#respectme2


Eftermälet till #metookampanjen måste bli mycket mer än en runa. Jag har funderat på om det skulle kunna övergå till en #respectme2 kampanj.

Att respektera sig själv omfattar alla relationer. Det handlar om att lära sig tyda signaler i kommunikationen för att undvika missförstånd. Det handlar om att förhindra risken för övergrepp. Vi behöver också kunna förlåta felsteg och försonas.

Som en del i detta skulle man kunna tänka sig ett antal bud eller regler

#respectme2

Inrikta ditt liv på visionen om dig själv, den godhet du är ämnad att vara
Visa i ord och handling att du respekterar dig själv och andra
Visa att du respekterar livet i alla dess former
Låt inte andra utnyttja dig och förhindra att du bränner ut dig själv
Var ärlig mot dig själv och andra
Pratat inte illa om och vittna inte falskt mot andra
Låt inte avund eller svartsjuka förstöra ditt eller andras liv
Gläd dig åt dina framsteg som du gläds åt andras lycka
Visa i ord eller handling att du säger ifrån vid missbruk av denna respekt

//

Börje Peratt
Facebook #respectme2