Med Trump i backspegeln


Min essä ”Mörkrets Furstar – från Machiavelli till Trump” avslutas med sju juridiska skäl att avskeda ett högt befäl i den amerikanska krigsmakten och som landets president och högste befälhavare fanns det alla anledning att pröva Trump.

Skäl till att avsätta en officiell makthavare är (Länk):
1)Tjänstefel.
2)Brottsliga förbrytelser.
3)Brott mot förfaranderegler.
4)Falska officiella uttalanden.
5)Opassande beteende.
6)Grymhet och misshandel av personer som man är avsedd att skydda.
7)Misslyckande som resulterar i förlust av kontroll över landet.

(Beskrivningen av hur Trump missbrukat landets förtroende och är skyldig till anklagelser i alla dessa sju skäl finns i boken.)

Genomgången av dessa sju skäl på Trumps agerande visade att han med råge är djupt belastad och kan dömas på alla sju punkter. När nu det amerikanska folket valt att avsätta honom efter en kaotisk period där Trump i princip hånat Vita huset och landets demokratiska institutioner och splittrat befolkningen skulle man kunna dra en djup pust av lättnad.

Men nej det är inte över. Denna självglorifierande och skrävlande karaktär som är världsbäst på allt, måste naturligtvis också vara världsbäst som den sämste förloraren och vägra inse att han är bortvald. I detta har ingått att försöka övertyga en partivän om att i sin stat ”hitta” de drygt 12000 röster som behövdes för att han skulle vinna staten. Trump degraderade sig till lägsta bananrepublikpresident men i själva verket finns det sådan parlamentarisk styrka i USA att han nu istället riskerar riksrätt.

Trots detta är kanske inte Trump den värsta överraskningen han är ju så enkelspårig att han i allt kaos ändå blir lätt att genomskåda. Han avslöjades av sin exfru som våldtäktsman och har hundratals kanske tusentals anklagelser mot sig då han gjort allvarliga övergrepp på kända och okända kvinnor och flickebarn. De allvarligaste av dessa tycks hans advokat kunnat lösa med mutor som advokaten fått fängelsestraff för. Trump har över 3000 åtal i domstol mot sig där han vägrat betala löner och arvoden och på det sättet bedragit amerikanska medborgare på sin rättmätiga ersättning. Han har gjort miljardkonkurser vilket också är ett sätt att springa från notan. Han är således världsbäst på att inte göra rätt för sig.

Han har understött polisvåld och mord på oskyldiga och mest uppmärksammat är kanske Trumps stöd till den Saudiarabiska prinsen, Mohammed bin Salman och hans anstiftan till mord på den saudiska journalisten Jamal Kashoggi (Länk).

Allt detta till trots är det inte det som gör mig mest chockerad och sorgsen. Nej det är alla de som slutit upp kring Trump även här i Sverige. Hur är det möjligt? Vad är det dom har missat? Att han separerat 2000 barn från sina föräldrar som vandrat över den mexikanska gränsen och sedan fängslat barnen på platser där föräldrarna inte kunnat återfinna dem. Tycker dessa Trumpfans-kvinnor att hans agerande är okej? Eller har de tagit ett förnekelsepiller. Visst finns det män i denna fan-klubb men dom kan jag på något sätt tillföra rasisterna och alternativisterna som också skulle ha följt Hitler. Ja inte vet jag, många kvinnor stod också med rakt utsträckt högerhand då Hitler passerade. Men här finns även en annan mycket försvårande omständighet. Har det verkligen undgått dessa kvinnor att Trump inte bara är världsbäst på lögn utan också som våldtäktsman och pedofil? Vad är det de har missat? Eller är det så enkelt att dessa kvinnor bejakar detta djuriska predatorbeteende?
Ja, jag blir inte klok på detta men det har också lärt mig att inte ta det självklara för givet. Alltför många tycks missa det väsentliga och kan lockas av det mest bisarra. Vi lever i en tid då detta återigen blir uppenbart. Från att ha haft en tro på mänskligheten och det sunda förnuftet är jag nu alltmer övertygad om att bland alla dessa fantastiska människor där det också finns de ruttna, de falska, mobbarna, våldtäktsmän och mördare finns det också deras beundrare och följare bland till synes vanliga människor. Det gjorde mig först förvånad men idag förfärad.

