med det men det står i opposition till ett helhetstänkande som vill bevara naturlig mångfald. Det är vad dessa olika uppfattningar kan handla om.

Jag har också varit orolig för hur särskilt svenska politiker har krökt rygg för amerikanska politiker och släppt in NATO på svensk mark. Med Trump kan man nog räkna med att detta slaknar. Som jag sagt tidigare allt är inte svart vitt och det finns möjligen positiva effekter att hämta.  Jag har själv ogillat delar av Clintons politik men nu med valet av Trump kommer eftertankens kranka blekhet.

Med Trump har vi fått något som är oerhört mycket farligare och värre. Först säger han att han ska visa ut alla migranter och muslimer sedan påstår han att han aldrig sagt det och ändrar det till att kasta ut alla förbrytare. Ja den senare politiken hade även Obama så inget nytt där. Det nya är att vi har fått en hatmånglare och patologisk lögnare som aldrig håller ord. Den sortens psykopat i vita huset. Jisses. Och vi hör i Sverige hur hans agerande och person försvaras i en allt grövre retorik. Varje kritisk röst mot Trump hänvisas till etablissemanget och man har inte kunskap, intelligens eller vilja att inse vilket svart etablissemang som ligger bakom Trump.

Vi befinner oss i ett vägskäl för demokratin och humanismen och det kan kosta oss vår frihet och ekonomiska stabilitet. I sinom tid kommer allt fler förnekare att på mer eller mindre brutalt sätt väckas till insikt. Vi får hoppas att det då inte är för sent.

Publicerad i en tidigare version på Newsvoice. Några av kommentarerna där bekräftar min oro för hur lågt vi har hamnat i det politiska mörkret. Även angiverimönster från en som anser att påståendet om sexism och övergrepp borde anmälas till Trump och hans då enligt kommentatorns önskan, kommande hämndpatruller. Jo det är en farlig tid vi går till mötes.

Börje Peratt

”Varför Amerika är inte det största landet i världen, längre”

Why America is NOT the greatest country in the world, anymore.

Att dagens USA länge har haft en förvriden bild av sig själva har uppmärksammats av allt fler inom landet. Övriga västvärlden har länge undrat över den omnipotenta självbilden. Under Vietnamkriget växte en enorm proteströrelse fram som på allvar tog itu med amerikanarnas vapenfixerade identitet. Den har dock i stort sett somnat in. Det hela tog fart igen i början av 2000-talet då USA under George Bush den yngre,  skramlade ihop en Allians som gav sig på Irak med förevändningen att de hade förstörelsevapen. Ja i och för sig hurrades det även i Europa och i Sverige över detta krigsbrott därför att man kunde göra sig av med despoten Saddam Hussein, men vi var några som kunde se de katastrofala konsekvenserna av detta oprovocerade angrepp.

USA har tidigare mördat sig fram i sin lek att vara världspolis men denna gång blev det ödesdigert. Lärde man sig då av läxan. Nej samma sak upprepades i Libyen mot Khadaffi. I båda dessa länder har ISIS vuxit av sitt hat mot USA och dess allierade. Irak och Libyen har bombats tillbaka till medeltiden. Samma sak pågår nu i Syrien. I praktiken är det Ryssland som ensamma tagit den suveräna staten Syriens parti och som ensamma har försvarat Assad. Vi kan komma att se motsvarande historiska reflektion som i Irak och Libyen. USA är världens värsta terrorist! Och i detta fall blir Ryssland hjälten. Jisses!

USA är världens värsta terrorist enligt Noam Chomsky

USA och väst skyller på att Syriens president försvarar sig mot dem som iscensatt ett inbördeskrig och som belägrar städer. Jag undrar hur det skjutglada USA skulle reagera om motsvarande hände i USA. Det finns inget som pekar på att man inom USA skulle acceptera motsvarande skeende utan militärt ingripande.

Man hör aldrig Obama uttala sig för dessa krig i Mellanöstern och Afrika och jag undrar hur pass inblandad Obama är i detta. Jag vill tro att han inte har haft en chans mot republikaner och vapenindustrin utan tvingats gå med på krigen för att själv kunna överleva.
trump_mussolini

Det som nu händer i presidentkampanjen med Donald Trump som en slags 2000-talets neofascist är i sann mening otroligt. Hur kan över 40 % av landets vuxna över huvud taget se honom som en presidentkandidat? Har man helt förlorat greppet om verkligheten? Saknar man grundläggande människokännedom? Är man helt enkelt så fördummad att man inte vet bättre?

