Finlands självständighetsdag 6 december

En finsk skidpatrull i norra Finland, inväntande ryska trupper. 12 januari 1940. (Wikicommons)

När vi nu den 6 december firar 100-årsjubileumet av Finlands självständighet översköljs vi av bilder från krig som lett fram till frigörelsen från Ryssland.

Innan Ryssland tog Finland 1809 (Storfurstendömet Finland (1809–1917) så var detta land en del av Sverige under mer än 600 år.

Ritva, min hustrus släkt kommer från finska Karelen som numera inkorporerats av Ryssland. Jag har hört otaliga historier om de umbäranden som drabbat hennes mor och den stora syskonskaran då de flera gånger fick fly hemmet för att slutligen skingras i Finland och vidare till Sverige, England och USA.

Under Självständighetsförklaringen från Ryssland flydde många finländare norrut i Finland och blev av befolkningen i denna del av Finland betraktade på motsvarande sätt som främlingsfientliga idag bemöter ”invandrare”. Karelerna tar våra jobb! Karelerna äter vår mat osv. Ovälkomna i Finland var det förståeligt att man drog vidare till andra länder.

Många av dem ingick i den halv miljon som flyttade till Sverige. De riskerade att hamna i ett mellanläge, ovälkomna av främlingsfientliga svenskar och ogillade av finnar som ansåg dem vara självbelåtna och förmer än dem som stannat kvar i Finland. Människans sämsta egenskaper av negativism, gnidighet och avund kom i dagen.

Unga finska soldater som bekämpade ryssen såg sig inte heller välkomna hem trots att de stått upp för sitt land. Större delen av Finland hade i dag annars med största sannolikhet varit ryskt. En historisk problematik som förhindrade försoning var det tidigare finska inbördeskriget som inleddes i januari 1918. De röda kämpade för förening med Sovjet och de vita fortsatte kämpa för självständigheten. Denna strid som slutligen vanns av de vita innebar inte att problemet försvunnit. 20 år senare då andra världskriget startade 1939, försökte Sovjet åter inta Finland med stöd av de röda i Finland.

”Finlands sak är vår”

Mottot för Svenska frivilligkåren som organiserade de svenska och norska medborgare som anmält sig som frivilliga på Finlands sida i Vinterkriget 1939-1940 mellan Finland och Sovjetunionen.

12 705 (varav 727 norrmän) anmälde sig, 8 260 antogs. Av dessa stupade 33, omkring 50 sårades genom direkta stridshandlingar och över 130 frostskadades.

Man kan tycka att fler borde ha anmält sig och att Sverige borde officiellt ställt sig på Finlands sida. Men det svenska försvaret var allt annat än i ordning och tyskarna  var i antågande.

Det tog sedan Finland närmare ett decennium, fram till 1955, att officiellt visa sina fosterlandsförsvarare rättmätig uppskattning. Rysshatet i den äldre generationen är nog fortsatt starkt.

Jag vill inte avsluta i mörker utan lyfta fram den otroliga överlevnadsförmåga som detta finska folk visat upp. Man anordnade några år efter andra världskrigets slut olympiaden i Helsingfors och manifesterade med idrottsliga prestationer den sisu som kännetecknar vårt brodersfolk. Jo de är mer än så om vi betänker hur djupt det svenskfinska arvet går både genetiskt och kulturellt även om språket är så helt olikt vårt.

Jag avslutar med ett stort grattis på självständighetsdagen!
Onnittelut Itsenäisyyspäivään!

Börje Peratt

Annonser

Vart tog moralen vägen?


Jag sitter med min nya assistent i knät. En blandning av hälsinge, karelskt och catalanskt blod som fått mitt hjärta att känna djupaste kärlek. Och jag tänker på hur nödvändigt det är med nytt blod för att mänskligheten ska utvecklas. Efter att ha bläddrat några sidor på nätet så frågar vi oss. -Vart tog moralen vägen?

I SD-Sverige där främlingsfientligheten råder hävdar man en ideologi där Sverigedemokraterna ger mer inavel. Lotta Gröning har en artikel i Expressen med rubriken Ni som nobbar SD – vad är alternativet? Sannolikt kommer detta inlägg att missförstås men Lottas provokation handlar om att ”det tysta folket” med Trumps ord, saknar alternativ.