Börje Peratt

Frihet från underkastelse och förtryck

Efter artikel ”Frihet under ansvar” kommer som ett brev på posten ”Frihet från underkastelse och förtryck”. Det kan ses som frihet utan ansvar för dem som förtrycker men ansvar för att bryta sina egna och andra förtrycktas plågor. Det är så mänskligheten har befriat sig från slaveri, det är så mänskligheten har bekämpat diktatorers förtryck, det är så demokratiska fri och rättigheter har haft sitt vingliga segertåg genom världen allt sedan Magna Charta.

Villkorslös kärlek och likhet inför lagen

Villkorslös kärlek, ger utan att kräva, delar med sig utan att förvänta sig att få något i gengäld. Gläds åt själva givandet och att se andra lyckas.

Miljoner människor har historiskt gett sina liv för andra och för mänskligheten, för vår frihet och för demokratin.

Om vi går tillbaka i historien så är några av berättelserna om Jesus exempel på uppmaningen:

Älska din nästa som dig själv.

Men vad innebär det? Ett svar är att: För att kunna älska din nästa måste du först älska dig själv …

Du kanske tänker att man kan inte bara ge och ge utan att få något tillbaka. Vi uppskattar att få feedback på det vi gör. Vi uppskattar ett tack och erkännande. Det behöver inte alltid vara pengar därför fungerar medaljer och diplom. Men som sociala gruppvarelser vill vi vara sedda, respekterade och älskade. Därför är uteslutning och utestängning så allvarliga straff.
Ibland kan man tycka att sådan bestraffning är skälig och till och med rättvis. En störande elev kan förstöra för en hel klass. Att då visa ut eleven kan idag medföra hot om kränkning. Men vad göra om man inte har andra alternativ?

Yrkesmänniskor som bedriver oskicklig verksamhet kan förlora sina licenser. Men hur blir det med människor som uppvisar villkorslös kärlek och gör allt för sin nästa och med goda resultat. Vad finns det för förklaring till att sådana goda människor bestraffas?

Så uppenbarades Guds kärlek till oss: han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder” (1 Joh 4:9-10).

Den som gör gott kan således korsfästas?! Plötsligt får min skeptikerhjärna något nytt att fundera över så jag gör ett litet sidostepp: I andra stycken i bibeln är alla människor Guds barn, så hur kan Jesus vara en enfödd son? Och vad innebär försoning för våra synder? De flesta gör väl så gott de kan och skulle då misslyckande vara detsamma som synd? Somliga skulle säga att utan misslyckanden ingen väg till lärdom.

Men sådana tankegångar är utmanande. För hur ser vi på horribla, vedervärdiga mänskliga beteenden, utgör dessa delar av vår lärocykel?

I boken succébo kom jag fram till följande: ”Människan behöver uppleva även det värsta för att komma till insikt i vad hon inte vill ha.”

Religionens och samhällets ibland märkliga tolkningar av vad som är straffbart blir i sammanhanget både problematiskt och förståeligt men inte utan frågeställningar. Hur kan man bestraffa människor som vill följa sina egna drömmar och som vägrar underställa sig andras makt? Det är ju bland dessa vi finner människor som bidragit med så givande uppfinningar. Hur kan man dra läkarlicens från läkare som gör allt för att hjälpa sina patienter och som lyckas där sjukvården misslyckas? En hemskare frågeställning: Hur kan man stena människor till döds som blivit våldtagna?

Renässans-humanismen hade sitt upphov i att stå fri från religionens ensidiga tolkning av världen.

Dags dock att fundera över vad det innebär att vara humanist. Humanism ger var och en rätt att tänka och tro som man vill, detta är äkta ”sekulär humanism” även formulerad i Humanist Manifesto från 1930.

