När allt är under upplösning återstår humanismen

Humanism och Kunskap text8
När vi nu går in i 2016 kan jag inte annat än släpa med mig minnen från 2015. Det känns som inte bara Europa är under upplösning utan även svensk kultur och själva hjärteroten i min känsla för den svenska folksjälen.

När flyktingar nu ”invaderar” Sverige så brinner anläggningar där de ska bo. 40 flyktinganläggningar har satts i brand under 2015! I Sverige! Det är alarmerande på flera sätt och inte utan oro för att främlingsfientligheten blir allt farligare. Samtidigt finns det en oro för element tillhörande radikal islamism med hot om terrordåd som i Paris. Utifrån denna hotbild har den politiska makten i Sverige drabbats av sådan förvirring att man är beredd att upplåta svensk mark till NATO och utplacering av kärnvapenmissiler. Men snälla rara hoten kommer inte från Ryssland. Hoten kommer från radikaliserade element med rötter i Mellanöstern men kanske födda och uppväxta i Sverige. Ormar uppfödda och närda vid moder Sveas barm.

Samtidigt med detta pågår inom Sverige en sönderslitning av grundläggande folkrätt genom undergrävande av mänskliga rättigheter. På ytan tycks det vara Vetenskap och Folkbildning och (anti)humanisterna som går i spetsen. Men rör man om lite så har dessa predatorer stöd av den Naturvetenskapliga Akademin, Public Service, Expressen (Hexprocessen på Facebook) och flera andra dagstidningar, läkemedelsindustrin och ett antal medvetna eller omedvetna medlöpare.

Denna hydra utnyttjar internet och media och man använder sig av ansiktslösa troll för att placera ut lögner och förstöra kritikers rykten. När jag upptäckte deras agerande insåg jag att det krävdes en särskild strategi och taktik om jag skulle ta mig an att journalistiskt beskriva problematiken. Jag försökte också bringa klarhet i om det fanns ett samlat motstånd. Fanns det bland politiker en insikt om detta ondskefulla spel.
Vad jag fann var att fienden hade kapat i stort sett alla platser och pjäser i detta elaka spel. Man har tillförskansat sig möjligheter att sprida sina budskap och sin makt inom snart sagt alla centrala samhällsområden. Och när det kom nya tog man över dem också. Man till och med tog över Wikipedia genom näthuliganism, nättroll, guerilla och åsiktspolis.

Jag har i Sverige försökte avslöja psykologin och motiven bakom organiserade troll och även startat en grupp på Facebook ”Wikipedia under attack”. Wikipedia gerillan är baserad på en antihumanistisk, nyateistisk, materialistisk ideologi. De accepterar ingen annan tro än sin egen. 2011 skrev jag en artikel om detta publicerad i SVD mars 2012: Fullt möjligt förena tro och vetenskap.

Det är för denna infernaliska makt viktigt att kontrollera människors kunskapssökande och tänkande.
Man kan ju tycka att avslöjande om vilka det är som kontrollerar Wikipedia är patetiskt, om det bakom detta finns en mycket värre fara.

Att kontrollera informationen är historiskt ett sätt att hålla den fria tanken instängd. Förr var det en religiös makt idag är det en materialistisk. Företag som finansierar det materialistiska synsättet betraktar livet och människan som en produkt och man vet mycket väl vilka institutioner man ska kontrollera. Syftet är att använda den här produkten, kontrollera den och göra en vinst på den. Krafterna som finansierar denna degenerering av människan finns bland annat inom Big Pharma.

I maj 2015 presenterades för mig historien om en läkare som utövar praktik genom att kombinera skolmedicin med naturmedicin. Detta ansågs hotfullt från inkvisitionen inom naturvetenskap. Ledaren för skeptikerna i Sverige (Dan Larhammar) startade ett media drev baserat på lögner. Vi beslöt att göra en dokumentär ”Läkaren som vägrade ge upp” som kom att bli 100 minuter och kommer att ha sin release 2016. TRAILER. Gilla på Facebook

När samhället är under upplösning återstår humanismen. Den är inkluderande, den är förstående, den tillerkänner alla kulturer, trosuppfattningar och levnadssätt så länge man inte attackerar andra eller avsiktligt förstör för andra. Humanismen är eller bör vara grunden för politik och demokrati, företagsamhet, vetenskap, hälsa och sjukvård, ja all mänsklig verksamhet.

Börje Peratt

Välkommen till min mediala värld

Annonser

Mänskliga rättigheter är inte gratis

Vad historien berättar är att privilegierade och de som betraktar sig som ägare till makten försvarar sina ”rättigheter” in i döden medan de som anser sig har rätt till sin frihet och stöder demokrati kämpar för denna rättighet in i döden.

Den sida som vinner får kommande generationer leva med och antingen acceptera som fångar underkastade en diktatur (Nordkorea) eller som fria medborgare delaktiga i en demokrati (Frankrike, USA).

Man skulle kunna se det som en kamp mellan den själviska och den altruistiska genen. I Nordkorea går all mat till en exklusiv utvald ”elit” medan resten av folket svälter. I USA med sin extremliberalism, där den starke har rätt att ta för sig, svälter den svage som inte lyckats få till det som alla möjligheter erbjuder.

