Domedagsprofetior? Nä

Människor har i alla tider oroat sig för morgondagen och om jordens undergång. Visst jorden har en tunn skorpa så av och till blir det jordbävning, vulkanutbrott och stormar. Fullt naturligt med naturkatastrofer.

Det är meningslöst att oroa sig för det du kan göra något åt och det är onödigt att oroa sig för det du inte kan påverka.

Nu har det under några år varit Mayakalendern som startat människors fantasier. Den lär ska upphöra och det profeteras om diverse naturkatastrofer.

Förra sommaren var det några som oroade sig för slutet av 2011 och som frågade mig vad jag skulle göra.

Som vanligt, planera inför en trevlig jul.

Svarade jag. Jag har samma svar i år 2012.

Visst den 21 december kanske det händer något men då får det sin särskilda betydelse antagligen beroende på att så många människor riktar sina tankar på att något ska inträffa och så förstoras det upp.

Det vi kan hoppas på är en mer medmänsklig värld.

Nu har Obama vunnit vilket ger hopp om en fortsatt förändring om fred och försoning. Att människor i USA har en president som vill att alla ska kunna få vård. Så denna dag är en glädjens dag.

Dessutom har vi premiär på Fru Josefin annandag jul, 26 december således och spelar till den 4 januari.
Ser fram emot snö, det skulle ge en trevlig inramning.

Börje Peratt

Annonser

Flow för Try Again

Allt sedan mitt intresse för mental träning väcktes någon gång på 70-talet så framstod två personer som centrala förgrundsgestalter. Den ena var norrmannen Willi Railo (1941 – 8 Juli 2010) Känd för boken ”Bäst när det gäller” och den andre var Lars-Eric Uneståhl som startade Skandinaviska Ledarhögskolan. Lars-Eric har skrivit många böcker på ämnet, forskat och genomfört banbrytande insatser när det rör mental träning.

I samband med första boken i projektet om Medvetandets Uppkomst ville jag ha Lars-Erics synpunkter på innehållet i Succébo-Fröet till framgång.

Lars Eric var tillmötesgående men sade samtidigt att han var ofta på resande fot och jag förstod att det var många projekt och aktiviteter som man skulle försöka tränga igenom för att få något av hans dyrbara tid.

Så blev boken klar våren 2011 och nästan samtidigt tipsade globetrotter, journalisten och fotografen Hélène Lundgren mig om ett stort event på Frescati Universitet – ”Toward a science of Consciousness”.  Man kunde anmäla sig som volontär för att hjälpa till och den chansen tog jag: På väg mot en vetenskap om medvetande. Mitt i vimlet stod Lars-Eric och jag fick chansen att ge honom ett ex av den rykande färska boken Succébo i vilken jag citerat honom och beskrivit en del av hans insatser särskilt inom elitidrotten.

På seminariet som varade en vecka knöts nya värdefulla kontakter. Vad jag upptäckte var att min egen forskning låg i framkant. Det kan ju verka brist på ödmjukhet att uttrycka sig så och jag kan ha fel men så kändes det.
Inte minst med tanke på andra delen i trilogin Tolv Sinnen som då låg för läsning hos lektörer. Senare på sommaren blev det tillfälle att träffa professor Adrian Parker och det blev ett spännande möte. Han tog sig an att läsa både Succébo och Tolv Sinnen. Hans engagerade review var uppmuntrande. Senare kompletterade han bilden med att jämföra mig med Uneståhl.

“Börje gör för det andliga området vad Lars-Erik Uneståhl har gjort för det mentala”.

Tredje delen i trilogin ”Try Again” tog fasta på det som är Uneståhls specialområde, det mentala rummet. Min önskan var att på något sätt engagera honom på liknande sätt som Adrian Parker, d v s en review. Hur nu det skulle gå till med tanke på alla hans åtaganden?

Under försommaren började arbetet i den nystartade föreningen Humanism och Kunskap att plana ut och gav mer tid för enskilda kontakter. En stödmedlem som vill gradera upp sig till full medlem var Pia Hellertz. Jag vet inte vad det var i hennes första mail men något sa mig att denna kvinna var något speciellt. Jag bara fick till mig djup visdom. Vi utvecklade en dialog och den visade att första känslan var mer än rätt. Man pratar ju om flow och tvillingsjäl, det skulle visa sig att kontakten med Pia var just detta. Vi diskuterade allt från forskningsprojekt till Martinus och mental träning. Jag undrade vad Pia hade för bakgrund inom detta och då nämnde hon att hon länge jobbat för och med Lars Eric. Samma dag som jag skickade min idé om ett forskningsprojekt svarar Pia att Lars Eric pratat om att träffa mig under en månads tid men inte kommit upp med någon tid och nu bad han mig ringa. Dagen därpå satt jag i bilen på väg till Örebro.
Hur allt bara hakade i varandra som ett slags tåg blev förunderligt. Vi hade ett möte som varade i 8 timmar som inte kan beskrivas på annat sätt än magiskt.
Det var första gången jag träffade Pia i verkligheten, oerhört tacksam för den vänskap som trots bara några månaders kontakt känns som livslång. Här blev också samtalen med Lars-Eric och mötet med hans fru/VD/partner Elene och några av medarbetarna något extraordinärt.

Den idén som jag hade till forskningsprojekt kompletterades med en idé från Lars-Eric som lyfte konceptet. Där och då beslöt vi oss för ett samarbete och som jag tror inleddes en ny vänskap som kan ta oss långt.

Try Again får ibland räkmaka, det kallas också tur men det kan också vara frukten av en länge närd önskan.

Börje Peratt

Jag har en dröm

I arbetet med unga människor kommer det ofta fram att drömmen om framtiden verkar så avlägsen. Sällan har väl ett välfärdslands barn ropat ut sin vanmakt i det tysta inre skriet som idag.