Som vi numera vet har den marxistiska antihumanismens efterföljare kapat humanismen och ersatt begreppet med sina egna materialistiska konstruktioner, dogmatisk ateism, intolerans och pseudovetenskaplig inskränkthet. Nivån på denna depraverade intellektualism torde närmast kunna jämföras med bakgrunden till medeltida inkvisition och tortyr. LÄNK

Det som antihumanisterna ägnar sig åt är att kränka mänskliga rättigheter något som den prisbelönta engelska journalisten Rod Liddle har granskat bland annat i dokumentären Problemet med ateism.

Historien har visat oss att det inte är religion som är problemet, men ett tankesystem som insisterar på att en grupp människor är okränkbara i sin rätt [att förstå världen], medan de andra har fel och måste på något sätt bestraffas. (Rod Liddle)

Två förbund, Förbundet (anti)humanisterna och Vetenskap & Folkbildning (VoF), har samfällt lyckats orsaka ett synnerligen inskränkt klimat i Sverige. Många frågar sig hur det har kunnat bli på detta sätt. Den trista sanningen är att en falang inom Socialdemokrati (som bildade VoF), i samverkan med medier då främst Expressen och Dagens Nyheter (som ingår i Bonnierkoncernen) ligger bakom ett militäriskt liknande angrepp på så kallad alternativ. Det kan röra medicin, andligt medvetande och tankefrihet.

Humanismen har sitt upphov i att stå fri från dogmatiska och diktatoriska tolkningar av världen som exempelvis antihumanismen står för.

Vi är flera som har granskat antihumanismen och publicerat artiklar (SvD) och gjort dokumentärer (om Dr Erik Enby)  och funnit överväldigande bevis och fakta för antihumanismens övergrepp på människan. En artikel i VLT visar vem som leder detta fälttåg i Sverige. Här beklagar sig Dan Larhammar över att ha blivit ”demoniserad”, han som i över 10 år förföljt läkaren Erik Enby, drar en gråtvals och förnekar sitt förräderi mot vetenskapen och mänskligheten.

Villkorslös kärlek innebär inte att ge upp sig själv och bana väg för de giriga, inskränkta och farliga.
Vi har alla en inre Livskompass som innebär att vi har olika val. Varje liv har en drivkraft att tillgodose sina behov, att skydda sig men också och en moralisk plikt att ta ansvar för sig, sina närmaste och det samhälle i vilket vi lever. När detta samhälle hotas av sådant förstörande gift som Larhammar, Sturmark och antihumanismens sprider är det upp till var och en att sätta sig in i vad det innebär i egna ställningstaganden. Att förneka problematiken och gömma sig leder inte till nödvändig förändring.

De flesta undviker konflikt och detta är en förutsättning för att hålla hela befolkning i fångenskap. Alla revolter har sitt ursprung i att människor till slut fått nog.

Det en människa kan göra för att demonstrera villkorslös kärlek är att be för en annan människa. Något som således antihumanisten med sin ateistiska övertygelse hånar och förnekar.

Vi är alla olika

Det finns ingen människa som är helt lik någon annan. Det finns endast likheter men alldeles oavsett det är alla ur ett filosofisk, humanistiskt, ideologiskt perspektiv lika värda. Man behöver inte vara likadan, jämbördig ekonomiskt och i styrka eller av samma sort för att betraktas som jämställd. Snarare är det så att man behöver inte alls vara jämlik för att ha rätten att behandlas som jämställd.

Genom detta följer att vi alla ska vara lika inför lagen, det är därför rättvisans gudinna har ögonbindel, rättvisa ska se till sakfråga och inte till utseende eller andra ovidkommande faktorer.

Likhet inför lagen?

Vi vet att verkligheten är annorlunda – likhet inför lagen är en utopi. Särintressen kan styra bort från moral och rättvisa och istället orsaka rättsröta. När Dr Erik Enby fråntogs sin läkarlegitimation bottnade det i en djup aversion från Dan Larhammar som i kraft av sin position kunde utnyttja den politiska makten och en maffialiknande hydra inom myndigheter, medier, domstolsväsende och läkemedelsindustri i vilken Larhammar ingår. Jag har granskat detta och redovisar mina slutsatser i uppföljaren till dokumentären Läkaren som vägrade ge upp, – Sista striden, beräknad premiär hösten 2019.

