Ett kall står över vinst

Häromkvällen träffade jag gamla vänner och vi hade långa samtal om meningen med arbete och företagsamhet. Detta utifrån en diskussion om vinster i vård och skola.

Min uppfattning är att människan i gemen drivs mer av lust och meningsfullhet än lön och bonusar. Dock de som drivs av vinstbegär tycks alltför ofta kunna hamna i positioner där de kan utnyttja och pungslå dem som har ett kall.

Jag anser en konstruktion med vinstdrivande företag i skola och vård vara direkt kontraproduktiv och destruktiv. Fakta från en stor OECD undersökning på 65 länder stöder en sådan uppfattning, PISA 2009.

Svenska 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik har försämrats sedan 2003 då Sverige låg över snittet och i topp inom vissa områden. Alliansen tog över 2005 och tvingade fram världens mest radikala och liberala friskolesystem.

Jan Björklunds politik har fått allvarliga konsekvenser.

Elevernas kunskapsnivå har sänkts katastrofalt, lärare flyr skolan och rektorer byts så ofta att de knappt hinner säga hej innan det kommer en ny. Lusten att lärare förmedlas av en lärare som tycker om sitt arbete och som älskar att se elever växa i kunskap och självförtroende. Idag är det tvärtom så att ”Elevers lust att lära minskar med tiden i skolan”.
Nåväl tillbaka till diskussionen. Samtliga menade att meningen med arbetet var just vinst och jag frågar mig hur man tror att samhället lyckats driva skolor och sjukvård i alla år utan andra vinstmål än hälsa och kunskap.

Tidigare kallades lärar- och sjukvårdsyrken ”kall”.
Vad hindrar från att det fortfarande är så? Ja egentligen är varje yrke som någon anser vara drömyrket ett kall. De allra flesta väljer ”kallet” framför att tjäna massor av pengar. Meningsfullheten står över vinster.

De enda som kan tjäna extremt grova pengar på människor som drivs av sitt kall är cyniska utnyttjare. Och jo de finns överallt. Därför måste samhället skydda sådana områden där människorna är utsatta.

All sådan verksamhet där barn, patienter, vårdnadstagare och även arbetslösa är i beroendeställning ska vara öppen, transparent och under omutbar samhällsstyrd kontroll och revision. En samhällsgranskande institution ska också ha mandat att snabbt kunna vidta åtgärder och sätta in adekvat kompetens när man upptäcker oegentligheter. Jo för de kan inträffa oavsett vem som driver en verksamhet.

Som egen företagare i över 40 år har jag själv varit väldigt noga med att dela lika. Det innebär att jag ibland har fått tala om för dem jag jobbat med att de ska ta mer betalt av mig.
Ibland innebär det att vi inte kommer att tjäna någonting och då får alla vara med på lika villkor. Även det funkar om man litar på varandra.

Men jag kan med stor visshet säga att de allra flesta drivs av lusten till det meningsfulla och när det sammanfaller med intäkt så är lyckan gjord. Denna lycka kan bara bli fullständig om man samtidigt delar den med alla som medverkar och aldrig utnyttjar situationen på ett omoraliskt sätt. Om man lyckas med detta genom ärlighet och hög moral och samtidigt tjänar mycket pengar så är också det en framgång. Men för mig har aldrig pengar varit drivkraften.

Samtidigt har jag lärt mig att ibland finns det de som anser ideellt arbete vara mindre värdefullt. Efter att tränat fotbollslag i 12 år utan ersättning var det en ordförande som i en dispyt sa:

– ”Jamen Börje, ditt jobb är ju inte värt något i kronor och ören!”

Dagen efter låg det en faktura på hans bord. Säsongen därpå värvades jag till en annan klubb och fick lön. Jo kall kan förenas med belöning på flera sätt.