Så här säger Robert de Niro om Donald Trump

Han är så uppenbart dum. Han är en skit, en fähund, en gris.
Han är en bedragare, en skojare, en odugling som inte vet vad han pratar om, inte gör sina läxor, inte bryr sig, inte betalar skatt. Han är en idiot.
Colin Powell sa det bäst: Han är en nationell katastrof.
Han skämmer ut landet. Det gör mig så arg att det här landet har kommit till en punkt där denna dåre, denna tönt har kommit så långt som han har.
Han pratar om hur han vill slå folk på käften. Jag skulle vilja slå honom på käften.
Är det någon vi vill ha som president? Jag tror inte det.
Jag bryr mig om vilken väg det här landet tar. Jag är väldigt orolig över att det kan gå åt fel håll med någon som Donald Trump.
Om du bryr dig om din framtid: Rösta.

USA! USA! USA!

Jag såg med äckel hur denne Trump dompterade sina fans. Då han inte hade mer att säga så körde han igång USA! .. USA!! och kunde sedan nöjt konstatera att han fick den allt mindre publiken med sig. Hade han lyft handen i en Hitlerhälsning hade han sannolikt också fått med sig merparten.

Vad är då Trump bra för? Jo förhoppningsvis kommer USA till insikt om att här går gränsen. Nu vet USA vad man inte vill ha.

Börje Peratt

Samhället-myndigheter-människor

Dans i parken. Foto: Börje Peratt
Dans i parken. Foto: Börje Peratt

Det vi önskar är ett liv som går som en dans. Ett samhälle där organisation av arbete och tjänster, samverkan och utbyte, rättigheter och skyldigheter flyter på till glädje för medborgarna.

Ett utvecklat samhälle på demokratisk grund har ett system av politiker som representerar folkets olika uppfattningar, en kultur som speglar människors tankar och känslor och visar upp för oss vilka vi är, en myndighetsstruktur som arbetar för oss människor och som sätter människorna före orimlig byråkratisk fyrkantighet, en rättvisa som skyddar människan och tryggar individens rättigheter, och inte minst en fri journalistkår som granskar makten och visar upp om och hur den enskilda människan utnyttjas eller hotas av särintressen. Utan en stark demokrati riskerar vi få ett vilda västern, en anarki där den som kan skrämma omgivningen råder över andra.

Inget samhälle är perfekt och med ständiga förändringar krävs en förmåga till flexibilitet. Lagar och regler blir föråldrade, nya upptäckter leder till möjligheter att förändra funktioner och beteenden som blivit föråldrade och ersätta dem med nya bättre. Hotet mot en sådan gynnsam utveckling är en rigid ärkekonservatism. Samtidigt finns en förklaring till seghet i förändringar. Vi kan inte utan vidare alltid kasta oss in i nymodigheter utan att först försäkra oss om att de är ofarliga eller i alla fall inte ökar skadligheten för miljö och liv.

Med den enorma hastighet som samhället har förändrats under de senaste 100 åren hinner vi inte dubbelkolla konsekvenserna av alla nymodigheter. De negativa resultaten kan uppträda långt efter att vi redan gjort nymodigheterna till en vana.

Forskarnas uppgift är att undersöka hur olika substanser, metoder och tekniker påverkar såväl miljö och beteende som psyke och hälsa. Detta är en grannlaga uppgift och några forskare dyker ned i mikroskopiska detaljer som de sedan kan applicera på helheter. Andra fastnar i ett sugrörsseende och förmår inte ta helikopterperspektivet och se konsekvenserna av sina fynd. Återigen andra presenterar slutsatser av sina fynd som blir rena rappakaljan, men och det är ett stort men om denna rappakalja gynnar ett maktens särintresse så presenteras det som ett genombrott emedan andra som verkligen gjort ett genombrott som kan leda till nya insikter och metoder tystas eller skadas eftersom de inte gynnar makten med sina särintressen.

