När allt är under upplösning återstår humanismen

Humanism och Kunskap text8
När vi nu går in i 2016 kan jag inte annat än släpa med mig minnen från 2015. Det känns som inte bara Europa är under upplösning utan även svensk kultur och själva hjärteroten i min känsla för den svenska folksjälen.

När flyktingar nu ”invaderar” Sverige så brinner anläggningar där de ska bo. 40 flyktinganläggningar har satts i brand under 2015! I Sverige! Det är alarmerande på flera sätt och inte utan oro för att främlingsfientligheten blir allt farligare. Samtidigt finns det en oro för element tillhörande radikal islamism med hot om terrordåd som i Paris. Utifrån denna hotbild har den politiska makten i Sverige drabbats av sådan förvirring att man är beredd att upplåta svensk mark till NATO och utplacering av kärnvapenmissiler. Men snälla rara hoten kommer inte från Ryssland. Hoten kommer från radikaliserade element med rötter i Mellanöstern men kanske födda och uppväxta i Sverige. Ormar uppfödda och närda vid moder Sveas barm.

Samtidigt med detta pågår inom Sverige en sönderslitning av grundläggande folkrätt genom undergrävande av mänskliga rättigheter. På ytan tycks det vara Vetenskap och Folkbildning och (anti)humanisterna som går i spetsen. Men rör man om lite så har dessa predatorer stöd av den Naturvetenskapliga Akademin, Public Service, Expressen (Hexprocessen på Facebook) och flera andra dagstidningar, läkemedelsindustrin och ett antal medvetna eller omedvetna medlöpare.

Denna hydra utnyttjar internet och media och man använder sig av ansiktslösa troll för att placera ut lögner och förstöra kritikers rykten. När jag upptäckte deras agerande insåg jag att det krävdes en särskild strategi och taktik om jag skulle ta mig an att journalistiskt beskriva problematiken. Jag försökte också bringa klarhet i om det fanns ett samlat motstånd. Fanns det bland politiker en insikt om detta ondskefulla spel.
Vad jag fann var att fienden hade kapat i stort sett alla platser och pjäser i detta elaka spel. Man har tillförskansat sig möjligheter att sprida sina budskap och sin makt inom snart sagt alla centrala samhällsområden. Och när det kom nya tog man över dem också. Man till och med tog över Wikipedia genom näthuliganism, nättroll, guerilla och åsiktspolis.

Jag har i Sverige försökte avslöja psykologin och motiven bakom organiserade troll och även startat en grupp på Facebook ”Wikipedia under attack”. Wikipedia gerillan är baserad på en antihumanistisk, nyateistisk, materialistisk ideologi. De accepterar ingen annan tro än sin egen. 2011 skrev jag en artikel om detta publicerad i SVD mars 2012: Fullt möjligt förena tro och vetenskap.

Det är för denna infernaliska makt viktigt att kontrollera människors kunskapssökande och tänkande.
Man kan ju tycka att avslöjande om vilka det är som kontrollerar Wikipedia är patetiskt, om det bakom detta finns en mycket värre fara.

Att kontrollera informationen är historiskt ett sätt att hålla den fria tanken instängd. Förr var det en religiös makt idag är det en materialistisk. Företag som finansierar det materialistiska synsättet betraktar livet och människan som en produkt och man vet mycket väl vilka institutioner man ska kontrollera. Syftet är att använda den här produkten, kontrollera den och göra en vinst på den. Krafterna som finansierar denna degenerering av människan finns bland annat inom Big Pharma.

I maj 2015 presenterades för mig historien om en läkare som utövar praktik genom att kombinera skolmedicin med naturmedicin. Detta ansågs hotfullt från inkvisitionen inom naturvetenskap. Ledaren för skeptikerna i Sverige (Dan Larhammar) startade ett media drev baserat på lögner. Vi beslöt att göra en dokumentär ”Läkaren som vägrade ge upp” som kom att bli 100 minuter och kommer att ha sin release 2016. TRAILER. Gilla på Facebook

När samhället är under upplösning återstår humanismen. Den är inkluderande, den är förstående, den tillerkänner alla kulturer, trosuppfattningar och levnadssätt så länge man inte attackerar andra eller avsiktligt förstör för andra. Humanismen är eller bör vara grunden för politik och demokrati, företagsamhet, vetenskap, hälsa och sjukvård, ja all mänsklig verksamhet.

