Galenskap är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat -?

Hjärnans låsning upprepar misstag (Foto Wikipedia)

Fotot refererar till återfallsförbrytare som kan vittna om oförmågan att förändra ett beteende och att ständigt bli bestraffad.

”Galenskap är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat.” Citatets källa är inte säker men det krediteras Albert Einstein, Anonyma Narkomaner (USA), Max Nordau, George Bernard Shaw, George A. Kelly, Rita Mae Brown, John Larroquette, Jessie Potter m fl.

En fundering är om inte flera kan ha kommit på ungefär samma sak. En annan fundering gäller om citatets begränsning. Empirisk och så kallad ”riktig” vetenskap kan beskrivas som tvångsmässig upprepning. Inom fysiken kan man göra om samma experiment 200 000 gånger för att vara säker på att resultatet inte avviker och vara säker på en slutsats. Vansinne eller ett sätt att kunna kräva otroligt bra betalt för meningslösa eller i alla fall tvivelaktiga krav på forskning?

En annan fundering är om citatet i själva verket inte håller. Vissa moment görs om och om igen ibland lyckas de ibland inte.

Men åter till vilka som står för citatet. Det finns inga dokumenterad bevis för att Einstein skrev eller gjorde uttalandet. Det är listat i ett avsnitt som heter ”Misattributed to Einstein” i den omfattande referensen ”The Ultimate Quotable Einstein” från Princeton University Press. [1]

En matchning finns i en broschyr tryckt av Narcotics Anonymous organization (Narkomaners anonyma organisation) 1981. [2]

”Priset kan tyckas vara högre för missbrukaren som prostituerar för en fix än den är för missbrukaren som bara ljuger för en läkare, men i slutändan betalar båda med sina liv. Galenskap upprepar samma misstag och förväntar sig olika resultat.”

Citatet har även använts av andra tolvstegsorganisationer som Anonyma alkoholister.

Den kontroversiella boken ”Degeneration” av Max Nordau publicerades på tyska 1892 och översattes till engelska 1895. Nordau granskade en mängd olika konstnärers verk och angrep dem som innehöll upprepningar som han menade var en mental defekt hos skaparen. Till exempel kritiserade han Maurice Maeterlincks ”La Princesse Maleine”: [3]

En fundering kring detta är att många skapare upprepar samma tema på olika sätt. Inte minst Ingemar Bergman som i nästan alla sina verk gestaltar egna existentiella konflikter och problematiker från barndomen och relationer. Eller konstnärer som utforskar en form och gör i stort sett samma form med variationer för att kanske upptäcka något nytt.

När George Bernard Shaw recenserade Nordaus text vände han kritiken om repetition tillbaka på författaren och föreslog att Nordau skulle kunna diagnostisera sig som psykiskt vansinnig: [4]

Max Nordaus fann i ”Degeneration” tvåhundra och sextio tusen odödliga ord, som säger samma sak om och om igen.

”Det är som [författaren] vet sättet att driva en tes, men Nordau anser det vara ett symptom på galen ”besatthet” hos konstnären. [Nordaus] budskap till världen är att alla våra karakteristiskt moderna konstverk är symtom på sjukdom hos konstnärerna, och att dessa [förment] sjuka artister själva är symptom på rasens nervösa utmattning genom överarbete.”

”The Psychology of Personal Constructs” av George A. Kelly (1955) innehöll en definition som motsvarade citatet, även om det byggde på andra ord: [5]

”Ur psykologisk ståndpunkt om personliga konstruktioner kan vi definiera en störning om en personlig konstruktion används upprepade gånger, trots att den saknar giltighet.”

En reflektion på detta är hur anorektikern ser på sin kropp som tjock fast alla data och spegelbilden vittnar om motsatsen.