Ett sådant exempel är läkaren och forskaren Erik Enby. Hans vilja att förstå sjukdomens upphov har fått honom att bli läkare med drivkraften att forska och där han fördjupat sig i blodet, hur det uppträder och vad det kan innehålla och påverkas av.
Hans ambition var att doktorera men forskningen saboterades av kollegor och ett illvilligt etablissemang som skrämdes av att hela skolmedicinens paradigm kunde vara i fara. Detta kunde även innebära att läkemedelsindustrin hotades. Således egenintressen som missgynnade skolmedicinens utveckling.

De som kände sig utvalda att krossa Enby tog då hjälp av de rigida mekanismerna hos myndigheter och lyckades i en sammansvärjning med lögner och påhittade bevis dra Enbys läkarlegitimation och sedan försökte man också kasta honom i fängelse. Det är svårt att tänka sig en sådan process i ett fritt och demokratiskt land. Men detta pågår och Enby är varken den första eller den siste att drabbas. Förutsättningarna för att genomföra denna typ av justitiemord bygger här på att vetenskapens topphierarki drabbats av hybris och en självgodhet som gjort att våra mest ärevördiga vetenskapliga institutioner idag betraktas som en farlig lekstuga för karriärister. När sedan lydiga myndigheter och en ensidig journalistkår tar denna maktens parti får vi en situation som påminner om diktaturer. Bakom det hela ler en diabolisk läkemedelsindustri hela vägen till banken.

Fallet Macchiarini är bara en krusning på ytan mot vad som döljer sig därunder. Att det kunde avslöjas och få sådana stor uppmärksamhet beror också på att SVT i detta fall inte var hotat. Visst det var bra att Macchiariniskandalen fick denna uppmärksamhet och att de skyldiga skåpades ut. Men därunder finns så mycket mer. Fördjupar man sig i detta så riskerar hela korthuset falla, inte bara vetenskapsakademin, KI och medspelande myndigheter utan även media som Public Service och Bonnierpressen.

Vi lever nu i en tid då dessa unkna dubbelspel kan komma till ytan och där medvetenheten om fulspelet kan åstadkomma en vilja och förmåga till genomgripande förändring. Det finns många kloka, frustrerade, arga, misshandlade människor som vill ha en förändring. Kanske kan min film ”Läkaren som vägrade ge upp” vara en del i en sådan process.

Börje Peratt

lsvgu_poster_bloodcells_v8

Narcissism som styr världen

Kim jong-un Nordkoreas "älskade" och "populära" diktator
Kim jong-un Nordkoreas ”älskade” och ”populära” diktator

Politiska krafter som verkar mot humanismen, demokrati och mänskliga rättigheter kan ha makten som strategi men också ambitionen att bli dyrkad och rent av bli ställföreträdande gud.

Somliga av dem har fostrats in i en överhöghet som de föreställer sig är den enda sanningen. En sådan fostran har Nordkoreas Kim Jong-un fått. Han kan knappast lastas för det. Andra har kämpat till sig en makt från en underdog position som Hitler, ytterligare andra har strategiskt klättrat på karriärstegen, byggt upp ett nätverk av rule by fear och slutligen tagit över såsom Putin.

Jag har tidigare i fler artiklar publicerade på andra håll redogjort för det som benämns antihumanism en rörelse som har en ren ateistisk och materialistisk ideologi. Här tänker jag istället nämna några andra avarter som hotar inte bara samhället, utan nationer och världen.

Det enklaste vore att benämna diktatorer som psykopater. Oavsett de har denna abnormitet i personligheten eller inte så är beteenden ofta präglade av en överdådig narcissistisk självbild och brist på empati och rättvisa.

Putin_Kleptocracy big

Diktatur innebär ofta kleptokrati

Despoten är inte ensam utan hålls uppe av ett batteri av samverkande funktioner i akt och mening att med rädsla och favörer, piska och morot anpassa undersåtar till ibland vedervärdiga omständigheter. I sådana länder svälter stora delar av befolkningen som tvingas att underkasta sig olika inskränkningskrav ofta även när det gäller livsåskådning, trosföreställningar, beteende och försörjningsmöjligheter.