Börje Peratt

Välkommen till min mediala värld

Å ena sidan och å den andra

Börje Peratt © sommarskägg
Börje Peratt © sommarskägg

Börje Peratt – #!±”

Jo jag har fått ta emot en del skällsord efter att jag lyft fram och beskrivit näthat, dess utövare och särskilt det organiserade genom främst två föreningar som jag bedömer ge sig ut för något de inte är.

Lättast vore ju att strunta i dem och låtsas som att det regnar. Hoppas att det går över. Men tyvärr så funkar inte jag. Och det är ett beslut jag tog i mycket unga år. Upphovet var insikten om att Hitler kunnat växa fram med sin människofientliga ideologi under flera år utan att någon tog honom eller hans nazism på allvar.
Jag ställde mig frågan hur kunde dom? Hur kunde man bara låta det ske? Jag kom fram till att väldigt många måste ha anat men inte velat anstränga sig, haft engagemang att säga emot eller vågat konfrontera dem. Jovisst det fanns en risk men om man inte tog den skulle det ju kunna bli värre. Och det blev värre. Mycket värre.

Antihumanismen har nu fått gro i Sverige i över 30 år och kring 2000 talet briserade den med hjälp av Internet. Denna kommunikationsform som berörde alltfler och gav allt fler ökade möjligheter kom att utnyttjas av denna i reella termer ganska lilla grupp men som med hjälp av media kunde ta över valda delar av den offentliga diskussionen.

Egentligen ville jag inte alls ge mig in i skiten. Mitt intresse och min vilja handlade om att skapa. Göra film, teater och musik.

Men då jag såg de hemskheter som kom ut av den antihumanistiska fronten kunde jag till slut inte längre hålla tyst. Det blev en del konfrontationer och eftersom jag för denna grupp kom från ingenstans, de hade ju aldrig stört mig, blev mitt intåg något förvånande. När förvåningen släppt kom motattacken. Men jag var beredd och hade lagt upp en strategi så jag känner inte att det skadat mig nämnvärt. Tvärtom gav det mig mycket ny kunskap om denna människofientliga grupp som jag kunde använda i forskningen. Det kom också att inspirera mig till att mycket noga granska medvetandet och dess uppkomst i det vetenskapliga område jag valt att studera. Utmaningen gjorde mig än mer noggrann så att jag inte halkade in på det pseudovetenskapliga spår som motståndarna grävt ner sig i.

Jag kom också att upptäcka att de man skulle kunna tro befann sig på samma sida inte alls helt säkert gjorde det. Där fanns vissa framträdande grupperingar som aldrig skulle kunna kvalificera sig för en demokrati, snarare tvärtom, och det fanns omnipotenta personer som aldrig skulle kunna ingå i ett samspel med givande och tagande utan att känna sig bestulna om andra fick uppmärksamhet.

En annan erfarenhet är att de du hjälper och vars miljö du ser till att skydda sällan i efterhand visar uppskattning, nej inte ens ett tack. För många år sedan fick jag ett samtal från Barbro Bromsberg (Bränn inte ut dig) som skickade mig boken ”Hjälp andra stjälp dig själv”. Jo visst den risken är överhängande. Många drabbas nog av det. Men å andra sidan jag skulle inte kunna leva med mig själv om jag ser något mycket illavarslande och inte gör något åt det.