För några år sedan i samband med utsatta unga omvandlade jag Martin Luther Kings text ”I have a dream” till svenska förhållanden. Den finns i inledningen till boken Coacha Unga med Livskompassen.

Livskompassen (Vetapedia)

Jag har en dröm
”Jag säger er, mina vänner, att jag trots dagens och morgondagens svårigheter har en dröm. Det är en dröm i denna övertygelse vi håller för självklar: att alla människor är skapade med samma värde.”

Jag har en dröm om att kvinnor ska kunna

gå säkra var de än är.

Jag har en dröm om att

varje liten flicka och pojke ska kunna välja sitt liv,

sin kärlek, sin framtid

med fullt stöd av sin familj.

Jag har en dröm om att alla barn

skall leva i en värld,

där de inte bedöms efter färgen på sin hud,

varifrån de kommer eller

vilken religion de utövar i sitt hem,

utan efter måttet på sin karaktär.

Jag har en dröm om att varje barn

ska kunna vara den man är och

vara älskad som den man är.

Jag har en dröm om att

varje ungdom skall finna glädjen och kärleken

i en tid av yttre osäkerhet och period av inre kaos.

Jag har en dröm om att en dag,

till och med de som sjunker ned i hopplöshetens träsk

skall upptäcka att det finns oaser av hopp,

glädje, frihet, rikedom och rättvisa.

En dag blir det viktigare att lyssna än att prata,

mer värdefullt att ge än att ta

och tryggare att förlåta än att döma.

Med denna förtröstan kommer vi alla att

kunna leva tillsammans, skapa tillsammans,

gråta, skratta och älska tillsammans.

Så låt försoningen sprida sig från samernas rike

till Skånes slätter.

Låt glädjen vandra från varje kulle och mullvadshög

i Svealand, från varje grantopp i Astrid Lindgren land,

låt glädjens rop ljuda.

Och när vi låter kärlekens musik ljuda,

när vi låter den strömma mellan varje by och förort,

mellan varje stad och land,

då kommer vi att närma oss den dag när vi alla,

varifrån vi än kommer, kan fatta varandras händer

och stämma in i Björn Afzelius ”Sång till Friheten:”

”Du är det finaste jag vet.

Du är det dyraste i världen.

Du är som stjärnorna,

som vindarna, som vågorna,

som fåglarna, som blommorna på marken.

Du är min ledstjärna och vän.

Du är min tro, mitt hopp, min kärlek.

Du är mitt blod och mina lungor,

mina ögon, mina skuldror,

mina händer och mitt hjärta.

Friheten är ditt vackra namn.”

Börje Peratt

Vision och jobbmanifest

1. Skapa en effektivare arbetsförmedling. Jobberbjudanden synliggörs på ett lättillgängligt sätt. De som erbjuder jobb gör det enkelt och snabbt. Arbetsförmedlande organisationer är målorienterade och får ersättning för de jobb de förmedlar. Alltså lön efter prestation. Komplettera och rent av ersätt på sikt statliga arbetsförmedlingar med mindre men lättrörliga enheter som är målrelaterade och har till uppgift att få ut folk på arbetsmarknaden. Här kan man se en starkare utveckling mot fack- och specialistinriktade förmedlingar som redan finns på nätet.

2. Rätten till jobb är både en rättighet och en skyldighet. Var och en ska kunna erbjudas jobbmöjligheter. Pröva i samarbete med fackliga organisationer om A-kassa kan ersättas med jobbförmedling. Samhället ska således vara skyldig att tillhandahålla jobb till den som vill jobba. Samtidigt ska det klargöras att den som söker finansiell hjälp såsom socialbidrag eller har arbetslöshetskassa inte kan slippa ta jobb bara för att man inte får det perfekta jobbet. Det ska alltid finnas jobb som också är anpassade till en individs kompetens, psykiska och fysiska status. Målet är att A-kassa och socialbidrag helt skall ersättas av jobbrelaterade inkomster.

3. Stärk småföretagandet. Bygg ut de administrativa och ekonomiska kontrollfunktioner som behövs för att stimulera framväxten av ett samhällsansvarigt småföretagande. Sänk skatt och arbetsgivarvgifter för de som måste kämpa med låga intäkter. Det viktiga är att de är i jobb. När egenföretagaren väl kommer till en viss nivå så inträder en rimlig avgift. Enkel administration även vid anställning stimulerar och genererar möjligheter till ökad intäkt. Utveckla forum för både affärsmässig kontakt, finna kunder och vidareutbildning.

4. Ge kulturarbetaren mänskliga rättigheter. Idag är de flesta kulturarbetare mest att betrakta som trälar som underhåller utan att få annat än vad som kan betraktas som slavlön. Endast den absoluta eliten kan leva på sitt arbete och även detta hotas. Många konsumenter snyltar på kulturarbetarens jobb. Människan är beroende av kultur för att skapa en mening i tillvaron. Utan kultur har vi ingen musik, ingen underhållning, ingen film eller teater. Inga böcker eller magasin. Inga spel eller festivaler. Ingen utbildning och ingen utveckling. Kultur kan bygga broar, hela, skapa identitet, uttrycka spänning och sorg, väcka kärlek och skänka glädje. Kultur visar oss vilka vi är. Kultur för barn medverkar till intelligensens utveckling och stärker självförtroendet. Därför är det oerhört viktigt att stärka kulturarbetarens möjlighet till att utöva sitt jobb och det kräver rimliga ersättningar. Det är således avgörande att skapa stabilare och mer rimliga villkor för kulturen och alla de som jobbar professionellt inom dessa branscher.

Börje Peratt