Författaren Wilhelm Moberg en samhällsdebattör på barrikaderna

via Författaren Wilhelm Moberg en samhällsdebattör på barrikaderna

Annonser

Tatueringstrenden nästa stora folksjukdom

barn-tatuering_28927782
Giftiga ämnen i tatueringsfärger. Cancerframkallande ämnen, gifter som skadar vårt DNA och arsenik förekommer i tatueringsfärger. Det visar en granskning som Läkemedelsverket gjort.
Av de 29 färger som undersöktes innehöll 15 förbjudna ämnen. (SVT TEXT TV 2015-03-18)

Sex färger innehöll aromatiska aminer,som kan ge cancer, skada arvsmassan, göra det svårare att få barn eller framkalla allergi. Annat som hittades var för höga halter av föroreningar som arsenik, barium och bly.

20 färger togs bort från marknaden med anledning av kontrollen, enligt Läkemedelsverket.
zombie_99750594

En ny undersökning visar att många inte vill ha en partner med tatueringar, en intressant tanke med tanke på att man hittar tatueringar på var och varannan …

/BP

Kanske finner döden en ny värld

Frågor om liv och död är ständigt närvarande. Ibland tragiskt och traumatiserande, ibland befriande, oftast betraktar jag det som livsbejakande och härligt. En bildtext om döden och dumhet som jag fann på Facebook fick mig att skriva nedanstående.

När du är död kan du upptäcka din egen dumhet. Det leder sedan till att du återvänder (reinkarnerar) och försöker igen.

Ja förutsättningen för den texten är ju att man tror på inte bara en själ utan också själavandring. För den som haft en Nära döden upplevelse råder knappast någon tvekan.

Läs mer på min forskningsblogg om Medvetandets Uppkomst.

Börje Peratt
Börje Peratt officiell hemsida

Börje Peratt artiklar 1 -31 okt 2014

Gestalta relationer

I litteraturens, teatern och filmens värld handlar det om att gestalta relationer. Komplexiteten i detta brukar summeras ihop i konflikt, kärlek och krig. På senare år har jag mestadels jobbat med forskning på sinnen och medvetande men jag har inte kunnat hålla mig ifrån gestaltandet. Ofta handlar konflikten om att skapa mening och att lyckas med sina drömmar.

Bella & Real

Handlade om att gestalta en ung kvinnans kamp för sina rättigheter mot en kultur som vill tvinga in henne i ett liv och med en man som hon inte valt själv
Bella & Real kortfilmen (piloten). (2001)Flerfaldigt prisbelönad.
Bella & Real – The Movie (2010)
Youtube trailer: Bella & Real the Movie, med sången Fri i främmande land.

Jan Fridegård en dramadokumentär med Per Morberg

Filmen om Jan Fridegård handlar om en författare som trots sämsta tänkbara förutsättningar bestämde sig för att bli just författare.
Jan Fridegård – Ordkonstnären & trälarnas poet, dramadokumentär från 2002

Fru Josefin ett kammarspel (2012) i ”Fröken Julie anda” men om dagens förhållanden handlar om mannen av folket som gifter upp sig och ”tvingas” in i att avsäga sig sina ”rättigheter”.

Hemsida: Fru Josefin ett triangeldrama

Youtube Fru Josefin trailer

Monologen Höken & Gosedjuret  (2012) handlar om den ensammes kamp med sin omgivning och sina känslor. Att försöka finna vänner.
Höken & Gosedjuret en monolog för teatern

Projekt under inspelning är Guide – hästen med nio liv, en film om kärleken till en häst.

Bland drömprojekten är en långfilm om konstnären John Bauer och hans kärlek till Ester, John Bauer – Bergakungen.

Jo i skapandets värld handlar det om att gestalta relationer. Det finns också de som uppenbarligen inte kan annat är förstöra för andra. Kanske är de avundsjukans svarta spöke.

Börje Peratt

Flow för Try Again

Allt sedan mitt intresse för mental träning väcktes någon gång på 70-talet så framstod två personer som centrala förgrundsgestalter. Den ena var norrmannen Willi Railo (1941 – 8 Juli 2010) Känd för boken ”Bäst när det gäller” och den andre var Lars-Eric Uneståhl som startade Skandinaviska Ledarhögskolan. Lars-Eric har skrivit många böcker på ämnet, forskat och genomfört banbrytande insatser när det rör mental träning.

I samband med första boken i projektet om Medvetandets Uppkomst ville jag ha Lars-Erics synpunkter på innehållet i Succébo-Fröet till framgång.

Lars Eric var tillmötesgående men sade samtidigt att han var ofta på resande fot och jag förstod att det var många projekt och aktiviteter som man skulle försöka tränga igenom för att få något av hans dyrbara tid.