Med detta sagt blir ord som att det du tänker skapar du och kärleken är det enda raka något provokativa särskilt om man tror att tänka positivt och kärlek skulle mota ondskan. Vi lever i en värld där vi hör om övergrepp, krig och orättvisor. Allt detta försvinner inte för att man väljer att inte se det. Det finns för mig bara ett sätt och det är att klargöra vilken värld jag vill leva i och att sedan tålmodigt verka för att förändra eller rensa ut det som inte gynnar denna värld. Detta kan naturligtvis sedan gå i försoningens och uppbyggandets tecken. Jo visioner om det goda kan överglänsa frustration och ilska vilket flera kända altruister och mänsklighetens förkämpar givit uttryck för, Mandela, Dalai Lama, Gandhi m fl.

För att förstå vad vi har att kämpa mot vill jag delge följande: Christopher Hitchens (en av nyateismens fyra ryttare) kallade Moder Theresa ”Helvetets ängel” , ” en fanatiker, en fundamentalist, ett bedrägeri” och en ”fanatisk albansk dvärg”. Hitchens beskrev på detta sätt en kvinna som räddat tusentals barn i Calcuttas slum. Denna Hitchens, ansågs hedervärd och kvalificerad att skriva förordet till en bok som lanserades 18 mars 2013 med stöd av Kungliga Vetenskapsakademien. Fenomenet representerar ett hat som förblindar och som är så skadligt för både avsändare och mottagare. Hitchens är en tragisk representant för antihumanismen som fått för sig att han med bestämdhet vet att det inte finns något gudomligt eller andligt.  Det Hitchens förde med sig var insikten om hur djupt och omfattande denna nyateism tagit sig in i samhällskroppen och att den de facto är ett pseudovetenskapligt förhållningssätt som aldrig kan bevisa något annat än intellektuella tillkortakommanden och förringanden av mänskliga rättigheter.

Börje Peratt
Officiell hemsida

Humanismens kärna

I en diskussion på Facebook fick jag till några formuleringar som kändes bra och som gav frön till vidareutveckling. Det första citatet har två inspirationskällor Mandela och Voltaire.

Vad står då humanism för, är det bara medkännande, tolerans och försoning eller mer än så?:

– Jag håller inte med dig men är beredd att riskera mitt liv, mitt rykte och min karriär för att försvara din rätt till människovärde, din livsåskådning och din rätt till att välja hur du vill leva så länge du inte bryter mot mänskliga rättigheter. Det innebär att människan måste kunna se sig i spegeln och göra de val som krävs. Det innebär att kompromisslöst följa sin övertygelse och även ta strid för att försvara andra.

Ett exempel på det är Mandela.

Jovisst känner vi igen inspirationen till mitt citat:

”Jag delar inte dina åsikter men jag är beredd att dö för din rätt att framföra dem.”

Citatet tillskrivs ofta Voltaire men det var Evelyn Beatrice Hall som långt efter Voltaires död (1778) skrev det i sin bok Voltaires vänner (1906). Hon lade repliken i Voltaires mun för att beskriva hans karaktär och moral gentemot en meningsmotståndare.

Det som kännetecknade Voltaire var hans ganska lågmälda och finstilta kritik ibland åtföljd av en ironi men aldrig av sarkasmer eller de grova påhopp som vi idag kan se på internet. Jovisst kritiserade Voltaire kyrkans och religionens makt och visst kritiserade han de obotliga optimisterna som hävdade att vi levde i de bästa av världar. Voltaires sätt var att lyfta fram alternativ och han öppnade ögonen för de vetenskapliga och sociala framsteg som då togs i England.

Voltaires attityd är central när det gäller yttrandefriheten dock litade han inte på demokratin då han misstrodde att folket skulle kunna styra landet. Mandela är förebilden för att Voltaire hade fel i detta avseende.

Mandela valde vid en viss tidpunkt att förorda demonstrationer, strejker och slutligen väpnad kamp. Allt detta ligger inom ramen för den humanism som strävar för mänsklighetens bästa mot förtryck, övergrepp och despoter.

Andra världskriget var på det sättet en strid mellan två värdegrunder. Den ena är vulgär-darwinismen som ger den starke rätt att förslava sin omgivning. Den andre är humanismen vilket står för grundprinciperna om allas rätt att följa sitt hjärta och försöka förverkliga sig själva med möjligheten att utveckla sin egen livsåskådning och tro.