I öppnande av den sjunde amerikanska årliga kvinnokonferensen oktober 1981 framförde Jessie Potter, pedagog och rådgivare i familjeförhållanden, ett tal som innehöll ett tematiskt relaterat ordspråk: [6]

”Om du alltid gör det du alltid har gjort, får du alltid det du alltid har fått.” (Jessie Potter)

Samuel Beckett, vinnare av Nobelpriset i litteratur, erbjöd 1983 också ett motsatt perspektiv i sitt arbete ”Worstward Ho”: [7]

”Allt gammalt. Inget annat någonsin. Någonsin försökt. Har någonsin misslyckats. Spelar ingen roll. Försök igen. Misslyckas igen. Misslyckas bättre.” (Samuel Beckett)

I januari 1986 delade den Emmy-vinnande skådespelaren John Larroquette, stjärna i TV-komediserien Night Court, definitionen under en intervju: [8]

”Vansinne är upprepningen av samma handling som förväntar sig olika resultat. Precis som att hoppa ut ur en 40-vånings byggnad, bryta varje ben, spenderar sex månader på sjukhuset, gå tillbaka till samma byggnad, upp till 39:e våningen, hoppa och förväntar sig att det ska bli annorlunda. Det är aldrig annorlunda. ”

I april 1986 innehöll en opinionsartikel av Baltazar A. Acevedo Jr i ”The Dallas Morning News” i Texas citatet: [9]

”… En galning definierad som en process genom vilken en individ eller ett system gör någonting om och om igen på samma sätt, men ändå förväntar sig olika resultat. Att fortsätta granska och ta itu med problem i vårt samhälle utifrån etniska perspektiv, istället för mänskliga, är överväganden galet och det ger bara ett resultat: Det kommer att leda till polariseringen som är standard för paranoida samhällen.”

Ytterligare en reflektion. Alla som idrottar vet att vissa moment utförs på nästintill samma sätt och i vissa fall lyckas de i andra fall inte. Ibland leder det till kantboll in ibland ut. Skillnaden på framgång kan vara hårfin och turlig. Ett looserbeteende definieras ofta som att upprepa ett beteende som alltid leder till misslyckande. Å andra sidan är det vad träning handlar om, att upprepa ett moment tills det lyckas. Det som Shaw är inne på- ”Försök igen!” Namnet på en kommande bok.

Börje Peratt

Referenser:

Citat är hämtade från Quoteinvestigator

  1. 2010, The Ultimate Quotable Einstein, Edited by Alice Calaprice, Section: Misattributed to Einstein, Quote Page 474, Princeton University Press, Princeton, New Jersey. (Verified on paper)
  2. 1981, Narcotics Anonymous Pamphlet, (Basic Text Approval Form, Unpublished Literary Work), Chapter Four: How It Works, Step Two, Page 11, Printed November 1981, Copyright 1981, W.S.C.-Literature Sub-Committee of Narcotics Anonymous], World Service Conference of Narcotics Anonymous. (Accessed at amonymifoundation.org on October 3, 2011; website has been restructured; text is available via Internet Archive Wayback Machine Snapshot January 1, 2013 link PDF of pamphlet link
  3. 1895 Copyright, Degeneration by Max Nordau (Max Simon Nordau) (Translated from the Second Edition of the German Work), Quote Page 238, D. Appleton and Company. (Google Books Full View) link
  4. 1895 July 27, Liberty, Volume 11, Number 6, A Degenerate’s View of Nordau by Bernard Shaw, Quote Page 2, Column 1, Published by Benj. R Tucker, New York. (Reprint in 1970 by Greenwood Reprint Corporation, Westport, Connecticut)(HathiTrust Full View) link
  5. 1955, The Psychology of Personal Constructs by George A. Kelly, Volume 2: Clinical Diagnosis and Psychotherapy, Quote Page 831, Published by W. W. Norton & Company, New York. (Verified on paper)
  6. 1981 October 24, The Milwaukee Sentinel, Search For Quality Called Key To Life by Tom Ahern, Quote Page 5, Column 5, Milwaukee, Wisconsin. (Google News Archive)
  7. 1983, Worstward Ho by Samuel Beckett, Quote Page 7, Grove Press Inc., New York. (Verified with scans)
  8. 1986 January 5, The Sydney Morning Herald, Television with Jacqueline Lee Lewes: From drugs, drink to… Night Court: ‘Confessions of an Emmy Star, Quote Page 31, Column 3, Sydney, New South Wales, Australia. (Newspapers_com)
  9. 1986 April 25, The Dallas Morning News, Leadership Beyond Ethnicity Should Be Goal of Dallasites by Baltazar A. Acevedo Jr., Dallas, Texas. (NewsBank Access World News)

