Narcissism som styr världen

Kim jong-un Nordkoreas "älskade" och "populära" diktator
Kim jong-un Nordkoreas ”älskade” och ”populära” diktator

Politiska krafter som verkar mot humanismen, demokrati och mänskliga rättigheter kan ha makten som strategi men också ambitionen att bli dyrkad och rent av bli ställföreträdande gud.

Somliga av dem har fostrats in i en överhöghet som de föreställer sig är den enda sanningen. En sådan fostran har Nordkoreas Kim Jong-un fått. Han kan knappast lastas för det. Andra har kämpat till sig en makt från en underdog position som Hitler, ytterligare andra har strategiskt klättrat på karriärstegen, byggt upp ett nätverk av rule by fear och slutligen tagit över såsom Putin.

Jag har tidigare i fler artiklar publicerade på andra håll redogjort för det som benämns antihumanism en rörelse som har en ren ateistisk och materialistisk ideologi. Här tänker jag istället nämna några andra avarter som hotar inte bara samhället, utan nationer och världen.

Det enklaste vore att benämna diktatorer som psykopater. Oavsett de har denna abnormitet i personligheten eller inte så är beteenden ofta präglade av en överdådig narcissistisk självbild och brist på empati och rättvisa.

Putin_Kleptocracy big

Diktatur innebär ofta kleptokrati

Despoten är inte ensam utan hålls uppe av ett batteri av samverkande funktioner i akt och mening att med rädsla och favörer, piska och morot anpassa undersåtar till ibland vedervärdiga omständigheter. I sådana länder svälter stora delar av befolkningen som tvingas att underkasta sig olika inskränkningskrav ofta även när det gäller livsåskådning, trosföreställningar, beteende och försörjningsmöjligheter.

Kleptokratier som Robert Mugabes Zimbabwe har genom sådan maktfullkomlighet åsidosatt demokratin och kört ned landet i rännstenen. Eftersom Mugabe i sin självgodhet inte ser några hinder att att låta svältande betala hans födelsedag har han nyligen tvingat av befolkningen några miljoner för att fira sig själv. (Mugabe firar sin födelsedag medan folket svälter)

Mugabes diktatur har kört ned Zimbabwe från ett välmående land till sällan skådad depression och förfall
Mugabes diktatur har kört ned Zimbabwe från ett välmående land till sällan skådad depression och förfall

Att Mugabe betraktas som hjälte bland svarta grupper är för att han kastat ut de vita farmarna som stod för landets goda ekonomi och som säkerställde befolkningens tillgång på livsmedel. När han beslagtog deras farmer fanns dock inte kompetens att sköta dem och nu svälter folket.

Mugabe diktator i Zimbabwe
Mugabe diktator i Zimbabwe

Att dyrka en despot kan verka besynnerligt.
Vi ser motsvarande aningslösa reaktion hos ignoranta delar av rysk befolkning som hurrar för att Putin återtagit Krim. Att sedan rysk ekonomi nu körs i botten anses inte vara Putins fel … trots att han tillförskaffat sig flera hundra miljarder för egen räkning och personifierar kleptotatur (omskrivning av kleptokrati eftersom Ryssland är mer diktatur är demokrati). Naturligtvis finns det en omfattande kritik hos den lidande ryska befolkningen men med fara för bestraffning, ja med fara för livet håller de flesta tyst.

Vågar vi påstå att dessa despoters usla beteenden hänger ihop med en omnipotent och samtidigt förkrympt karaktär med förvrängd personlighet? En person som skadats så mycket av omständigheter att det humana mänskliga gått förlorat.

Detective-Putin

De flesta kritiker av Putin håller tyst av rädsla för vad som kan hända dem. Ändå lyckades den starkt Putinkritiska politikern Nemtsov samla 4% av rösterna i valet och flera tiotusentals Moskvabor som skulle gå i en marsch med honom mot Putins politik. Ja det blev en sorgemarsch istället.

Pest eller kolera

Vi kan inte vara säkra på att elimineringen av sådana diktatorer räddar befolkningen. Utrensningen av Saddam Hussein i Irak och Kaddafi i Libyen har efterlämnat två länder i kaos och elände. Risken finns att något liknande händer i Syrien då den sekulära diktatorn sannolikt ersätts av militant islamism med sharia lagstiftning.