Demokratin, såsom vi ser den, ger således även möjlighet för dem som vill förespråka vulgärdarwinism. Liksom det ger oss rätt att med ordet bestrida dem och upplysa om medmänsklighetens värden: allas rätt till frihet i tro, tanke, val att verka och leva.

Jag har ju kommit att debattera mot flera av dem som vill begränsa mänskligheten och krympa människan till en maskin. De som anser sig ha patent på en enda verklighetsuppfattning. Därvidlag kan man säga att denna kamp på sätt och vis har sin utgångspunkt i att ”de man älskar agar man”. Dock skulle jag vilja omformulera det till att:

Den som älskar livet och människan har inte bara rätt att kritisera den som hatar och hotar utan skyldighet att försvara humanismen på det sätt man förmår. Det är enda sättet att stoppa mobbing, övergrepp och krig.

Jag har här beskyllts för att gå mot mina egna principer. Men jag har istället följt dem kompromisslöst. Och tänk att då känner de värsta näthuliganerna sig hotade och hatade. Mobbare vill ju kunna hålla på med sin destruktivitet ostörda tills de kommer till insikt om hur illa de beter sig. Denna flykt kännetecknar också självdestruktivitetens mentalitet och visar sig i att näthuliganerna döljer sin identitet. De vågar inte visa sig och avskyr att bli ”outade”. Inte förrän de inser vilken skada de gör sig själva och andra kan de förändra sin falska självbild. Inte bara rasister behöver Exit utan alla antihumanister.

Kampen för friheten, demokratin och mänskliga rättigheter förs varje dag. När man ser och hör hur barn, kvinnor och män förföljs, misshandlas och mördas i stora delar av världen kan man se det som ett hån att näthuliganer på nätet använder sin tid till att förfölja och kränka oskyldiga människor.

Ge er ut i världen och bidra till mänskligheten istället för detta enorma resursslöseri. Sluta sabotera och förstöra. Gör lite nytta istället! Hjälp någon i nöd! Underlätta för andra om så bara för dem i din närhet! Berika världen genom att hålla rent efter dig själv! Det är att ta ansvar. Att ta ansvar för sina val är humanismens första brev. Kärnan är: Allas lika värde, kärlekens väg.

Börje Peratt
Nelson Mandela humanismens förkämpe

2012 i backspegeln

Under årets sista flämtande timmar kan det ju passa att rannsaka och granska hur väl man genomfört sina ”nyårslöften” och vad som har hänt.

Året inleddes med att ta strid för en för mig då ganska okänd människa som under lång tid utsatts för trakasseri och förföljelse av värsta sort. Jag hade upptäckt att det fanns en organiserad grupp som tagit sig som uppgift att kränka grundläggande mänskliga rättigheter och nu var mitt mått rågat. Det blev dags för en motkraft.

Humanism & Kunskap – Återblick 2012

Jo illvilja och inskränkthet rör upp mig och i detta fall ledde uppmärksamheten på denna antihumanistiska grupp människor till att ögonen öppnades för en värld som var väldigt obehaglig.

Sedan 2011 har jag i en rad artiklar försökt reda ut och analysera ett hot mot humanism som visat sig vara organiserat och ha tentakler långt in i media, politik och utbildningsväsende. Det mynnade slutligen ut i en insikt om att här krävdes en motkraft och jag författade en slags egen programförklaring till den.

Humanism & Kunskap
Vi bildade föreningen Humanism & Kunskap (HK) som återtagit begreppet humanism och vill ge kunskap om humanismens värdegrund och betydelse för utvecklingen av mänskliga rättigheter. Under 2012 har sidans innehåll blivit en guldgruva av artiklar från olika håll sammanställda och snyggt upplagda av redaktören Torbjörn Sassersson.
Här har vi även byggt på innehållet till den av Sassersson startade Vetapedia som ett alternativ till Wikipedia. Nätuppslagsverket har tagit positioner i viktiga ämnen.