Europa och särskilt Sverige blev tagna på sängen under flyktingkatastrofen (Fyra orsaker till varför flyktingkrisen har chockat det svenska systemet) och Sverige tog på sig en uppgift som vi enligt kritikerna inte mäktade med (Det svenska etablissemangets misslyckande). Det har enligt 24 studier påverkat kriminalitet och tryggheten i Sverige.  (Hur många års svensk byråkratisk dumsnäll inkompetens krävs för att stoppa handgranatsimport?). När folkpartisten Robert Hannah interpellerade till statsrådet Mehmet Kaplan om ”Social förtur till bostäder för återvändande terrorister” så brast det nog hos många som stått länge i kön. Starka reaktioner mot Stockholms satsning mot extremister (SVT). Två IS-återvändare från Sverige har redan varit delaktiga i terrorattackerna i Paris och Bryssel, påpekar terrorexperten Magnus Ranstorp.

Demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) får kritik för sitt framträdande i SVT Agenda, där hon diskuterade IS-krigare som återvänder till Sverige efter ISIS nederlag i Syrien och Irak.  Bah Kuhnke skyfflade över ansvaret på kommunerna, som dock saknar både uppgifter om vilka personer det gäller och kompetens för att ta hand om problematiken.

Björklund (L) vill porta återvändare och kasta ut dem ur landet. LÄNK

Terroristexperter menar att detta är i första hand en fråga för underrättelsetjänst och justitia och ska skötas på högsta nivå då det handlar om rikets säkerhet.

Tendensen är tydlig, inte bara alternativister tycks önska alternativ. Detta har spelat SD i händerna.

Gröning tar upp Brexit och Trump och menar att tillväxten för SD kan jämföras med det missnöje som fick Trump till makten med stöd från det ”tysta folket” (Trump is no fascist. He is a champion for the forgotten millions). Ett stort antal artiklar diskuterar huruvida denna slags opportunism kan jämföras med Hitler (Länk1 , Länk2).  Andra menar att sådana som Trump, i sken av att ta tillvara på det ”tysta folket”, går det kapitalistiska etablissemangets ärende. Och Trump liksom SD har skapat sig en egen plattform som visar upp tydliga tecken på maktfullkomlighet.

Trump uttalade sig om att när han kom till makten skulle han kasta ut alla ovälkomna immigranter. Ursprungsbefolkningen (indianer) svarade med att han var välkommen att ta det första steget att lämna landet.

SD anhängare har också hotat med att kasta ut ”oönskade”, – ”vänta bara, då vi får makten då startar utrensningen”.

Ett historiskt faktum är att despoter utser någon syndabock (Hitler valde judarna, Erdogan förföljer gülenister) som man sedan riktar ”folkets” ilska mot. I Trumps fall, ”illegala invandrare”, mexikaner och hela befolkningen i muslimska länder.

Det är märkligt att halva amerikanska befolkningen inte tycks bry sig om de allvarliga begränsningarna i Trumps moral.

Historiskt sett blev Amerika en fristad som gav chans till framtid för människor från hela världen. Detta immigrantland leds nu av en man som har alla dessa immigranter att tacka för sin rikedom och han har i olika omgångar även gift sig och till USA tagit en kvinna från ett Balkanland i upplösning. Immigrerande kvinnor som hoppas på en ny framtid.

– Hur är man då funtad om man nedvärderar människor som flyr för att söka en framtid i USA? Vilken trygghet Trumps kvinnor känner har exfrun Ivana skrivit om. ”Han fick mig känna mig våldtagen inom äktenskapet!” Länk (1993 boken Lost Tycoon: The Many Lives of Donald J. Trump.)
– Hur är delar av landets befolkning funtade som släppt fram en patologisk lögnare och våldtäktsman? Vart tog moralen vägen?

USA, världens mäktigaste land, har trots all rikedom inte lyckats bygga ett omhändertagande samhälle. Människor har inte råd med sjukvård och tandvård, man får ingen semester och har inte tid med sina barn. Det är förståeligt att många då reagerar mot etablissemanget som skor sig. Men hur kan man välja att hoppas på en bedragare som skor sig på andra genom att inte göra rätt för sig? (Studie: Donald Trump: A Critical Theory-Perspective on Authoritarian Capitalism)

Katrine Marcal (tidigare Kielos) skriver sin sista krönika i Aftonbladet och läser en notis om en studie som visar att människors förväntade livslängd i USA håller på att falla till Mexikos nivå. Ett av världens rikaste länder, USA, håller på att bli fattigt samtidigt som det alltså fortfarande är rikt. Privat överflöd. Offentligt armod.

Jag tänker på Sverige och är tacksam för de socialdemokrater som på 1940- och 1950-talen med visioner och handlingskraft byggde ”den svenska modellen”. Det gav en skola för alla med en filosofi om att lära ut kritisk tänkande för att eleverna ska bilda sig sina uppfattningar grundade på fakta och förnuft. Visioner som gav en vård för alla från vagga till grav. Det gav också ett socialt skyddsnät med möjlighet att få vila från arbete vid sjukdom, 5 veckor semester, barnledighet och pension. Detta grundlades med ett solidariskt skattesystem och gav oss både trygghet och framtid. Inte minst gav det oss rätten till våra liv och en ambition att bygga ett jämställt och rättvist samhälle.

