This way if you are gay

Välkommen till Sverige om du är gay, hälsar ubåtsskylten. Foto: AFP
Välkommen till Sverige om du är gay, hälsar ubåtsskylten. Foto: AFP

En neonskylt som sänkts ner i havet utanför Stockholm för att stoppa ryska ubåtsattacker uppmärksammas nu i ryska tidningen Moscow Times med rubriken ”Svenskar använder gaypropaganda” för att avskräcka ryska ubåtar.

Neonskylten föreställer en lättklädd matros och skickar ut morsemeddelandet ”This way if you are gay”. Under sjömannen blinkar texten ”Welcome to Sweden. Gay since 1944” – året då Sverige avkriminaliserade homosexualitet.

Svenska freds ligger bakom skylten, som är en blinkning mot Ryssland där ”homosexuell propaganda” riktad till minderåriga är förbjuden, men också mot svenska regeringen. Fredsföreningen uppmanar regeringen att satsa på fredliga samarbeten i stället för upprustning och menar att neonskylten är ett billigt försvarsalternativ.

SVT: Svensk ubåtsskylt noterad i Moskva

Om detta nu uppmärksammas i Ryssland så är förväntningarna stora på en ny trend av ubåtsmöten.

/BP

Annonser

Nätets retorik

Retorik får sina särskilda former och uttryck på nätet. Språket blir effektivt och därmed till synes mer rakt på sak. Samtidigt tappar det ofta valör och inkänning.

Frågan om demokrati och anonymitet är kluven. Anonymitet innebär att fler vågar delta i debatt, man kan dölja sig bakom en pseudonym och slipper ta ansvar för sina ställningstaganden och eventuella påhopp. Men att dölja sig är mot demokratins ideal och därför belastas sådana inlägg av frågetecken. Vem står för dem? Ger man sig ut för att vara någon annan?

Acceptabla skäl till anonyma inlägg är om man är utsatt för hot, hedersvåld, politisk förföljelse eller avslöjar oegentligheter och inte vågar bli igenkänd som angivare. Här täcks anonymitet även inom en rättsstat som ”skyddande av källa”.

Men de som bara förnedrar har blivit nätets bullies och slasktrattar.

Känsliga ämnen är sådana som framkallar skuld och ju mer man träffar rätt in i det dåliga samvetet desto kraftfullare invektiv till försvar.

Jag har intagit en kompromisslöshet till narkotika, tobak, illegal fildelning, mobbing och maktmissbruk. Jag har också tagit kamp för demokratin och ”rätten till sitt eget liv”. För mig är religionstillhörighet oviktig. Var och en har rätt till sin tro men inte till att utifrån denna tro vare sig med våld eller övergrepp betvinga sin omgivning. Det senare har lett till debattartiklar kring terrorism där mina inlägg inte ger någon riktning rätt till våld mot oskyldiga. Då kan samma artikel leda till att man blir kallad islamofob, antisemit och rasist.

Till det konstruktiva och glädjande hör utvecklingen av ”Coacha Unga” och ”Fred börjar Hemma” som nu börjar nå inte bara ut i Europa utan även till Latinamerika och Afrika. Jag är glad att konceptet som innebär ett villkorslöst stöd för mänskliga rättigheter sprids också därför att det har en kompromisslös hållning till just droger.

Inspirationen bakom detta är boken Coacha Unga och målet är att hålla kurser och sprida dess uppbyggande metod och innehåll med ungdomarnas egna erfarenheter och mål.

Nyligen höll jag en ledarkurs för en grupp som tagit sig ur kriminalitet och nu ska bistå unga i detta skymningsland. Samtliga deltagare vittnade om att den svåraste motståndaren var just narkotikan. Historierna om återfall, kamp för överlevnad och den smärta som de tagit sig genom bekräftar att dessa gift orsakar samhällets kanske svåraste prövningar.

Miljö, särskilt natur och Östersjön ligger varmt om hjärtat. Jag har funnit att även vetenskapsmän och myndighetsutövare kan drabbas av politisering och enögdhet. I samband med det har det visat sig viktigt att tydliggöra vilka som står bakom, för vår miljö, synnerligen besvärliga riktningar. Om man då avslöjar deras subversiva verksamhet riskerar man naturligtvis att bli kallad för lögnare.

En annan spektakulär fråga rör svininfluensan. Introduktionen och marknadsföringen följer den lömska propagandans strategi och många har ifrågasatt dess uppsåt. Läkemedelsbolaget GlaxoSmithKline har infekterat och rent av korrumperat centrala delar av vårt samhälles institutioner. Men det finns idag en allmän utbredd kunskap om vinstmotivet som provoceras varje gång husbondens röst manar till vaccinering.

Influensahysteri

Vad  ska komma efter den bedrägliga ”svininfluensan”?

”Lappsjukan” är inte riktigt vad man tror att den är. Dess försåtliga skygglapp kan snabbt övergå till tunnelseendesyndromet och sedan utveckla sugrörsfyllan vars mikroskopiska synpunkt ligger mitt på näsroten i det så kallade ”talibanfästet”.

Tydliga tecken på detta är egomanins angrepp på reptilhjärnan. En annan icke så försåtlig åkomma som vi får räkna med är ”Pjåskharen”. Av namnet att döma skulle man kunna tro att den har sina utbrott kring just högtider men den är snarare ett överslag i ”tyckasyndom” som medför en överdriven harighet i offerkomplexet. Det bästa botemedlet är helt enkel en spark i arslet.

Möjligen får vi lite längre fram efter ”helikopterövergreppet” också räkna med grodperspektivet. I det ingår risk för tangoflunsan eller det som medicinen kallar tangaotakten. När det blir för trångt mellan skinkorna hamnar höfterna i passgång och då finns bara en åtgärd. Varning. Kontrollanter är utplacerade på berömda badplatser kring Copacabana där man räknar med ett utbrott inom kort. Efter tre gula kort är det kört och man placeras i karantän.

Men det finns ännu hopp för läkemedelsindustrin. Galna Gubbsjukan har setts på flera platser inom beslutande organ. Det är tyvärr omöjligt att donera dem då inga mottagare finns. Så det enda som återstår är ett vaccin. Anna Anka har receptet och bör då anlitas som konsult.