Kleptokratier som Robert Mugabes Zimbabwe har genom sådan maktfullkomlighet åsidosatt demokratin och kört ned landet i rännstenen. Eftersom Mugabe i sin självgodhet inte ser några hinder att att låta svältande betala hans födelsedag har han nyligen tvingat av befolkningen några miljoner för att fira sig själv. (Mugabe firar sin födelsedag medan folket svälter)

Mugabes diktatur har kört ned Zimbabwe från ett välmående land till sällan skådad depression och förfall
Mugabes diktatur har kört ned Zimbabwe från ett välmående land till sällan skådad depression och förfall

Att Mugabe betraktas som hjälte bland svarta grupper är för att han kastat ut de vita farmarna som stod för landets goda ekonomi och som säkerställde befolkningens tillgång på livsmedel. När han beslagtog deras farmer fanns dock inte kompetens att sköta dem och nu svälter folket.

Mugabe diktator i Zimbabwe
Mugabe diktator i Zimbabwe

Att dyrka en despot kan verka besynnerligt.
Vi ser motsvarande aningslösa reaktion hos ignoranta delar av rysk befolkning som hurrar för att Putin återtagit Krim. Att sedan rysk ekonomi nu körs i botten anses inte vara Putins fel … trots att han tillförskaffat sig flera hundra miljarder för egen räkning och personifierar kleptotatur (omskrivning av kleptokrati eftersom Ryssland är mer diktatur är demokrati). Naturligtvis finns det en omfattande kritik hos den lidande ryska befolkningen men med fara för bestraffning, ja med fara för livet håller de flesta tyst.

Vågar vi påstå att dessa despoters usla beteenden hänger ihop med en omnipotent och samtidigt förkrympt karaktär med förvrängd personlighet? En person som skadats så mycket av omständigheter att det humana mänskliga gått förlorat.

Detective-Putin

De flesta kritiker av Putin håller tyst av rädsla för vad som kan hända dem. Ändå lyckades den starkt Putinkritiska politikern Nemtsov samla 4% av rösterna i valet och flera tiotusentals Moskvabor som skulle gå i en marsch med honom mot Putins politik. Ja det blev en sorgemarsch istället.

Pest eller kolera

Vi kan inte vara säkra på att elimineringen av sådana diktatorer räddar befolkningen. Utrensningen av Saddam Hussein i Irak och Kaddafi i Libyen har efterlämnat två länder i kaos och elände. Risken finns att något liknande händer i Syrien då den sekulära diktatorn sannolikt ersätts av militant islamism med sharia lagstiftning.

Denna katastrofala utveckling har följt i spåren av flera revolutioner inom muslimska områden såsom Iran där mullorna och sharia tagit över.

Psykopater som styr världen

Förfall och kriminalisering av människan kan diskuteras i termer av omständigheter, arv och miljö och om det är en tillfällig sinnesförvirring orsakad av olycka, sjukdom eller droger. Motsvarande korruption och kriminalisering av en stat bärs ofta upp av en religion eller ideologi präglad av förakt för medmänniskan.

Om man studerar de politiska ledare i historien som har haft mest destruktiv effekt på sin befolkning och på världen så är de flesta psykopatkaraktärer och gangsters med maffiosometoder. Många av dem (Hitler, Saddam Hussein mfl) har haft en besvärlig uppväxt utsatta för olika slags förnedring.

Margot Wallström svensk utrikesminister
Margot Wallström svensk utrikesminister

Margot Wallström tar striden

De politiska ledarna i Saudiarabien bjöd först in Sveriges utrikesminister att tala för att sedan kasta ut henne. Orsaken skulle vara att Sverige kritiserat Saudiarabien för brist på demokrati och mänskliga rättigheter. Ja i demokratisk politiskt ledarskap ingår att kunna diskutera förhållanden som strider mot FN´s konventioner. Med det omogna och självdyrkande ledarskap som Saudiarabien demonstrerar ser vi motsvarande tillkortakommande som gäller för psykopater med narcisstisk personlighetsstörning. Kritik är otänkbart särskilt från en kvinna. Hon ska normalt sett vara tyst då män finns i rummet, hålla sig längst bak, klädd i heltäckande tyger från topp till tå.