Hur kan samma socialdemokratisk kraft sedan trycka in en djupt orättfärdig, antihumanistisk och ickedemokratisk rörelse i samhällskroppen?

I samband med att några socialdemokratiska politiker tog strid mot kristendomen avfärdade man även andlighet och naturmedicin och bestämde sig för att överge det medmänskliga till förmån för en materialistisk värld. Därmed lämnade man ”rätten till sitt liv” och den kursändringen innebar att man gav sig rätt att kontrollera den enskildes liv. Vid uppbyggande av myndigheter befolkade man dem med ”rätt folk” som skulle åtlyda det nya subauktoritära mandatet. Plötsligt infiltrerade nyateister utbildningsinstitutioner, vetenskapen och media (Entrism). Genom förvillarpriser (VoF) lyckade man skrämma journalister och forskare till underkastelse. Man har dolt sig bakom en självbild om att ta ansvar för samhällets mentala hälsa men inget kunde vara mer fel. En förutsättning för dessa övergrepp är att man anser sig ha mandat att bestämma ”godkända livsåskådningar”. Jag har redogjort för detta i Fullt möjligt förena tro och vetenskap.

I sina angrepp på ”fel åskådning” tar man samma vida svängar som extremt reaktionära krafter står för. Att denna pseudoskeptiska rörelse (Vetenskap & Folkbildning, Förbundet (anti)humanisterna) initierad av Socialdemokrater, har hamnat snett finns det forskning, många vittnesmål och artiklar om. De är lierade med etablissemanget inom läkemedelsindustri och medievärlden vilket kommer till uttryck i en säregen inskränkthet och rigiditet.

Vi har också fått en mediediktatur där  flera riksmedier såsom DN och Expressen och deras associerade stänger ute sådan information som stör etablissemanget.

Fenomenet är inget nytt och sker/har skett i de flesta samhällen. Antingen vi har det från religiösa, politiska eller medieföreträdare så har grova övertramp mot människors frihet skett. Som situationen är idag med mängden av fakta och påhittade rena lögner, får vi svårt att hänga med i vad som är vad.

Svensk suveränitet och självständighet bortröstad

Ett är säkert Sverige är inte längre en suverän nation. Vi är en EU-provins i en strategisk plan om ett enda EU styrt från Bryssel. Med tanke på hur illa det står till i Sveriges Riksdag kanske man kan tycka att det är lika bra så. Men centralstyrning innebär att besluten kommer längre och längre från människorna och eftersom vi redan ser exempel på hur EU-troende politiker och tjänstemän agerar på ett sätt som är ogynnsamt för vårt eget land så bör människor ta sig en funderare.

Att våra folkvalda lyckats manipulera bort Sveriges suveränitet och sänka vår status till en lydstat under EU är att betraktas som ett landsförräderi. Här har moralen körts i botten.

Public Service har tagit upp hoten om att lägga ned ett antal EU-projekt och skyller på Brexit. Detta är en EU-propaganda som Public Service inte borde ägna sig åt. Fakta är att EU-provinsen Sverige har ett stort underskott till EU, ett antal miljarder som rinner iväg till andra länder. Det påstås av EU-vänliga media att endast 20 procent väljare vill stoppa detta svinn och hoppa av ett sjunkande EU. Men Sverige är inte längre en suverän nation. Vår frihet har sålts ut och miljarder rinner ut ur landet. Vi kan således inte ta sådana beslut som Storbritannien gjort. Är det verkligen så att större delen av Sveriges väljare tycker att det är okej att vi har förlorat vår suveränitet? Har man då funderat över konsekvenserna för skola, sjukvård och polis? Dessa har körts i botten och det saknas både pengar och styrning.

Det är i stort sett enbart V som officiellt vill lämna EU och återta Sverige. Jag finner det märkligt. Jag önskar ett Europeiskt samarbete men inte det som har degenererat Sverige till en kassako för andra länder och som förvandlat dem som byggt upp vårt land till fattigpensionärer.

Vart tog moralen vägen?

Börje Peratt

Tittar vi svenskar bort?

Min hustru Ritva är ju invandrad i Sverige och har samtidigt en stark känsla för sin mors rötter, Karelen (idag Ryssland).

Såg ett program som ALLT FÖR SVERIGE fängslar. Jag satte mig i soffan och noterade hur de tävlande försökte få hjälp av svenskar för att få svar på frågor om svensk musik och sport.