Antihumanismen strategi och makt har lett till att Vidarkliniken nyligen lagts ned med stöd av beslut från EU. Så hur skulle EU kunna vara en väg till upprättelse för Enby? Har vi inte kommit till en punkt då måttet är rågat?

Börje Peratt

Se Läkaren som vägrade ge upp Vimeo on Demand

Donera om du vill stöda förverkligande av Sista Striden helst över 110 kr och ojämn siffra 210, 310 osv. Premiär beräknad till hösten 2019.

Plusgiro: 320793-3
NORDEA Swish 1234524831

 

Att skulptera en skyddsängel

Börje Peratt slipar på skulptur ”skyddsängel”. Klicka på bild så ser du en kort video filmad av Hans Welin

2009 ritade jag en skyddsängel, ett slags uttryck för att hantera våndan över barn som utsätts för våld och blir illa behandlade. Strax därpå mördades Fadime i ett så kallat hedersmord. Det tog mig 11 år att göra ett försök att göra denna staty. Detta första försök blir i mindre skala. Jag har inte gjort något sådant tidigare så med hjälp av skulptören Carl Gustaf Ekbergs som öppnat sin ateljé och sitt kunnande för mig har den nu börjat växa fram. Oavsett vad det blir så är det gott för själen att göra detta.

Börje Peratt

Börje Peratt selfie framför Ekbergs skulpturatelje

 

Pipet som lade grunden till polisstat

Statistik som rör smittspridningen och rapporterade dödsfall av corona Covid-19 är, trots uppförstorade och falska uppgifter, inte i närheten av tidigare säsonginfluensornas nivåer (Sveriges siffror baserade på att alla dödsfall sorteras under covid).  Jag förundras över den masshysteri som drabbat hela globen. Flera framstående medicinska forskare, professorer, ekonomer och beteendevetare säger samstämmigt att mediernas rapportering och politikers beslut är kontraproduktiva.

 Tolv högt ansedda medicinska experter anser att: “Regeringars åtgärder mot COVID19 är groteska, absurda och mycket farliga. Miljontals människors livslängd förkortas pga panikartade åtgärder. Denna skrämmande inverkan på världsekonomin hotar livsbetingelserna för otaliga människor.”

Varför använder många som uttalar sig begreppet ”pandemi” felaktigt? Definitionen är att en smitta ”förekommer över ett brett geografiskt område och drabbar en exceptionellt hög andel av befolkningen.”
Är 7000 eller 70000 smittade av Sveriges 11 miljoner en exceptionellt hög andel av befolkningen?
Är 1-2 miljoner smittade över hela globen en exceptionellt hög andel av jordens befolkning på 7 750 miljoner?

Även om du skulle multiplicerad dessa corona covid19 smitto- och dödssiffror med tio så når det inte upp till en pandemi.

Varför använder auktoriteter propaganda för att skrämma upp befolkningen som då tror att detta är en mer omfattande och allvarligare smitta än det är? Varför använder auktoriteter siffror från säsonginfluensans smitto- och dödstal och påstår att det är corona?

Journalister måste väl ändå liksom många belästa människor ha insett för länge sedan att detta är en uppblåst hotbild och i praktiken en bluff av otrolig magnitud?

Det råder ju ingen tvekan om att Corona Covid 19 har smittat och medverkat till dödsfall men långt långt ifrån på den nivå att det är rimligt med de ageranden och beslut som drabbat världen. De allra flesta smittade, över 90 % , får en lindrig reaktion och det positiva med det är att dessa bidrar till flockimmunitet som stärker immunförsvaret, inte bara individuellt utan i ”folket” och därmed i samhället LÄNK. Karantänen kan därför vara  kontraproduktiv.  (Not 1)

Det har således visat sig att C-vitamin är ett motmedel också mot Corona liksom det är mot en rad sjukdomar och Dr Erik Enby får åter rätt. Förföljd av Expressen och vaccinindustrins förespråkare. Expressen som ledde förföljelsen av Dr Erik Enby (Länk dokumentärer) och som ifrågasatte hans behandling av svårt sjuka med bland annat stora doser av C-vitamin nämner naturligtvis inte att Italien nu behandlar Coronasmittade med stora doser av C-vitamin, en metod som sprider sig och som har stöd i flera vetenskapliga studier Länk.