Denna katastrofala utveckling har följt i spåren av flera revolutioner inom muslimska områden såsom Iran där mullorna och sharia tagit över.

Psykopater som styr världen

Förfall och kriminalisering av människan kan diskuteras i termer av omständigheter, arv och miljö och om det är en tillfällig sinnesförvirring orsakad av olycka, sjukdom eller droger. Motsvarande korruption och kriminalisering av en stat bärs ofta upp av en religion eller ideologi präglad av förakt för medmänniskan.

Om man studerar de politiska ledare i historien som har haft mest destruktiv effekt på sin befolkning och på världen så är de flesta psykopatkaraktärer och gangsters med maffiosometoder. Många av dem (Hitler, Saddam Hussein mfl) har haft en besvärlig uppväxt utsatta för olika slags förnedring.

Margot Wallström svensk utrikesminister
Margot Wallström svensk utrikesminister

Margot Wallström tar striden

De politiska ledarna i Saudiarabien bjöd först in Sveriges utrikesminister att tala för att sedan kasta ut henne. Orsaken skulle vara att Sverige kritiserat Saudiarabien för brist på demokrati och mänskliga rättigheter. Ja i demokratisk politiskt ledarskap ingår att kunna diskutera förhållanden som strider mot FN´s konventioner. Med det omogna och självdyrkande ledarskap som Saudiarabien demonstrerar ser vi motsvarande tillkortakommande som gäller för psykopater med narcisstisk personlighetsstörning. Kritik är otänkbart särskilt från en kvinna. Hon ska normalt sett vara tyst då män finns i rummet, hålla sig längst bak, klädd i heltäckande tyger från topp till tå.

En våldtagen kvinna får spöstraff eftersom det är hennes fel att hon eggat en våldtäktsman.
En våldtagen kvinna får spöstraff eftersom det är hennes fel att hon eggat en våldtäktsman.

Att Margot Wallström kastas ut är lika mycket konsekvens av en gravt ojämställd kvinnosyn som att man finner den svenska kritiken av deras demokratiska inkompetens otillbörlig. Israels beteende mot den svenska utrikesministern har sannolikt motsvarande orsaker. Hon har med sin fräna kritik trampat på många ömma tår.

Personligen anser jag att det är den enda framkomliga vägen för att nå en förändring i patriarkala kulturer. Utmana dem med de värderingar vi står för och de får skrämselhicka. Tänk om invånarna börjar tänka och handla fritt? Tänk om undersåtarna börjar drömma om självförverkligande!

Börje Peratt

Tidigare artiklar i serien om Humanism

Humanism 1. – Människans ansvar för livet och själen.

Humanism 2. – Kärlekens universella kraft.

Humanism 3. – Humanitas, historik och framväx

Den förvillande -ismen

Vänsterpartiets kongress i januari 2014 manade fram den klassiska polemiken mellan kapitalism och kommunism. Naturligtvis blir det skällsord från de olika sidorna beroende på var man står.

Det är också tydligt att många av dem som skäller inte vet vad dessa -ismer egentligen står för och innebär.

Jag har skrivit en fördjupad artikel om det på min debattblogg ”Kapitalismen råder – kommunismen undertrycker”

Orwell skrev i inledningen till boken Djurfarmen (1947) att den i första hand handlar om Sovjetunionen men han menade att korruptionen av ledare kunde äga rum i vilket samhällssystem som helst och mana fram en ondska, ett kallsinne och en kortsiktighet. På sikt förstör det framtiden för mänskligheten och kan endast gynna ett fåtal i ledarskiktet.

Aldous Huxley, skrev ”Du sköna nya värld” (1932). En skräckvision om en framtida statsdiktatur. Aldous Huxley sa i ett tal på Berkeley Universitetet den 20 mars 1962, strax innan sin död, att ”Brave New World” och Orwells ”1984” inte var enbart fiktiva utan beskrev en plan utformad av eliten för två typer av kontrollerade och förslavade samhällen.