De flesta svenskar undvek dem och tittade bort. Jo så är det kanske. Vi är nog bra på att titta bort och undvika då det blir för närgånget. Bättre på att betala för välgörenhet som andra utför.

Börje Peratt ( V, W , L )

Ja, du kan!

Ofta då man engagerar sig politiskt är det någon händelse som utlöser. I mitt fall var det en skogsväg som förband två delar i en kommun och på den hade kvinnor blivit attackerade. Jag föreslog då att man skulle dra en ny cykel/gångväg utefter landsvägen. Med utebliven reaktion anslöt jag mig till C och gångvägen kom snabbt till stånd.

Det var 25 år sedan och på lokalnivå fungerar C mycket bra. Men nu har Centern på riksnivå under en längre tid förändrats mot oigenkännlighet. Brist på alternativ ledde till ett nytt initiativ, Demokraterna, ett parti för ett medmänskligare Sverige.

Då flera mittenpartier under en längre tid dragit sig allt mer högerut och Moderaterna av hävd agerar för de besuttna så hade jag inte längre någon hemvist.

Det är svårt för ett politiskt parti att byta ut viktig delar av grundideologin, men det är precis vad som pågår inom Centerpartiet. Det är en svår resa … att tro sig kunna locka nya väljare och samarbetspartners enbart på den högra kanten i svensk politik.(Sverker Lindström)

Partierna vänsterut tycks i sina program uppvisa mindre förståelse för småföretagarens villkor. Här saknas även försvar för den enskildes rättigheter. Tvärtom visar man med sina ställningstaganden att en enskild företagare saknar rättigheter och har enbart skyldigheter. På myndighetsnivå får detta ibland groteska uttryck. Nästintill omöjliga krav försvårar förutsättningarna för ekobönder, fiskeguider och entrepenörer inom olika områden.

Tabubelagda ämnen
Alliansen och de Rödgröna har valt bort att diskutera vissa angelägna problem och situationen har gått så långt att antidemokratiska och antihumanistiska värderingar nu fått en snabbt tillväxt. Det är med oro många med mig åser denna utveckling. En viktig orsak till detta är mediasverige och journalistikens självcensur som spiller över på politiken. Vem/Vad som ligger bakom vad man får säga och vilka områden som får behandlas är ett intressant fenomen.

Jag har tröttnat på detta smygande i vassen och nu valt att ta initiativ till ett nytt parti, Demokraterna. Min tanke är inte bara att röra om i grytan utan också att lyfta frågan om medmänsklighet. Vill vi ha en politik med visioner för människan eller en som jagar opinionssiffror och påverkas av börsens index.

Program är en sak genomförande en annan

Ett levande Sverige betyder olika beroende på vem du talar med. Den marknadsliberale grundar det på ekonomiskt framgångsrika verksamheter som har bevisat sitt existensberättigande. För ett holistisk parti kan det innebära investeringar för att stimulera landsbygden och berika dess möjligheter genom att trygga en grundservice.

En välorganiserad stat
De som pratar om att staten och myndigheterna ska ha allt mindre att säga till om tycks inte alltid veta vad de egentligen menar.

Vi behöver en välorganiserad och effektiv kommun där tjänstemännen har klart för sig vem de jobbar för. De flesta har insikt om att det är för folket i kommnen. De flesta tar också sitt ansvar för att förvalta sitt uppdrag.

Centerns utspel om en fri människa och allt mindre statskontroll vittnar om en extremliberalism utan insikt i konsekvenserna. Högerkonservativa och populistiska partier har ofta sådana paroller som minskad byråkrati och lägre skatt.

Sverige har redan en långt gången decentraliserad funktion genom 37 000 självständiga kommuner. Att då hävda krav på att flytta ut besluten till befolkningen blir förvirrande.

Kampen för demokrati
Människor dör i sin kamp för demokrati och frihet. I Sverige ligger vi på sofflocket när vi väl fått den och några klagar på att demokratin inte är tillräckligt bra. Att hedra dem som gav sitt liv för vår frihet är att åtminstone värt en röst. Sedan kan man medverka till att demokratin utvecklas och blir bättre främst genom eget föredöme. Efter att ha stångat panna blodig i några år kanske det inte är så konstigt att man utnyttjar rätten att försöka bilda ett alternativ.

Utsnitt ur personlig programförklaring
Hela texten här

Börje Peratt

Val 2014
SvD Vi formar nya politiken, inte partiledningen
VLT Starkare partier behövs
ETC Kommer det ett nytt parti snart?
Dagens Arena Så lämnar Lööfs Centerparti mitten
Sydsvenskan ANALYS 2006: Ett efter ett bleknar de nya partierna
Denna analys visade sig vara fel. MP och SD har vuxit.
DN Centerns nya idéprogram klubbat