Börje Peratt

Annonser

Fiskeguide Hans Nordin spännande fiskerapporter

Fiskeguide Hans Nordin är känd för sina välskrivna artiklar och sitt författarskap. Även en enkel fiskerapport blir ofta fängslande och inspirerande. Tyvärr ligger denna TV-legends rapporter idag ofta otillgängliga. Jag har bett om att få ta del av dem och lägger nu ut dem på en ny blogg som jag kallar just:

Fiskeguide Hans Nordin – fiskerapport.
Det finns alltid tid att göra rätt drag

Författare och Fiskeguide Hans Nordin kommer förhoppningsvis någon gång i framtiden att sätta ihop sina rapporter i någon slags bokform.
Tills dess kan du ta dela av dem på den nya bloggen

Andra bloggar är
Fiskeguide Hans Nordin – Hemsida

Gå gärna med och Gilla Fiske guide Hans Nordin på Facebook.
Fiskeguide Hans Nordin Legenden på Facebook

En hel del av de filmer Hans Nordin medverkat i finner du här:
Nordic Good Fishing

Mer om Hans Nordin och hans bokproduktion hittar du här.
Fiskeguide och författare Hans Nordin – Wikipedia

Börje Peratt

Viktiga länkar

YRKE

Börje Peratt – Sverige | LinkedIn

FÖRENING

Humanism & Kunskap — Börje Peratt: Den humana humanismen

Kulturnätet

PEDAGOGIK

Livskompassen Vetapedia

Coacha med Peratt Livskompassen

Coacher Stockholm | Coacha Unga

Om Succébo: Succébo – vägen till framgång

BÖCKER

Börje PerattBöckerBokus.com

Coacha Unga – med Livskompassen – Börje Peratt – Böcker – Bokus

Medvetandets Uppkomst | On the Origin of Consciousness

Succébo-fröet till framgång – Börje Peratt – 9789197788014 | Bokus

Tolv Sinnen – Börje Peratt – 9789197788021 | Bokus

Försök igen – Try and try again – Börje Peratt – 9789197788038

FILM

Bella & Real Trailer – YouTube

Läs mer – Cirkeln – Studiefrämjandet

Kulturella spår » Jan Fridegård

Pep Talk – Idrott mer än resultat och tabeller (TV mini-series 1985

MEDIADATABASER

Börje Peratt SFI Filmdatabas

Börje Peratt – IMDb

LIBRIS – sökning: Peratt, Börje

MUSIK

Fri i främmande land – Bella & Real – YouTube

Jag vill vara – Bella & Real – Youtube

Press/Media – Den Fagre Musikal

Ohma Musik CD

Psykopati och det fria valet. Avsnitt 1

1999 skrev jag en artikelserie om psykopati. Det var innan internets explosion. Idag är denna hitintills opublicerade artikelserie mer aktuell än någonsin.  Jag väljer nu att publicera detta då en forskare för en vecka visade upp sina teorier i en dokumentär och kom fram till att han själv var psykopat. Vem är psykopat? – Vetenskapens värld.

Forskaren hänvisade till genetik och biologiskt arv. Jo det kan mycket väl vara en förklaring men slutsatsen blev ändå att miljön avgör om psykopatin utlöser sina mest destruktiva drag.

Man har således ett val. Med insikt om den ondska som utförs kan man hålla igen och lära sig att agera socialt accepterat.

Jag kommer att publicera denna serie i valda delar och släppa lite åt gången. Mycket av innehållet är applicerbart på allt från näthulliganer till politikens cyniska manipulering för att röja undan de svagares möjligheter, till chefer i näringsliv och organisationer. Ja naturligtvis berör det alla människor som löser sin behov med våld (psykiskt och/eller fysiskt) mot värnlösa och oskyldiga.

Psykopater vid makten

En artikelserie av Börje Peratt 1999.

Avsnitt 1

Under de snart tjugo år då jag forskat på ledarskap och sökt de kvalifikationer som gör ledare visionära och medarbetare till att bli mer målorienterade och samverkande har jag kunnat iaktta konsekvensen av bristen på visionärt ledarskap och den frapperande skaran med ett psykopatliknande beteende. Med det menas en oförmåga att känna för eller med sina medmänniskor.

Man styrs av ett rationellt och krasst agerande utan hänsyn till omgivningen. Man har en totalt egoistisk målsättning där varje åtgärd syftar till egen vinning och egna kickar oavsett om underlydande och medmänniskor blir lidande.

Det finns även i detta sammanhang en särskilt obehaglig profil, tidigare kallad sociopaten som har förmåga att spela medkänsla, som har lärt sig vilka beteenden som väcker förtroende och som manipulerar människor med fingertoppskänslighet. Avsaknad av empati och identifikation medför heller inget störande samvete över hur illa man gör andra.

