Konspirationer som skymmer sikten

Avgaser från passagerarflyg som av konspirationsteoretiker omvandlas till "chemtrails"
Avgaser från passagerarflyg som av konspirationsteoretiker omvandlas till ”chemtrails”

Misstänksamhet, oro och rädsla utgör en bakgrund till paranoida konspirationsteorier. Å andra sidan har människor en sanslös fantasi som kan förneka fakta och fabulera de märkligaste orsaker till händelser. Nästan alla stora världshändelser misstänkliggörs och får nya förklaringar. 

Människan har i alla tider fantiserat om vad som ligger bakom olika händelser och vad som kan påverka framtiden. Oro för orsaker till vad som hänt och vad som kan hända kan mana fram vad som närmast liknar förföljelsemani.

Problemet då man skådar över horisonten och fabricerar svar från egna fantasier är att man riskerar förlora verklighetskontakt.
Vi ser det just nu i T.P Erdogans Turkiet. I maktens sfär kan denna rädsla motivera till att man skapar fiender. Ibland går man så långt att man attackerar oskyldiga och påstår att det är fienden som ligger bakom. Detta för att ytterligare förstärka en offerroll och få omvärlden att vända sig mot den nu påhittade ondskan.

Trump har lyckats med detta konststycke då det gäller USA-valet. Hälften av alla människor ser en krämare och despot, en som skiljer ut istället för att föra samman. Den andra hälften tycks se en frälsare som ska förinta allt ont. Motsvarande fenomen som Hitler och Mussolini då de skulle ”rädda” en frustrerad befolkning ur sin förtvivlan med löften om infrastrukturjobb och att kasta ut eller avrätta ”ovärdiga” medborgare.

Trump använder motsvarande retorik. Det lilla folket och det glömda folket. Jag kan förstå hans stöd till Ryssland när det gäller Krim. Det var från början ett center för ryska flottan och när allt föll i Ukraina fanns inte en chans i världen att Ryssland inte skulle se om sitt hus. Att EU, USA och NATO upprörs över detta är inget annat än skådespel.

Men många av dem som håller på Trump hör inte hans bakomliggande ord, uppfattar inte vad det är han faktisk säger och ser inte hans show utan faller för den auktoritära magnetismen och besvarar all kritik mot Trump med att då tillhör man etablissemanget och har gått på mediakampanjen mot Trump.

USA har valt en högerpopulist som påminner om en inkarnation av Mussolini. Jag skrev detta innan jag hittade följande bild på google.

80ac69fea2f089739a9b0b8a2e7aea3555b1d7b47f1d8e2907076ffe9cce652d_1

Naturligtvis kan citatet betraktas som en skröna men tycker ändå att det finns skäl att lägga upp det, då jag och många med mig har uppfattat Trump som närmast en reinkarnation av Mussolinis ideologi, gester och uttryck.

Bakom valet av Trump står naturligtvis en intressegrupp av extremhögerideologi men också en ofantlig frustration av oförmåga hos det  ”glömda folket” eller ”den tysta majoriteten”. Naturligtvis kommer Trump att svika alla som han inte tjänar på. Och det kommer att mynna ut i än värre konflikter och motsättningar, våld och ren och skär dumhet. Tror man verkligen på Trumps ord om att göra ”USA great”? Tror man verkligen att Trumps ”we” omfattar de lägsta samhällsklasserna? Trump har varit psykopatsmart och utnyttjat missnöjet. Men hans psykopatläggning kommer att slå tillbaka.

Innan ondskan avlägsnas så är sannolikheten stor för att de skyldiga har kastat ned landet i sorg och förnedring. Naturligtvis kan det arrangeras som en hjältesaga men det skymmer bara blicken.

Konspirationsteoretiker krånglar till det och blindgångare finner ursäkter till det mörker som nu lägrar sig över världen. Att kvinnor valde att rösta på en sexist och våldtäktsman kan tyckas märkligt. En primitiv djurisk instinkt hypnotiseras av maktfullkomlig och auktoritär självgodhet. Jo vi har sett det förr. När sedan söner och barnbarn får begravas i katastroferna efter dessa människors storhetsvansinne så har man inte förmågan att tänka att man själv varit med om att välja ödet.

Till och med är det så att kvinnor har demoniserat den kvinnliga presidentkandidaten Hillary Clinton. Motståndare anklagar henne för brott som Trump framkallat och belastat henne för. Men det är inte Clinton som startat krig i Mellanöstern. Det är republikanerna och Bush den yngres intåg i Irak som har lett till IS och dagens strider i Syrien och Irak (De nya axelmakternas angreppskrig mot Irak). Se också Matt Damon i filmen ”Green Zone”.

Jag har varit tveksam till att Clinton finansierats av företag som ägnar sig åt genmanipulering. Samtidigt kan jag förstå hennes perspektiv att garantera föda till hungrande befolkningar. Det är antagligen inget illa ment med det men det står i opposition till ett helhetstänkande som vill bevara naturlig mångfald. Det är vad dessa olika uppfattningar kan handla om.

Jag har också varit orolig för hur särskilt svenska politiker har krökt rygg för amerikanska politiker och släppt in NATO på svensk mark. Med Trump kan man nog räkna med att detta slaknar. Som jag sagt tidigare allt är inte svart vitt och det finns möjligen positiva effekter att hämta.  Jag har själv ogillat delar av Clintons politik men nu med valet av Trump kommer eftertankens kranka blekhet.