Politiskt kan man se diktatorstyre som den brutala egoismen och demokrati som altruismens strävan efter frihet under ansvar. Vi vet att det inte är så enkelt och det tar tid innan demokratin utvecklas och kan bli genuint humanistisk och altruistisk. Det senare kommer i väst till uttryck i välgörenhet och insamlingar till människor i nöd. Det kommer även till uttryck i att vi tar emot människor på flykt. Men det märkliga är att somliga tar med sig det förtryck man flytt från.

Succébo-fröet till framgång – vägen till det mest gynnsamma för alla, går via att pröva allt vi inte vill ha. Så länge folk väljer förtryck som sharia är det folkets val att låta despoter styra. ”Kampen för frihet och demokrati -sharia?”

Tragiskt ja, men exempel på hur rigid människan kan vara och väljer att låsa in sig och därmed sina medmänniskor vid något som är destruktivt.
Vad är drivkraften till detta? Rädsla, man vet vad man har men inte vad man får? Man vågar inte ta ansvar för ett liv i frihet?

Som det kommer till uttryck i samhällen kan det liknas med sekter som Amish eller muslimska samhällen som kräver sharialagar. Kvinnor tvingas stänga in sig och klä sig i burka eller niqab när de vistas bland andra.

Kampen för frihet är mänsklighetens historia

I Väst och i Norden har kvinnan för knappt hundra år sedan slängt av sig huvudduken. Vi har en sekulariserad stat som åtskiljer tro och styre.
Ska vi nu ha integritet och sjävbevarelsedrift nog att stoppa medeltidens kvinnoförtryck och häxjakt.

Otydlighet spär på främlingsfientligheten och ger stöd för samhällets mörkare krafter.

I mänskliga rättigheter ingår också att sätta stopp för det vi inte vill ha.
Sverige vill inte ha sharia. Så sätt stopp vid gränsen. Vill man komma in här får man skriva på att man accepterar de lagar som gäller här och kasta av sig förtryckets attribut.

Det får inte bara vara SD som vinner på att Sverige står handfallet.
Det måste finnas alternativ.

Börje Peratt

När makten korrumperar

Jag vill inte sparka på en som ligger men använda ett exempel som underlag för diskussion.

Att kritisera Gotlands landshövding Marianne Samuelsson som lät en företagsägare få dispens från strandskyddet vid byggen på sin gård, är ju en straffspark mot öppet mål. Det är inte så mycket vad hon gjorde utan hur hon ursäktade sitt beslut som upprör. I klartext ger hon stöd för korruptionens samhälle.

I min bok ”Coacha unga med Livskompassen” står på sidan 73 ”: Makt innebär möjlighet att kontrollera och dominera sin omgivning och därmed öppnas dörren för orättvisa. Den som har blivit förgiftad av sin makt tar sig friheten och rätten att vinna fördelar och bestämmer över vad andra människor ska få eller inte få.

Livskompassen (Vetapedia)

Diskutera: Idéer som rättfärdigar förtryck

Vi är alla olika. En del är bättre än andra. En del är trevligare än andra. En del har mer makt än andra. Den som är något bättre och rikare eller har mer makt får fördelar och kan bedömas annorlunda och fördelaktigare inom sitt område och inför lagen. Det innebär att man mutar, skrämmer eller smickrar in sig för att få fördelar. Detta är myglets och mutornas d v s korruptionens samhälle.

Jag tror att Samuelsson tror att hon tagit beslut för Gotlands bästa. Möjligen kan det vara brist på moral eller intellektuell förmåga. I alla händelser har hon inte de kvaliteter som krävs för att leda.

Börje Peratt

Politiskt motstånd är nödvändigt

Tänk om de partierna vi nu har försvinner ett efter ett. En gång i tiden sa jag till mig själv att jag aldrig någonsin skulle kunna heja på AIK. Nu gör jag det. En gång i tiden sa jag att jag aldrig skulle kunna sympatisera med högern. Ja jag vet att de bytt namn till Moderater och det är kanske det vi nu ser resultatet av.

Nu har vi en bra statsminister i Fredrik Reinfeldt. Tätt följd av en ytterligt kompetent och sympatisk finansminister i Anders Borg. Må dessa båda goda förebilder fortsätta i sitt ödmjuka vägvinnande sätt. Hur står det då till på vänsterkanten. Ja frustrerat är väl ett alltför beskedligt ord. Jag tror man är urförbannade. Det är bra. Då kan det börja hända saker. För antagligen finns det visioner och idéer som kan väcka förväntningar och återfinna lusten. För vi behöver goda lag och bra motståndare. Annars blir det alltför trist och stiltje i debatten.

Mina hjältar i livet är annars bönderna. Dessa livgivare som har ansvar för vår mat. Som vaktar fält och djur och ofta har ett dygnet runt ansvar. Men Centern är inte längre ett bondeparti. Ja då borde man bli ett småföretagsparti för ett sånt saknas och Gud vet att det är småföretagen som nu kommer att få allt större betydelse då människor inte längre har storföretag, landsting, kommun eller skolor att gå till.

Dock är jag tveksam till förmågan och intresset hos de borgerliga småpartierna.

Kommer Socialdemokraterna tillbaka? Och i så fall med vilket innehåll?

Behövs det rent av ett nytt parti?