En våldtagen kvinna får spöstraff eftersom det är hennes fel att hon eggat en våldtäktsman.
En våldtagen kvinna får spöstraff eftersom det är hennes fel att hon eggat en våldtäktsman.

Att Margot Wallström kastas ut är lika mycket konsekvens av en gravt ojämställd kvinnosyn som att man finner den svenska kritiken av deras demokratiska inkompetens otillbörlig. Israels beteende mot den svenska utrikesministern har sannolikt motsvarande orsaker. Hon har med sin fräna kritik trampat på många ömma tår.

Personligen anser jag att det är den enda framkomliga vägen för att nå en förändring i patriarkala kulturer. Utmana dem med de värderingar vi står för och de får skrämselhicka. Tänk om invånarna börjar tänka och handla fritt? Tänk om undersåtarna börjar drömma om självförverkligande!

Börje Peratt

Tidigare artiklar i serien om Humanism

Humanism 1. – Människans ansvar för livet och själen.

Humanism 2. – Kärlekens universella kraft.

Humanism 3. – Humanitas, historik och framväx

Den nya politiken – Vandra ut, stänga ute, skälla som en bandhund

Allt sedan Ny Demokrati har vi sett politiker som vägrar tala med ”vissa” motståndare och som till och med krävt att inte behöva sitta på samma bänk i TV-studion.

Trots stora åsiktsskillnader så kunde Högern på den gamla goda tiden föra ett hövligt samtal med Kommunisterna. Det vi nu fått i riksdagen är ovärdigt. Mobbingen utspelas inför öppen ridå och istället för att möta motståndare så vandrar man ut eller slänger dörren i ansiktet på dem man vägrar prata med. Alliansens uppträdande vid pensionsfonden är ovärdigt. Magdalenas Anderssons utbrott mot SD var okunnigt och kränkande. V har kunnat sitta på läktaren och iaktta skådespelet nere på cirkusarenan. Håller han Sjöstedt sig kall nu, kan han vinna oerhört mycket. Tänk om han skulle inleda samtalet med SD? Tänk om han skulle våga göra det som ingen annan just nu gör, nämligen börja kommunicera.

Naturligtvis är det otänkbart eftersom resten av V och dess röstare skulle börja skälla som bandhundar.
Så förutom vandra ut, slänga dörren i ansiktet, vägra ta emot den utsträckta handen så har vi fått ett rovdjursnivå i beteendet där många skäller och smyger runt med svansen mellan benen.

Värderingarna inom SD är högst tvivelaktiga, javisst men omdömet och värderingarna är inte klockrena i något parti. Riksdagen måste nu finna en form som håller. Med ett SD som obstruerar och leker hela havet stormar handlar det om att neutralisera dem frågan är hur.

Börje Peratt

Börje Peratt

Välkommen till min mediala värld

Valets opinionsyttring utlyser hysteri

Den här bloggen använder jag till stilla funderingar och reflektioner. Nu handlar det om resultatet av valet 14 sept 2014 och den panikpolitik som uppstått. Sverigedemokraterna fördubblade och fick nästan 13 %.

Väldigt många kraftfulla reaktioner bespottar dess väljare och skanderar rasister. Ja sannolikt är att kärnan av SD är grundad i nationalsocialismen. Trots att Åkesson försökt tvätta rent så är säkert garderoben full av skelett som kan komma till liv.
Flera av mina nära vänner med utländsk härkomst vet inte om de vågar bo kvar i Sverige och oroar sig för framtiden.

Jag förstår ändå inte denna hysteri. Och jag finner egentligen attackerna på SD och dess väljare mer beklämmande än att just SD ökat. Om nu 13 % av landets befolkning sett SD som enda alternativ då ligger inte problemet hos SD utan hos de övriga partierna. Att alienera SD-väljarna ytterligare lär in minska dem.

Och samtidigt alla andra partier fick 87 % så varför denna orimliga uppståndelse. Jo för att vi vet att de växer om vi inte gör något åt den stora orättvisa som vuxit fram under Alliansen.