Så blev boken klar våren 2011 och nästan samtidigt tipsade globetrotter, journalisten och fotografen Hélène Lundgren mig om ett stort event på Frescati Universitet – ”Toward a science of Consciousness”.  Man kunde anmäla sig som volontär för att hjälpa till och den chansen tog jag: På väg mot en vetenskap om medvetande. Mitt i vimlet stod Lars-Eric och jag fick chansen att ge honom ett ex av den rykande färska boken Succébo i vilken jag citerat honom och beskrivit en del av hans insatser särskilt inom elitidrotten.

På seminariet som varade en vecka knöts nya värdefulla kontakter. Vad jag upptäckte var att min egen forskning låg i framkant. Det kan ju verka brist på ödmjukhet att uttrycka sig så och jag kan ha fel men så kändes det.
Inte minst med tanke på andra delen i trilogin Tolv Sinnen som då låg för läsning hos lektörer. Senare på sommaren blev det tillfälle att träffa professor Adrian Parker och det blev ett spännande möte. Han tog sig an att läsa både Succébo och Tolv Sinnen. Hans engagerade review var uppmuntrande. Senare kompletterade han bilden med att jämföra mig med Uneståhl.

“Börje gör för det andliga området vad Lars-Erik Uneståhl har gjort för det mentala”.

Tredje delen i trilogin ”Try Again” tog fasta på det som är Uneståhls specialområde, det mentala rummet. Min önskan var att på något sätt engagera honom på liknande sätt som Adrian Parker, d v s en review. Hur nu det skulle gå till med tanke på alla hans åtaganden?

Under försommaren började arbetet i den nystartade föreningen Humanism och Kunskap att plana ut och gav mer tid för enskilda kontakter. En stödmedlem som vill gradera upp sig till full medlem var Pia Hellertz. Jag vet inte vad det var i hennes första mail men något sa mig att denna kvinna var något speciellt. Jag bara fick till mig djup visdom. Vi utvecklade en dialog och den visade att första känslan var mer än rätt. Man pratar ju om flow och tvillingsjäl, det skulle visa sig att kontakten med Pia var just detta. Vi diskuterade allt från forskningsprojekt till Martinus och mental träning. Jag undrade vad Pia hade för bakgrund inom detta och då nämnde hon att hon länge jobbat för och med Lars Eric. Samma dag som jag skickade min idé om ett forskningsprojekt svarar Pia att Lars Eric pratat om att träffa mig under en månads tid men inte kommit upp med någon tid och nu bad han mig ringa. Dagen därpå satt jag i bilen på väg till Örebro.
Hur allt bara hakade i varandra som ett slags tåg blev förunderligt. Vi hade ett möte som varade i 8 timmar som inte kan beskrivas på annat sätt än magiskt.
Det var första gången jag träffade Pia i verkligheten, oerhört tacksam för den vänskap som trots bara några månaders kontakt känns som livslång. Här blev också samtalen med Lars-Eric och mötet med hans fru/VD/partner Elene och några av medarbetarna något extraordinärt.

Den idén som jag hade till forskningsprojekt kompletterades med en idé från Lars-Eric som lyfte konceptet. Där och då beslöt vi oss för ett samarbete och som jag tror inleddes en ny vänskap som kan ta oss långt.

Try Again får ibland räkmaka, det kallas också tur men det kan också vara frukten av en länge närd önskan.

Börje Peratt

Kaos är granne med Gud

När man i dagarna diskuterar Higgs boson (Gudspartikeln), universums ursprung och och skapelsen så påminns jag om följande dikt av Erik Johan Stagnelius.

Vän! I förödelsens stund

Vän! I förödelsens stund, när ditt inre av mörker betäckes,
När i ett avgrundsdjup minne och aning förgå,
Tanken famlar försagd bland skuggestalter och irrbloss,
Hjärtat ej sucka kan, ögat ej gråta förmår;
När från din nattomtöcknade själ eldvingarne falla,
Och du till intet, med skräck, känner dig sjunka på nytt,
Säg, vem räddar dig då?- Vem är den vänliga ängel,
Som åt ditt inre ger ordning och skönhet igen,
Bygger på nytt din störtade värld, uppreser det fallna
Altaret, tändande där flamman med prästerlig hand? —
Endast det mäktiga väsen, som först ur den eviga natten
Kysste serafen till liv, solarna väckte till dans.
Endast det heliga Ord, som ropte åt världarna: ”Bliven!”
Och i vars levande kraft världarna röras ännu.
Därföre gläds, o vän, och sjung i bedrövelsens mörker:
Natten är dagens mor, Kaos är granne med Gud.

Erik Johan Stagnelius,
(1793-1823)
Svensk Poet.