Livskompassen styr livet vare sig man vill eller inte

Borje Peratt_Livskompassen logo1 webb

Den inre Livskompassen är också livets växelspak. Antingen du medvetet styr eller låter dig styras omedvetet så är det den som leder dig.

Om du lär känna dig själv genom denna Livskompass så kan du således i varje stund och situation ha bättre koll på vad du gör och varför. Och detta gäller även då du vill koppla bort logiken och ”go with the flow”. Jo emotioner utgör minst hälften av Livskompassen och jag vill påstå att det sunda förnuftet ofta spelar på känslornas och förväntningarnas villkor.

För min egen del har insikten om Livskompassen haft stor betydelse inom snart sagt alla områden av livet.

Producenten


Du kanske känner till mig mest som filmare och TV-producent eller författare och regissör. Du kanske har hört min musik eller rent av sett en musikal. För länge sedan fanns en dröm om att bli konstnär. Numer kallar jag mig bildmakare. Några av dessa tavlor har plockats fram i ett allt djupare engagemang för Danderyds Konsthall. I slutet av 2013 övertalades jag till ett ordförandeskap för att organisera denna vackra idé om ett konstnärsnätverk och stabilisera det med innehåll och program för 2014.

Ideellt och kulturellt engagemang

Jag har ett stort engagemang i två andra föreningar den ena är Kulturnätet som verkar för scenen och filmduken och marknadsför olika framträdanden via ”Stockholms Kulturaktiviteter” på Facebook. Den andra föreningen är ”Humanism & Kunskap” som startades för att stå upp mot förvridningen av humanismen där antihumanister kapat och förstört begreppet. Detta har på senare år lett till en debatt för att tydliggöra vad antihumanismen står för. Kanske har du då läst några av mina artiklar. Jo jag har tagit strid för mänskliga rättigheter och för människor som har förföljts.

Man skulle kortsiktigt kunna se det som att mina egna projekt har drabbats men för min inre ro kunde jag nog inte ha gjort annorlunda.

Mitt uppe i allt detta så är mitt egentliga och huvudsakliga arbete, förutom mediaproduktion, utbildning och forskning.

Utbildning i Livskompassen

Kurser i ledarskap administreras i huvudsak via branschorganisationer. De har nu en mångårig dokumenterad och av beställarna erkänd positiv effekt för både medarbetare, organisation och resultat. Den långsiktiga nyttan och effekten av utbildning i Livskompassen kan inte nog understrykas. Av detta skäl tar också allt fler bolag beslutet om att egna ledare för sin egen karriär ska genomgå den trestegsutbildning som firar tio-årsjubileum 2014. För att kunna sprida detta med applikationer för olika områden breddas nu konceptet med en paketering och licensiering.

Medvetandets Uppkomst

Parallellt pågår sedan många år forskning inom ramen för ”Medvetandets uppkomst” som publiceras i tre böcker, den tredje delen ”Försök igen” kommer 2014. Det finns i författarskapet en stor risk för att gräva ned sig men även här har ett världsomspännande nätverk av forskare i framkant erbjudit ett rikt utbyte och möjligheter att presentera tankar och resultat och att diskutera dem.
Om man som filosofen Descartes sitter på sin egen lya och funderar ut hur livet fungerar och får svar av guds nåd finns det nog en risk att man missar livets mångfald och kreativitet. Av detta skäl har även det fysiska nätverket blivit allt viktigare. Facebook och Smartphones i all ära men det är verklighetens möten som ger livet en djupare mening och förståelse. Det är i själva mötet du upptäcker dig själv och kan se andra sidor av dig själv och andra.

Politik

Mitt uppe i detta skulle jag önska nya förutsättningar för att diskutera och förverkliga egna och andras idéer.
Jag är mycket skeptisk till den tungrodda och styrande administration som utvecklats inom EU. Ser den som i många stycken kontraproduktiv. Bönder som ärvt sin mark och som sett sina företrädare rensa sly för att hålla öppna landskap får nu betalt av EU för att låta dem växa igen. EU har fridlyst en fågel som vuxit från några tusen till upp emot en halvmiljon i Norden och som haft en förödande effekt på miljön inte minst under ytan. Att Naturvårdsverket bara gör som man är tillsagda och medverkar till katastrofen visar på ett allvarligt systemfel.

Andra eftersatta områden är skola och omsorg ja även banker och elförsörjning. Eftersom jag inte finner en långsiktig idé i politiken som bottnar i en värdegrund om ett fritt och samtidigt ansvarstagande samhälle som låter ”hela Sverige leva” skrev jag ihop ett eget program i slutet av 2012. Flera av dessa tankegångar har kommit ifatt Alliansen som nu börjat inse att det finns en landsbygd och att fortsatt ”Taförsigsamhet” (Centerns valspråk) leder ut ur riksdagen.