Engagemanget i detta har tagit mycket tid och en del egna projekt har fått stryka på foten eller snarare läggas på vänt. Samtidigt har insikten om nätets allt större betydelse för att söka kunskap inspirerat till en strategi att sprida intresseområden och projekt på flera bloggar. Ja egentligen är det inte något nytt. Jag började tidigt lägga upp olika hemsidor för olika projekt. Med de nya bloggverktygen blev det ännu lättare att starta och underhålla en inriktning.
Så förutom hemsidorna för filmprojekt blev det ännu fler för olika slags kategorier och intressen. Du finner några av dem i vänsterspalten. Att sortera upp har renodlat och förenklar möjligheten att fördjupa det för stunden aktuella.

Om Medvetandets Uppkomst

Forskningsprojektet om Medvetandets Uppkomst omfattar tre böcker varav Succebo – fröet till framgång gavs ut 2011, försommaren 2012 kom Tolv Sinnen och därmed lämnade jag för gott den andliga garderoben. Tredje boken i denna trilogi ”Försök Igen” är planerad till 2013.

2011 tipsade globetrottern, journalisten och fotografen Hélène Lundgren mig om Toward a Science of Consciousness initierat av Christer Perfjell. Program kan laddas ned här.

På detta seminarium 2011 träffades internationella föregångare inom psykologi, kvant och hjärnforskning. Det innebar nya kontakter och möten som återigen bekräftar hur viktigt det är att just skapa sammanhang för utbyte och dialog. Bland dem var Lars Eric Uneståhl och den finske hjärnforskaren Matti Bergström som blev mycket kära bekantskaper och som jag återsett och har haft kontakt med sedan dess.

Sommaren 2012 träffade jag paret Uneståhl och deras medarbetare på Skandinaviska Ledarhögskolan. Ljuv musik uppstod. Lars-Eric och Elene har utvecklat den mentala träningen till ett framgångsverktyg och vi fann gemensamma nämnare. En idé processades fram under sensommaren och hösten och skulle kunna bli ett forskningsprojekt som kan få internationellt genomslag. Pia Hellertz valdes in som ledamot i HK där hennes artikelserie om paradigm rönt uppmärksamhet.
Vi beslöt också att genomföra ett gemensamt seminarium under mars 2013.

Ledarskapsutbildning
Till höstupptakten av en av mina ledarskapsutbildningar redovisades 7 års utvärdering. Resultatet var enastående och gav stöd för att upplägget ger en hållbar och långsiktig positiv förändring.

Teater och film

John Bauer – Bergakungen och uppbyggnaden av det långfilmsprojektet har gått framåt. Det har nu en plattform för att ta det ett steg vidare.

Vid sidan om ovanstående spår drevs även två teaterprojekt på egna manus en monolog Höken & Gosedjuret som hade urpremiär 15 november och ett kammarspel Fru Josefin med urpremiär 26 december. I samband med Fru Josefin initierades även Teater i Danderyd. Stockholms norrort är en teateröken och jag insåg att det skulle bli en publikt uppförsbacke men fick viss medvind av Danderyds kommun som upplät den nyrenoverade Danderydsgården med sin tekniskt avancerade scen. Danderyds Konsthall och Studiefrämjandet har också varit värdefulla stöd. En artikel i tidningen Mitt i och en intervju i Österåkers närradio blev också bra.
Coop Extra i Danderyd tog genom bageriets Sofie Hjertberg fram en exklusiv Fru Josefinbakelse som erbjudits alla besökare till pjäsen. Den har blivit uppskattad.

Kontakt med positiva nätverk
Under årets sista dagar fick jag kontakt med Thomas Gjutarenäfve grundare av Artisternas Riksdag. Vi kom överens om ett speciellt erbjudande till hans medlemmar och får se om dessa dyker upp återstående föreställningar 2, 3, 4 januari. Hur som helst så känns det som en inspirerande kontakt och ett viktigt nätverk inför framtiden. Mitt uppe i detta råkade jag även utför dess raka motats.