Godhetens problematik

Problemet är inte alla goda människor som vill väl och som erkänner mångfalden och både respekterar och tolererar olikheten. Problemet är alla dessa goda människor som blundar för orätten, mobbingen och övergreppen och som flyr konflikten.

”Han ägde den obegränsade tolerans som kommer av total likgiltighet.”
(Carl Hammarén 1922-1990)

”Låt oss vara vänner”

Det finns många gränsöverskridande samarbeten mellan skolmedicin och alternativ medicin. Det finns läkarutbildningar där båda sidor ingår i utbildningen som i Indien. Men detta motarbetas av EU. Det finns välvilliga insatser för att lyfta fram alternativen som bromsas eller saboteras som Osherdonationen. Det pågår en underminering driven av egoistiska krafter som inget hellre vill än rasera alternativen för att helt dominera med sina lösningar. Historien visar mängder av sådana exempel.

På 1930-talet fanns två ytterligheter när det gäller behandling av djup depression. Den ena var musikbehandling den andra var lobotomi. Den ena var terapeutisk det andra var medicinsk och där kunde läkemedelsindustrin tjäna pengar. Eftersom läkare inte tjänade pengar på musikterapi så startade man kampanjer för att svärta ned och påstå att den inte hade effekt. Och detta trots att patienter bevisligen blev bättre av just musikbehandling. Emedan lobotomi kunde orsaka fruktansvärd och oåterkallelig hjärnskada. Det tog lång tid och mycket lidande innan denna ”behandlingsform” betraktades som olämplig. Var sjätte lobotomerad dog däribland den svenska konstnärinnan Sigrid Hjertén.

Så mycket av forskning som synes vara vetenskaplig är direkt propagandistisk. Också här kan den godhjärtade blunda inför konflikten och önska att ”vi kan väl bli sams och tillåta alla vägar”. Ja tanken är god men återigen problemet blir då att de som inte vill se ondskan i vitögat faktiskt riskerar att öppna dörren för den.

”Blundar vi för orättvisor och ondska så tillåter vi den att fortgå.” (Edmund Burke)

Tyvärr anlitas forskare och läkare till att förhindra sanningen och istället att pådyvla mänskligheten lösningar som är direkt hälsofarliga men som ger klirr i kassan.

”Det är när godheten blundar som ondskan skadar mest”. (Kristian Gidlund)

Vi bör skilja mellan onda handlingar och onda personer, och att det är vi – de vanliga människorna, som så ofta står passiva och blundar för ondskan – som ger ondskan förutsättning att finnas till och verka. Som Ann Heberlein uttrycker det: ”utan de vanliga människornas oreflekterade stöd skulle Hitler bara vara en ensam, perverterad och maktlös man”.

”Motsatsen till konst är inte fulhet, det är likgiltighet. Motsatsen till hopp är inte uppgivenhet, det är liktgiltighet. Och motsatsen till liv är inte död, det är likgiltighet.” (Elie Wiesel)

Att blunda för det som sker gör inte att det försvinner. Att fokusera på det goda eliminerar inte det onda. Att förneka en problematik ökar däremot likgiltigheten och utgör ett motstånd till nödvändig förändring.


Börje Peratt

Avundens olika ansikten

Avunden tillhör de sju dödssynderna och anses moraliskt förkastlig. Men det finns också en sida som är värd att ta i beaktelse även om den inte är rekommenderad att sträva efter.