Jag valde en gång i tiden att verka för C i min kommun därför att det fanns en medveten miljölinje, där den lilla människans sattes i förgrunden. De senaste årens utveckling har jag åsett med allt större förvåning och förskräckelse.

2014 går vi in i ett valår. Som det nu ser ut är jag glad över att jag åtminstone har formulerat ett alternativ. Är du intresserad så ta gärna del av Demokraterna. Det behövs krafter som vill återupprätta ett samhälle i medmänsklighet och ge förutsättningar för fler människor att förverkliga sig och sina drömmar. Naturligtvis kan detta göras i andra partier och helt utanför politiken men det går inte att komma ifrån att politiken avgör hur medel och resurser fördelas.

Jag önskar dig och de dina en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år

Börje Peratt
Börje Peratt officiell hemsida
LinkedIn

LIVSKOMPASSEN
Coacha Unga med Livskompassen
Livskompassen för Gruppledare
Livskompassen

Annonser

Kärlek vad är det?

Att älska sig själv och andra villkorslöst, är det över huvud taget möjligt?
Ja men för många av oss bara i korta stunder.

Kärleken är den källa som gör att föräldern är beredd att ge sitt liv för sin avkomma. Den är således nödvändig för livet och dess överlevnad. Men där finns också en mängd ”krav” och ageranden utifrån andra drivkrafter som kan anses nödvändiga för att överleva. Uttrycken från dessa andra drivkrafter kanske inte alltid är kärleksfulla men de kan visa på engagemang, noggrannhet, jaktinstinkt och förmåga att både skydda det gamla och skapa nytt.

Att fostra sin avkomma är ofta nödvändigt för att den ska klara sig (det finns lysande undantag). Här blir föräldern en förebild. Men också föräldern måste överleva och då krävs andra sidor i Livskompassen som kan tyckas stå i direkt opposition till kärlek.

Ibland utvecklas livet till konflikt och ibland till flykt eller strid. Även detta behöver vi lära oss av för att klara oss i olika sociala sammanhang. Ja människan får försöka fortsätta lära sig livet ut. Och som vi vet, vi blir förmodligen aldrig fullärda. Ibland dundrar verkligheten in med minst sagt obehagliga reaktioner från också oväntat håll. Då är det lätt att förlora balansen och att reagera. Men med trygghet i sig själv och stark tillit till vad som står över oginhet och futtigheter så kan man reda ut de värsta stormar.

Vi vandrar ständigt runt i Livskompassen och de ögonblick vi landar i kärlekens energi och väsen finns den totala upplevelsen som en sällsynt upplevelse och gåva.

Denna evolutionära process från livets begynnelse har utvecklat en allt större insikt och för människan en existentiell och andlig rymd av frågeställningar. Något som jag försökt att reda ut i forskningsprojektet Medvetandet Uppkomst och skrivit om i  Succébo-fröet till framgång.

Ofta blandas kärleken upp av andra behov och riktningar. Också dessa olika riktningar och mål kan genomföras med kärleken som grund. Men med vetskapen om hur missbrukad och utnyttjad kärlek blivit är det angeläget att förstå hur den kan manipuleras. Därför är det också angeläget att samtala om vad kärleken innebär för var och en.

Det är inte alltid lätt att hålla isär vad som är egna behov eller den villkorslösa generositeten, toleransen och empatin.

Ibland döljer man sig bakom kärlek men det avslöjas så fort man diskuterar den. Då kan rent av djävulen vakna till försvar för egen uppfattning. Man kan också dölja sig bakom kärlek för att inte ta ställning och inte ta ansvar för sin uppgift. En ”låt gå förälder” kan få barn att känna sig oälskade då barnet önskar omtänksamhet och ramar som ger en tryggare och mer överskådlig värld. Ibland innebär kärlek att ge tid. Jo tid kan idag vara det mest värdefulla vi kan ge en människa. Hur vi sedan ger tid till oss själva är också en fråga som är intressant.

Tyvärr så lever fortfarande föreställningen som att ”den man älskar agar man”. Andra mer eller mindre flummiga föreställningar blir näst intill kontraproduktiva. Kärlek är inte bara ett veligt tillstånd, eller att ge bort sig själv. Kärlek är att medverka till nödvändiga förändringar, till egen nödvändig förändring och insikt. Kärlek är försoning med sig själv och andra och se till helheten mer än småttigheter och trivialiteter. Kärleken till livet är skrattet, gemenskapen och att inte ta allt så allvarligt. Med denna insikt kan det ändå bli så lätt att ramla dit. Då innebär kärlek att ge varandra ännu en chans. Samtidigt kan det vara så att man måste gå varsin väg och släppa varandra. Kärlek är inte alltid så självklar och enkel som att bara vara.

Börje Peratt

EGNA LÄNKAR
Livskompassen
LinkedIn
Peratt, Börje – LIBRIS
Börje PerattBöckerBokus.com
Coacha Unga med Livskompassen
Börje Peratt officiell hemsida