Är Gud rasist?

När vi idag får rapporter från hänsynslös bombning av civila i Mellanöstern så är det många som anklagar Gud. Om en Gud fanns skulle inte detta tillåtas!

Börje Peratt Text:

Om vi inte tror på Gud så blir frågan om rasism och främlingsfientligheten är nedärvd? Den står ju i ständig konflikt med kärleken till allt liv. Hos somliga kulturer är rasismen så nedtryckt att den nästan blivit utrotad eller så finns den där bubblande under ytan. Hos andra är den tvärtom förfinad och har blivit en naturlig begränsande egenskap, öppen eller dold.

Hos somliga människor vinner altruismen och empatin hos andra dukar människokärleken under för självhatets projicering.

Vi kunde se under Balkankonflikten hur vänner som levt i generationer sida vid sida plötsligt började mörda varandra av ett enda skäl. De hade olika religion.
Kan vi av det dra slutsatsen att religion är den avgörande skillnaden? I den muslimska världen mördar shia muslimer och sunnit muslimer varandra. Är då denna skillnad i synen på samma religion tillräcklig för att bomba varandra sönder och samman?

Om det finns en gud så inte är det en begränsande och främlingsfientlig rasist. Nä det torde snarare vara den mänskliga egoismen som bär skulden. Och om det finns en Gud som givit livet och människan det fria valet så innebär det att människan är fullt ansvarig för de val hon gör och de beslut hon tar. Så gudagåvan är att mänskligheten har friheten att pröva sig fram och slutligen komma till insikt om vad som är mest gynnsamt. Ett liv i fred och samförstånd eller ett i krig och oförstånd.

Börje Peratt

Annonser

EU har kapsejsat

Jag tror vi inte har sett slutet på denna kantring. I höst har SD kanske nått 15% om andra partier inte vågar ta debatten.

Börje Peratt, text:

Jag anser EU har kapsejsat och även om det idag ”bara” är 30% i EU parlamentet som är öppet mot EU kommer det att försvåra processerna där.

Sedan undrar jag vilka svenska EU-parlamentariker som medverkar till att skydda kinesiska mellanskarven med en fridlysning som gjort att den ökat från 2000 till 250 000 och nu sprider sig alltmer norrut, länsar fiskevatten och skjuter svensk fiskeflotta i sank. Miljöförstörelse som Naturvårdsverket också skyddar och som ornitologerna applåderar.

I deras propaganda använder man just rasism som svar på att mellanskarven måste kraftfullt reduceras. Jag tror fiskare är beredda att rösta på vilket parti som helst som tar denna miljökatastrof på allvar och satsar på att göra drastiska åtgärder för att minska den populationen.

Börje Peratt