Avund är ett gift. Men i likhet med ett antal andra gifter kan den också ha en stimulerande effekt.

Avunden kan ligga bakom konkurrens och viljan att överträffa andra. Den är alldeles säkert en av drivkrafterna bakom det narcissistiska högmodet.

”Du ska inte tro att du är bättre än mig”

Jag naturligtvis ska det heta ”bättre än vad jag är”, men så styltigt brukar man inte formulera sig.

Hur som helst så har jag sett företagare tävla om bäst teknik bara för att ha det senaste och hoppas kunna få kunder på det men också för att utmanövrera sina konkurrenter. Man kan se hela Hollywoodcirkusen uppbyggd på denna avund. Och inte minst ”wannabe” syndromet där utseende, kläder och materiell är allt. Det som inom psykologin kallas ”falsk status”.

Det räcker med ett program av Hollywoodfruar för att se det i sin nakna sårbarhet. Här kan vi också se avundens fulare ansikte. Den där man inte tål andras framgång, den där man avskyr andras sätt att lyckas och det spiller över på att ogilla allt hos den andre. Sätt att vara och bete sig misstänkliggörs och förfulas. Den där intoleransen och högmodet blir levnadssättet.

I Sverige kanske vi inte har motsvarande förfall men naturligtvis finns avunden även här. Den kanske är mer smygande än populistiskt. Nej förresten vi ser den väldigt tydligt inom angreppen på livsåskådningar och levnadssätt. Här manifesterar sig den sjuka avunden i ilska över att andra människor säger sig uppleva saker som man själv är oförmögen till.

Det vackra man inte kan härma, det svärtar man.

Det har till och med gått så långt att det bildats föreningar och förbund för att samla dem som lider av denna missunnsamhet.
Antihumanisternas fientliga profil

”Du ska inte tro att du har något som inte vi har”

Javisst är det Jantelagen som ligger där och styr. Finns det då någon kur, någon bot för denna åkomma?

Avund lever ofta längre än det vi avundas.

Tyvärr är denna mentala avundsjuka ofta så rigid att den fastnar hos den som drabbats. I slutändan är den naturligtvis självförstörande och drar med sig en rad andra mentala obalanser inte minst vrede och högmod.
Det är tragiskt när man betänker hur mycket energi som slösas bort.
Så hur agerar man då om man drabbas av andras avund?
Tycker synd om dem, javisst. En avundsjuk människa lider.

Avundsjuka är skuggan som succén kastar.

Acceptera att de förstör för andra?
Nej knappast. Det sitter många mentalt handikappade människor i fängelse. Tills vi kan skydda oss mot deras skadeverkningar har vi tyvärr inte så många andra lösningar. Flera döljer sina fega angrepp på andra bakom anonyma masker. De tror att de aldrig blir avslöjade. De som dopade sig på 1980-talet trodde de var osårbara. Med skarpare analyser och bättre knivar avslöjades de. I slutändan vill ingen ha dem. De kastas bokstavligt och bildligt talat ut från arenan.

Den avundsjuke är sin egen bödel.

Finns det då ingen väg tillbaka? Jo om den djupt avundsjuke är villig att, liksom alkoholisten och narkomanen, erkänna sin sjukdom. Man måste tillstå att man blivit avundens skadedjur, då men inte förrän då kan man finna inre ro och medverka till ett bättre liv för sig själv och andra. Det krävs ett rejält lappkast, ett mod och en inre styrka för att det ska fungera.

Den som drabbats av skadedjur kan lyssna på det som greken Herodotos sa redan under antiken över 400 år f kr.

Det är bättre att vara avundad än beklagansvärd.

En annan version på temat är: Avundsjukan är kanske den mest uppriktiga formen av smicker.