Utsatt för negativt nätverk
En person i ett helt annat nätverk ville arrangera ett evenemang. Men den gruppens ägare visade sig vara ett härskarego som regerar med hot och skrämsel och urskiljningslös uteslutning av medlemmar. Eftersom hennes grupp blivit stor och medlemmarna har skapat sig ett beroende av dessa kontakter får hennes känslokalla och hänsynslösa beteende en beklämmande effekt särskilt på de som lever ensamma. Jag blev mig själv ovetandes och utan att ha gjort något också indragen i hennes utlopp för makt. Naturligtvis kunde jag inte låta bli att fråga varför jag var indragen. Resultatet blev etter värre då hennes lojala underlydare drogs med i en klassisk mobbingvåg. Det visade sig omöjligt att få till en dialog.

Att lämna det dåliga för att skapa något bra
Ytterligheterna sluter cirkeln. Året började med att försvara humanismen och slutade med en sådan konflikt då jag minst av allt anade det.
De som drabbats av uteslutningar och påhopp har nu istället startat en ny grupp Kul i Stockholm. Lycka till!

Man kan tycka att jag skulle vara för god för att överhuvud taget bry mig om en liten sektbildare på Facebook. Men då det drabbar inte bara mig utan nära och kära kan jag inte låta bli att agera. Resultatet blev också två nya konstruktiva Facebookgrupper. Den andra är Stockholms Kulturaktiviteter.

Börje Peratt

Vetenskapens bevisföring

Descartes mest kända citat: -”Jag tänker, alltså är jag till”, innebar inte att pröva omgivningen utan att i ett inåtvänt tillstånd bryta ned tankar till teoretiska pusselbitar (reduktionism). Han avsåg inte att tänkandet i sig räckte för att komma till bevis men att logiken kunde formulera otvivelaktigt sann kunskap. Utifrån det reflekterande tvivlet kunde man nå fram till en slutsats som han menade var en andlig uppenbarelse.

Descartes dualism löste inte problemet med hur anden och materian kommunicerar. Han lyckades inte förklara dessa uppenbarelser som han själv anser har lett till insikter. De som hyllar Descartes principer har sällan klart för sig att hans teoritänkande har grund i ”Guds nåd”.

Descartes reduktionistiska synsätt, upphöjd till den moderna naturvetenskapens huvudsakliga metod, är således ofta missförstådd.

Icke desto mindre är reduktionismen en av flera tillämpliga vetenskapliga metoder. Men om man ska blanda in Gud i detta sökande bör också detta vara väldefinierat.

Att söka bevis, fakta och sanningar kräver annars ofta en kombination av flera perspektiv och metoder.  Det är som en slags uppåtgående spiral där steg ett utgör de mest enkla frågeställningarna. Många fastnar där.

Humanismen möjliggör å andra sidan alla slags frågeställningar och steg.

Bevis för den rigida låsningen i steg 1 ser vi i den huliganrörelse som nu håller på att implodera på nätet.
Huliganrörelse finansierad av Ungdomsstyrelsen.

Det alltmer vulgära näthuliganspråket bekräftar mitt tidigare antagande i artikeln:
Fullt möjligt förena tro och vetenskap.

Något som utmanar de mest rigida är nya upptäcker som  bevis för: Nära döden-Upplevelse (NDU).

Samtidigt är det skeptiska förhållningssättet nödvändigt på alla nivåer. Att okritiskt skölja ned vad som helst riskerar att leda in i mörkret. Det gäller alla slags sekter oavsett man kallar sig ateistisk skeptiker* eller djupt religiös.

Särskilt viktigt är det att försvara demokratin eftersom genom den kan samhället utvecklas trots huliganernas självdestruktiva och paranoiska attacker på dem med andra uppfattningar, insikter och livsåskådningar.

Börje Peratt

*Sekulär humanist accepterar både troende, ateism och agnosticism. Begreppet är felaktigt använt som ateism. De som idag kallar sig sekulära humanister är i själva verket nyateister, ateistiska naturalister, det vore klädsamt om man tog på sig en mer adekvat tröja.