En annan slags profil som egentligen är känslodominerad men med sina beteenden kan uppfattas som känslokall psykopat, är den narcissistiska självförhärligande och karismatiska typen. Den för omgivningen så dominerande ledaren tar åt sig all ära då det går bra och letar syndabockar och skyller på alla andra då det går dåligt.

Typen är förfärande vanlig bland individer och inom organisationer som enbart har till uppgift att kritisera andra men aldrig åstadkommer något själva. Ett avgörande inslag i denna bild är sannolikt avunden över den egna oförmågan och andras resultat. Genom att trycka ner andra som gör något så minskar smärtan över att själv inte få till det.

Man måste poängtera att det även finns konstruktiva karismatiska, ”sol”-personligheter som genom sitt engagerade sätt har förmåga att lysa upp och entusiasmera människor och som delar både motgångar och ära. Ja faktum är att de ”största” ledarpersonligheterna tar på sig ansvaret för motgångarna och delar äran med alla.

Den tidigare nämnde narcissistiska självförhärligande erkänner dock aldrig fel och avslöjar sig ställd mot väggen genom att söka syndabockar och inte ens dra sig för att sälja ut sina närmaste.

Det längsta man kan komma i något som liknar en ursäkt är – ”Jag noterar att du säger att du mår dåligt – tråkigt för dig”.

Hur ska man då utveckla ett gott och lämpligt ledarskap? Att plocka fram en mall och söka personlighetsdrag har visat sig vara alltför begränsat och rent av felaktigt. Människor är unika med mängder av gemensamma grunddrag men med fullständigt unika sammansättningar och ”doser” av dessa grunddrag. Vi har på den logiska sidan förmågan att iaktta, identifiera, analysera, beskriva och förmedla.

Vi har på den emotionella sidan förmågan att engagera oss, satsa, visa känslor, ta sociala kontakter och kommunicera. Men hur vi agerar beror på vad vi identifierar oss med, vårt ”ego”, personlighet, begåvning, situation och förutsättningar. Fostran, kultur och fördomar påverkar dessutom våra beteenden och uttryck.

Det mest tragiska i detta är väl att ju mer psykopaten tränar sig och förstår hur beteendet kan påverka och gynna egna syften desto mer insyltad blir psykopaten i sina egna manipulationer. (Något som idag bekräftas från allt fler håll  ”Psykopater kan inte hjälpas till empati” )

Det är således en pessimistisk bild av möjligheterna till förändring. Den viktigaste frågan man kan ställa sig är om denna slags sjukliga personlighetstyp ska få styra samhället.

Så långt artikeln från 1999. Vilka slutsatser kan vi dra idag 2012

Psykopaten domineras kanske av känslor, trots sin spelade kontroll, vilket gör att man måste hoppa runt från de ena negativa forumet efter det andra som om man lever på giftet att förnedra andra. Ett beteende som är väldigt tydligt inom så kallade skeptikergrupper.

”Skeptikergrupper” är ofta pseudovetenskapliga pseudiker och kännetecknas av en frapperande okunnighet. Om de blir attackerade efter att ha mobbat andra så förvandlas de till offer och beklagar sig över att någon ställer sig i vägen för deras rätt att kränka andra. Denna offerhuva är naturligtvis manipulativ för att få dem som försvarar sig att framstå i dålig dager.

Efter att ha granskat agerande på några forum insåg jag att beteendet förstärks vid varje typ av angrepp om den inte stoppas. I en NewsVoice artikel har jag valt att kalla dessa profiler predatorer och antihumanister.

Jag visste inte då hur rätt begreppet antihumanism var.

Denna artikelserie kommer att fortsätta under bloggen utforskare.

Börje Peratt

Börje Peratt bloggar på WordPress

Efter Torbjörn Sasserssons intervju fann jag det gynnsamt att dela upp mina specialområden i olika bloggar. Så tills vidare har jag lagt till UTFORSKAREN som fokuserar på psykologi.

Har även lagt upp en om FILMAREN som ska bestå av just filmprojekt både bakåt och framåt i tiden.

Den tredje bloggen Text och Musik kommer att fyllas med texter, kompositioner och musikaler. Säkert blir det också en del om historiken bakom dessa.

Börje Peratt

Börje Peratt – Sverige | LinkedIn