Jag nämnde tidigare Hollywod som också kallas drömfabriken. Det perspektivet är så mycket mer sympatiskt. Man satsar på sin dröm och skapar något gott av den. Så får vi fantastiska skådespelare, dansare, filmkonstnärer, musiker och utan dem skulle livet vara så mycket fattigare.

Börje Peratt

Einsteins besvärande och inspirerande citat

Eftersom Einstein tillhör en av den moderna historiens mest ansedda naturvetenskapsmän blir hans åsikter och citat föremål för särskild granskning. För den rationella ateisten som hoppas på en vetenskapsman med misstro mot gud och andlighet blir några av citaten så svårsmälta att man gör vad man kan för att diskreditera dem.

Tänk om där fanns en gnutta tro! ”Vetenskap utan religion är lam, religion utan vetenskap är blind. -”Den som ser universums perfektion och ändå förnekar gud, är en dåre”- ”Den kosmiska religiösa erfarenheten är den starkaste och ädlaste drivkraften bakom naturvetenskaplig forskning.”

Tänk om han satte fantasi före fakta! ”Logik tar dig från A till B. Fantasi tar dig vart som helst.”

Och gud bevare oss tänk om han ifrågasatte matematikens betydelse för verkligheten! ”Matematiken handlar enbart om begreppens förhållande till varandra utan hänsyn till deras förhållande till erfarenheten.”

Några av hans mest använda citat blir verkligen en nagel i ögat på dem som hävdar ateism, rationalism och naturalism som enda sanna vetenskaper.

”Inte ens alla försök i hela världen kan bevisa att jag har rätt, men ett enda att jag inte har det.”

Detta påminner om Alfred Adlers kritik av Freud som gärna hävdade sina diagnoser och behandlingar som applicerbar på alla med liknande symptom. Adler menade att det räcker med ett enda avvikande fall vars diagnos särskiljer sig från synbara liknande symptom för att slå håll på teori och metod. Adler tog fram individualpsykologin, en individcentrerad terapi.

Att Einstein skulle ha yttrat ovanstående citat är inte särskilt konstigt han insåg med nödvändighet att ett enda fenomen skulle kunna kullkasta ett paradigm. Dock blir formuleringen särskilt provocerande om man bygger hela sin vetenskapliga teori på att samlad evidens skulle hålla mot ett enda motsägelsefullt bevis.

Kärnan i det länkade försvarstalet är att ett enda motbevis i allmänhet är behäftat med felaktigheter och därför skulle ett enda motbevis inte räcka. Jag introducerar här begreppet ONE CASE VALIDATION.

OCV räcker om beviset i sig manifesterar att gällande uppfattning inte längre håller. OCV som helt förändrar förutsättningarna kan vara ett enda arkeologiskt fynd såsom Lucy. Och hitintills olösliga problem inom naturvetenskapen kan visa sig ge helt nya förklaringsmodeller.

– ”Logik tar dig från A till B. Fantasi tar dig vart som helst.”

– ”När jag ser på mig själv och mitt sätt att tänka, så måste jag dra slutsatsen att fantasins gåva har betytt mer för mig än förmågan att tillägna mig ny kunskap.”

– ”Den skönaste och djupaste känsla vi kan erfara är förnimmelsen av det hemlighetsfulla.”

Har verkligen mannen som kom fram till så många fantastiska ekvationer sagt detta?

Oavsett Einstein hade en trosuppfattning i olika perioder av sitt liv så var han kanske tveksam till religionerna som sådan. Ett brev från slutet av hans liv tycks avfärda både gudstro och religionens ursprung.

Gud är bara ”barnslig vidskepelse” och judarna är inte alls hans utvalda folk.

Albert Einstein, i ett brev skrivet under hans sista år.   Naturligtvis kan vi inte med säkerhet säga att Einstein skrev det. Texten är alldeles för ologisk. Först är gudstro barnslig sedan är Judarna inte hans utvalda folk. Skulle verkligen Einstein ha fabricerat en sådan inkonsekvens.

Börje Peratt

SvD

Dagen