Å ena sidan och å den andra

Börje Peratt © sommarskägg
Börje Peratt © sommarskägg

Börje Peratt – #!±”

Jo jag har fått ta emot en del skällsord efter att jag lyft fram och beskrivit näthat, dess utövare och särskilt det organiserade genom främst två föreningar som jag bedömer ge sig ut för något de inte är.

Lättast vore ju att strunta i dem och låtsas som att det regnar. Hoppas att det går över. Men tyvärr så funkar inte jag. Och det är ett beslut jag tog i mycket unga år. Upphovet var insikten om att Hitler kunnat växa fram med sin människofientliga ideologi under flera år utan att någon tog honom eller hans nazism på allvar.
Jag ställde mig frågan hur kunde dom? Hur kunde man bara låta det ske? Jag kom fram till att väldigt många måste ha anat men inte velat anstränga sig, haft engagemang att säga emot eller vågat konfrontera dem. Jovisst det fanns en risk men om man inte tog den skulle det ju kunna bli värre. Och det blev värre. Mycket värre.

Antihumanismen har nu fått gro i Sverige i över 30 år och kring 2000 talet briserade den med hjälp av Internet. Denna kommunikationsform som berörde alltfler och gav allt fler ökade möjligheter kom att utnyttjas av denna i reella termer ganska lilla grupp men som med hjälp av media kunde ta över valda delar av den offentliga diskussionen.

Egentligen ville jag inte alls ge mig in i skiten. Mitt intresse och min vilja handlade om att skapa. Göra film, teater och musik.

Men då jag såg de hemskheter som kom ut av den antihumanistiska fronten kunde jag till slut inte längre hålla tyst. Det blev en del konfrontationer och eftersom jag för denna grupp kom från ingenstans, de hade ju aldrig stört mig, blev mitt intåg något förvånande. När förvåningen släppt kom motattacken. Men jag var beredd och hade lagt upp en strategi så jag känner inte att det skadat mig nämnvärt. Tvärtom gav det mig mycket ny kunskap om denna människofientliga grupp som jag kunde använda i forskningen. Det kom också att inspirera mig till att mycket noga granska medvetandet och dess uppkomst i det vetenskapliga område jag valt att studera. Utmaningen gjorde mig än mer noggrann så att jag inte halkade in på det pseudovetenskapliga spår som motståndarna grävt ner sig i.

Jag kom också att upptäcka att de man skulle kunna tro befann sig på samma sida inte alls helt säkert gjorde det. Där fanns vissa framträdande personer som aldrig skulle kunna kvalificera sig för en demokrati, snarare tvärtom, och det fanns omnipotenta personer som aldrig skulle kunna ingå i ett samspel med givande och tagande utan att känna sig bestulna om andra fick uppmärksamhet.

En annan erfarenhet är att de du hjälper och vars miljö du ser till att skydda sällan i efterhand visar uppskattning, nej inte ens ett tack. För många år sedan fick jag ett samtal av av Barbro Bromsberg (Bränn inte ut dig) som skickade mig boken ”Hjälp andra stjälp dig själv”. Jo visst den risken är överhängande. Många drabbas nog av det. Men å andra sidan jag skulle inte kunna leva med mig själv om jag ser något illa och inte gör något åt det.

Med detta sagt blir ord som att det du tänker skapar du och kärleken är det enda raka något provokativa om man tror att endast de hjälper. Vi lever i en värld där vi hör om övergrepp, krig och orättvisor. Allt detta försvinner inte för att man väljer att inte se det. Det finns bara ett sätt och det är att bestämma sig för vilken värld man vill leva i och att sedan tålmodigt verka för att förändra eller rensa ut det som inte gynnar denna värld. Detta kan sedan gå i kärlekens och den mentala målbildens tecken. Jo dessa krafter måste kunna överglänsa frustration och ilska som flera kända altruister och mänsklighetens förkämpar givit uttryck för, Mandela, Dalai Lama, Gandhi m fl.

För att förstå vad vi har att kämpa mot vill jag delge följande: Christopher Hitchens (en av nyateismens fyra ryttare) kallade Moder Theresa ”Helvetets ängel” , ” en fanatiker, en fundamentalist, ett bedrägeri” och en ”fanatisk albansk dvärg”. Hitchens beskrev på detta sätt en kvinna som räddat tusentals barn i Calcuttas slum. Denna Hitchens, ansågs hedervärd och kvalificerad att skriva förordet till den bok som lanserades 18 mars 2013 med stöd av Kungliga Vetenskapsakademin.

Börje Peratt
Officiell hemsida

Annonser