Jag är för tillfället mer upprörd över att vi har haft en politik som kastat Sverige 100 år tillbaka i tiden, som sålt ut landsbygdens möjligheter som minskat chanserna för bönder och fiskare att överleva. Det är jag minst sagt upprörd över och när mitt eget parti Centern tillhör de värsta svikarna (på riksplanet) finner jag det olidligt. Centern i min kommun är bra så där gäller det att fortsätta på inslagen väg och vi fick 20%. Men riks med nyliberalerna och högerextremisterna borde ansluta sig till NyModeraterna och sluta förstöra C och landsbygden. Mitt hopp står till en ny Centern Classic rörelse.

Egentligen är det C som har vågmästarrollen och som skulle kunna medverka till att SD inte får någon större politisk makt i riksdagen.

Med en omogen tjej som partiordförande som helt odemokratiskt utan att fråga partistyrelsen avfärdar blocköverskridande lösningar hoppas jag nästan på nyval så att C får stå där som skyldiga till att SD ökar lite mer. Bara detta C åker ut och vi kan göra oss av med Lööf och nyliberalerna i kansliet. Här behövs den stora sopkvasten. I rådande situation krävs ledare som prioriterar kommunikation och samverkan.

Börje Peratt

Blocköverskridande regering

Hur skulle en regering kunna se ut om Rödgrönt vinner och SD får vågmästarroll? Då kanske det blir en blocköverskridande regering med delar av Alliansen.
Om jag skulle strunta i politisk hemvist och gå på en blocköverskridande regering med personer som inte bara pratar utan faktiskt i handling visat upp en profil (inte säkert en som jag alltid gillar) men som kanske kan åstadkomma något, ja då blir det en riktig mångpolitisk gryta. Måste dock plocka bort Åsa Romson som på sikt vill avveckla flyget. MP har en del radikala åsikter som tycks mig lämna verkligheten.

Dagens Industri hade en artikel som plockade fram möjliga rödgröna ministrar.
De kan bli Löfvens ministrar (Di)

Vänsterpartiet har också tagit fram ministerkandidater här. Hur tänkbart det är att S skulle släppa in V vet jag inte men om V får ett bra resultat så måste man väl öppna denna dörr.

Jag tar dock från alla håll även Alliansen där Moderaterna rört sig alltmer åt mitten. Några ministerposter är jag mer osäker på och två har jag inget förslag till. Fördelningen kvinna och man är viktig helst 50/50. Dock har jag valt de som jag anser lämpligast och då blev det typ varannan damernas. Det är också en övervikt på S som måste korrigeras mot valresultatet om Alliansen ska släppas in.

Statsminister: Stefan Löfven (S)

Vice Stats: Fredrik Reinfeldt (M)

Utrikesminister: Margot Wallström (S)

Finansminister: Magdalena Andersson (S)

Finansmarknadsminister: Anders Borg (M)

It- och energiminister: Anna-Karin Hatt (C)

Försvarsminister: Karin Enström (M)

Närings- och regionminister: Mikael Damberg (S)

Justitieminister: Morgan Johansson (S)

Landsbygdsminister: Peter Eriksson (MP)

Miljöminister: ? Lena Ek (C) Åsa Romson är för radikal?

Demokrati-minister: Birgitta Ohlsson (FP)

Barn- och äldreminister: Gustav Fridolin MP

Socialförsäkringsminister: Tomas Eneroth (S)

Civil- och bostadsminister: Ardalan Shekarabi (S)
Ulla Andersson (V)

Arbetsmarknadsminister:

Infrastrukturminister: Per Bolund (MP)

Utbildningsminister: Ibrahim Baylan (S)

Kultur- och idrottsminister: David Lega (KD)

Integrationsminister: Rossana Dinamarca (V)

Migrationsminister: Maria Ferm (MP)

Socialminister: Jonas Sjösted (V)

Biståndsminister: Lena Hjelm-Wallén (S)

Handels- och nordisk samarbetsminister: Maria Wetterstrand (MP)

Rättviseminister: Ali Esbati (V)

Ja det vore en utmaning!

Skulle vi krydda grytan med risk för allergichock så inrättar vi en asylminister som är vikt för Åkesson och en Jämställdhetsminister där Gudrun Schyman huserar.
Björklund får rollen som kvarsittningsminister och Annie Lööf får plats i en vikariepool för praktikanter.

De senare förslagen om att krydda grytan var ironi om nu någon inte förstod det.

Börje Peratt