Aldous kunde på nära håll se sin äldre halvbror Julian gå i spetsen för en ideologi som vurmade för planhushållning och en världsregering. I praktiken eftersträvades kommunistiskt världsherravälde inte genom våld utan genom ”entrism” en infiltrationsstrategi formulerad av Gramsci. Den amerikanske kommunistiska filosofiprofessorn Paul Kurtz kom sedan att använda taktiken inom en internationell rörelse kallad IHEU (International Humanist and Ethical Union) i Sverige representerad av de så kallade ”Humanisterna” som alltså kapat begreppet humanism helt i enlighet med entrism. Det som förenas under detta täcke är en märklig blandning av elitism, rasism och ateism. Jag har beskrivit fenomenet i en SvD artikel ”Fullt möjligt förena tro och vetenskap”.

I en kommande bok sammanställer jag Orwells och Aldous Huxleys slutsatser. (Not 1)

  • Orwell fruktade en statskontrollerad censur som skulle beröva oss information.
  • Aldous fruktade istället dem som skulle ge oss så mycket information att vi skulle översköljas av den och sakna förmågan att urskilja det väsentliga vilket skulle reducera flertalet till eskapism, en verklighetsflykt som gör att man slipper se verkligheten som den är. Här skulle självcensuren utelämna eller dölja verkligheten.
  • Orwell fruktade att sanningen skulle döljas från oss av en centralt styrd kontroll.
  • Aldous fruktade att sanningen skulle dränkas i ett hav av irrelevans.
  • Orwell fruktade att vi skulle bli fångna inom en totalitär kultur.
  • Aldous fruktade att vi skulle få en trivialiserad kultur, bli självupptagna av egoistiska behov av självbekräftelse och ytliga ”ansiktslyftningar”. Detta har även fått en fysisk verklighet i människor behov av att förändra ett utseende man är missnöjd med.
  • I boken ”1984”, styrs människor av befrielse av smärta.
  • I ”Brave New World” styrs människan av jakt på lycka.
  • Kort sagt, menade Orwell att det vi hatar skulle förstöra oss.
  • Aldous var rädd för att det vi älskar, den nya tekniken, meningslös status och utökade möjligheter till manipulationer av verkligheten kommer att förstöra oss.

Med facit idag i januari 2014 kan vi se att i väst råder Huxleys profetia och i några länder som Nordkorea råder Orwells. (Not 2)
En tredje slags diktatur är den med religiös bas och här ser vi det främst inom extrema former av islamismen med en Sharia-ideologi som liksom kommunismen eftersträvar världsherravälde.
På 1960-70 talet hade vi kommunistiska extremister ibland i ohelig allians med islamister som sprängde oskyldiga i luften. Sedan Irakkriget har den verksamheten tagits över av islamistiska grupperingar.

Börje Peratt
Demokraterna

REFERENSER

1) Den altruistiska scenen är en bok som är tänkt att publiceras inom 2020 men det är mycket som stöter på nu så vi får se.

2) Världens mest odemokratiska stater
Här listas de länderna som ingår i undersökningen ”Worst of the Worst: The World’s Most Repressive Societies”, gjord av den USA-amerikanska organisationen Freedom House:
• Azerbajdzjan
• Burma
Ekvatorialguinea
• Kina
• Libyen
• Nordkorea
• Somalia
• Sudan
• Syrien
• Turkmenistan
• Uzbekistan
• Vitryssland

Rätten till sitt eget liv

Rätten till sitt eget liv, en problematik som följt mig genom hela livet. Jag insåg inte förrän sent att mycket jag gjort på något sätt berört denna frågeställning. När vi nu sett hur internet utnyttjas av störda människor som i sitt självförakt sprider hat och kränkningar runt omkring sig måste vi fråga oss om det är så vi vill ha det.

Först i arbetet med Bella & Real formulerades min insikt. Säkert låg den bakom och puttrade då jag skrev ledmotivet ”Fri i främmande land”. Musikvideo på Youtube.

Mänskliga rättigheter har en lång historik och har landat i att människan äger rätt till sin egen livsåskådning och sin trosföreställning. Vad som har hänt är att en liten grupp (ändå alltför stor) har ägnat sig åt att förfölja och förstöra människors liv. Till och med stoppat deras yrkesmöjligheter. Då man i liten skala visar upp hur de agerar genom att utsätta dem för motsvarande blir det naturligtvis protester.

NyAteisterna ägnar sig åt häxjakt
John Houdi och Magnus Pålsson: Antihumanister – hot mot demokratin

Människan äger rätt att göra bruk av sina begåvningar och att leva inom de ramar som samhället bestämmer som lagliga. Det är det där senare som kan kringskära människan men FN´s konventioner är kristallklara och allt fler länder ratificerar nu även, sådana i väst så självklara friheter som att kvinnan ska få klä sig, utbilda sig, röra sig fritt och arbeta utan att någon (mannen) har rätt att inkräkta på hennes val.