Med Trump har vi fått något som är oerhört mycket farligare och värre. Först säger han att han ska visa ut alla migranter och muslimer sedan påstår han att han aldrig sagt det och ändrar det till att kasta ut alla förbrytare. Ja den senare politiken hade även Obama så inget nytt där. Det nya är att vi har fått en hatmånglare och patologisk lögnare som aldrig håller ord. Den sortens psykopat i vita huset. Jisses. Och vi hör i Sverige hur hans agerande och person försvaras i en allt grövre retorik. Varje kritisk röst mot Trump hänvisas till etablissemanget och man har inte kunskap, intelligens eller vilja att inse vilket svart etablissemang som ligger bakom Trump.

Vi befinner oss i ett vägskäl för demokratin och humanismen och det kan kosta oss vår frihet och ekonomiska stabilitet. I sinom tid kommer allt fler förnekare att på mer eller mindre brutalt sätt väckas till insikt. Vi får hoppas att det då inte är för sent.

Publicerad i en tidigare version på Newsvoice. Några av kommentarerna där bekräftar min oro för hur lågt vi har hamnat i det politiska mörkret. Även angiverimönster från en som anser att påståendet om sexism och övergrepp borde anmälas till Trump och hans då enligt kommentatorns önskan, kommande hämndpatruller. Jo det är en farlig tid vi går till mötes.

Börje Peratt

”Varför Amerika är inte det största landet i världen, längre”

Why America is NOT the greatest country in the world, anymore.

Att dagens USA länge har haft en förvriden bild av sig själva har uppmärksammats av allt fler inom landet. Övriga västvärlden har länge undrat över den omnipotenta självbilden. Under Vietnamkriget växte en enorm proteströrelse fram som på allvar tog itu med amerikanarnas vapenfixerade identitet. Den har dock i stort sett somnat in. Det hela tog fart igen i början av 2000-talet då USA under George Bush den yngre,  skramlade ihop en Allians som gav sig på Irak med förevändningen att de hade förstörelsevapen. Ja i och för sig hurrades det även i Europa och i Sverige över detta krigsbrott därför att man kunde göra sig av med despoten Saddam Hussein, men vi var några som kunde se de katastrofala konsekvenserna av detta oprovocerade angrepp.

USA har tidigare mördat sig fram i sin lek att vara världspolis men denna gång blev det ödesdigert. Lärde man sig då av läxan. Nej samma sak upprepades i Libyen mot Khadaffi. I båda dessa länder har ISIS vuxit av sitt hat mot USA och dess allierade. Irak och Libyen har bombats tillbaka till medeltiden. Samma sak pågår nu i Syrien. I praktiken är det Ryssland som ensamma tagit den suveräna staten Syriens parti och som ensamma har försvarat Assad. Vi kan komma att se motsvarande historiska reflektion som i Irak och Libyen. USA är världens värsta terrorist! Och i detta fall blir Ryssland hjälten. Jisses!

USA är världens värsta terrorist enligt Noam Chomsky

USA och väst skyller på att Syriens president försvarar sig mot dem som iscensatt ett inbördeskrig och som belägrar städer. Jag undrar hur det skjutglada USA skulle reagera om motsvarande hände i USA. Det finns inget som pekar på att man inom USA skulle acceptera motsvarande skeende utan militärt ingripande.

Man hör aldrig Obama uttala sig för dessa krig i Mellanöstern och Afrika och jag undrar hur pass inblandad Obama är i detta. Jag vill tro att han inte har haft en chans mot republikaner och vapenindustrin utan tvingats gå med på krigen för att själv kunna överleva.
trump_mussolini

Det som nu händer i presidentkampanjen med Donald Trump som en slags 2000-talets neofascist är i sann mening otroligt. Hur kan över 40 % av landets vuxna över huvud taget se honom som en presidentkandidat? Har man helt förlorat greppet om verkligheten? Saknar man grundläggande människokännedom? Är man helt enkelt så fördummad att man inte vet bättre?

Så här säger Robert de Niro om Donald Trump

Han är så uppenbart dum. Han är en skit, en fähund, en gris.
Han är en bedragare, en skojare, en odugling som inte vet vad han pratar om, inte gör sina läxor, inte bryr sig, inte betalar skatt. Han är en idiot.
Colin Powell sa det bäst: Han är en nationell katastrof.
Han skämmer ut landet. Det gör mig så arg att det här landet har kommit till en punkt där denna dåre, denna tönt har kommit så långt som han har.
Han pratar om hur han vill slå folk på käften. Jag skulle vilja slå honom på käften.
Är det någon vi vill ha som president? Jag tror inte det.
Jag bryr mig om vilken väg det här landet tar. Jag är väldigt orolig över att det kan gå åt fel håll med någon som Donald Trump.
Om du bryr dig om din framtid: Rösta.

USA! USA! USA!

Jag såg med äckel hur denne Trump dompterade sina fans. Då han inte hade mer att säga så körde han igång USA! .. USA!! och kunde sedan nöjt konstatera att han fick den allt mindre publiken med sig. Hade han lyft handen i en Hitlerhälsning hade han sannolikt också fått med sig merparten.

Vad är då Trump bra för? Jo förhoppningsvis kommer USA till insikt om att här går gränsen. Nu vet USA vad man inte vill ha.

Börje Peratt