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.” (FN´s deklaration om de mänskliga rättigheterna artikel 1) Jämför med  USA´s självständighetsförklaring:  ”Alla människor har skapats lika med okränkbara rättigheter. Bland dessa rättigheter är rätten till liv, frihet och strävan efter lycka.”

I rätten till sitt eget liv ligger en stor tolerans och ödmjukhet inför den enskilda människans unika karaktär och förutsättningar. För att kunna möta varandra i denna mångfald behöver vi utveckla en lyhördhet och generositet.

En villkorslös kärlek till sig själv och till varandra är ett utopiskt ideal men ändå så angeläget att arbeta för, både i sin egen verksamhet och i samarbete med andra. Det är långt ifrån lätt och kanske inte heller alltid rätt. Det finns situationer då man måste agera skoningslöst för att rädda sig själv och andra. Det finns också tillfällen då vi måste ställa krav som innebär att man klargör andras destruktiva ageranden.

Då kommer vi in på skyldigheter.

Med rättigheter bör det kanske också klargöras att människan har skyldigheter. Många av dessa ”skyldigheter” ligger inbäddade och nedplanterade i vår arvsmassa. Utan den villkorslösa kärleken skulle modern överge sitt barn. Så denna kärlek är nödvändig för livets överlevnad. En annan skyldighet är att rädda människor i nöd och att försvara de som utsätts för övergrepp.

USA´s och Storbritanniens insats under andra världskriget var nödvändig för att inte stora delar av världen skulle hamna under nazistiskt styre. Och hur många offrade inte sina liv för att vi idag ska kunna leva i en demokratisk västvärld.

Javisst man kan diskutera kvaliten i demokratierna (Demokraterna för ett medmänskligare samhälle) men det är bättre än diktatur. Och det är vi, var och en av oss som kan förändra och utveckla demokratin. Inte genom att sitta tyst och kalla bråkstakar för energitjuvar utan genom att agera.

I en diskussion kan olika perspektiv lyftas fram och med respektfullt framförande kan de tillföra nya insikter. När jag tog initiativ till föreningen Humanism och Kunskap var det bland annat för att kunna lyssna på andras livsåskådningar och trosföreställningar och föra samtal kring detta på ett utforskande och civiliserat sätt.

Medkänsla, empati är liksom villkorslös kärlek en avgörande kvalitet för att mänskligheten ska överleva. Så närhelst vi uppfattar orättvisor eller att någon utsätt för kränkningar och påhopp så reagerar den sunda människan med en inre protest. I en miljö av mobbing och utanförskap måste den enskilda ta ett beslut på vilken sida hon vill stå. Många väljer att blunda för grymheter och avtrubbningens effekt får människor att fly istället för att stötta den som råkar illa ut.

När vi nu sett hur internet utnyttjas av störda människor som i sitt självförakt sprider hat och kränkningar runt omkring sig måste vi fråga oss om det är så vi vill ha det.

Jag valde att 2009 börja undersöka detta otäcka fenomen och har konfronterat de värsta näthuliganerna. Det har varit en svår upptäckt att de har stöd i föreningar som säger sig vilja stödja ”Fri Tanke” och Vetenskap och Folkbildning, rent av är de organiserade antihumanister. Jo det har varit en svår insikt och helst av allt vill man knäppa med fingrarna och hoppas att ”illusionen” försvinner. Men det är ingen fantasi det är på riktigt och vad värre är denna organiserade hydra kryper långt in i maktens korridorer.

Näthuliganismens sjuka värld
Näthuliganismen missbrukar yttrandefriheten
Näthuliganism — Vetapedia

Näthuliganism
Jo jag har valt att bekämpa den och naturligtvis blir jag då själv utsatt för deras påhopp. I februari skrev jag en serie artiklar på min utforskarblogg om näthat och har gjort några fallbeskrivningar. Det kändes helt nödvändigt att reda ut hur illa det ligger till. Förhoppningen är nu att denna research kan ligga till grund för polisiära och juridiska åtgärder. Nätets vilda västern behöver rensas upp.

Börje Peratt