Begreppet pandemi används således  felaktigt och diskutabla siffror förstoras upp som skräckexempel av medier och av statsministern och även av kungen i deras tal för att ”lugna nationen”. Vi kanske kan ha en förlåtande syn på politiker och statsministrar som påfallande ofta saknar högre utbildning och rätt sorts intellektuell kapacitet för att hantera manipulerande propaganda från mycket tvivelaktigt håll. Jovisst är det så att de som vill få oss att tro att detta är värre än vad det är också göder medierna med ”sanna rapporter” med myndighetsstämplar har en agenda. Vänta tills man börjar locka med nya vacciner. Och minns då katastrofen med svininfluensavaccinet.

Det är väl då inte så konstigt att även delar av befolkningen blir uppskrämda och hamnar i råttfångarens led på väg till självdestruktion. När så hela samhället faller offer för okunniga politikers beslut kan det mynna ut i ett ”tredje världskrig” men utan att ett skott har avlossats.

Om människor kommer till sans och börjar inse att det är något som inte stämmer kanske de säger att ”Jag trodde aldrig att det var så farligt”. Problemet är bara att då kan det redan vara för sent. Man har förlorat sitt jobb, världens ekonomi raserad och en rad företag i konkurs. Och alla åldringar som man nu säger sig värna har fått så reducerade pensioner att de omöjligt kan klara sig.

Vi kan räkna med att det blir en huggsexa om försvagade företag. Och givet den ökande arbetslösheten kan nya ägare sätta lönenivån. Eftersom våra största demokratier nu har övat in polisstatens agerande kan det bli svårt att släppa greppet om den kontrollen. Vilken roll WHO och läkemedelsindustrier som GlaxoSmithKlein har spelat kan vi bara spekulera om. Men en följdfråga blir om nästa steg är att tvångsvaccinera befolkningen? Planer för detta lades redan innan ”coronasmittan” bröt ut i Wuhan och inblandade i den strategin är bland annat Bill Gates som märkligt snabbt hade testkit och föreslog att alla ska ha sina vaccineringar införda i passet.

Vi som anser att denna ”coronakris” är en psykologisk kris som alldeles i onödan kommer att underminera mångas ekonomier och ovanpå det en kris för demokratin och mänskliga rättigheter kan naturligtvis ha medlidande med dem vars hälsa har drabbats hårt av viruset och samtidigt ska vi har klart för oss att många gånger fler har dött av säsonginfluensan.

De som har drivit denna ”kris” har naturligtvis lärt sig hur lätt man kan skrämma befolkningen och få den att lyda. Historiskt har detta scenario beskrivits av flera framsynta författare som Julian Huxley och George Orwell.

I denna masshysteri omvandlas många människors förnuft till försvarare av galenskapen, vi såg det i Hitlertyskland och i Trumps väljarstöd. Ren idioti blir sanning. Frågan blir då hur många som viljelöst accepterar om detta nu är en attack som riktas mot demokratier, samhällen och vår frihet?

Som jag skrivit tidigare, jag är inte oroad av covid19 jag är oroad över hur rädslans grepp orsakat masshysteri och gör världens befolkning till offer för mycket farligare och värre konsekvenser.

Börje Peratt

Not 1)

Flera vetenskapsmän som studerar immunologi har kommit fram till att de som utsätts för många människors ”smittor” får ett starkare immunförsvar och slipper dessutom en mängd andra immunförsvagande effekter som allergier LÄNK. Studier på gatubarn i Rumänien som lever i extremt utsatta miljöer visar att de är tåligare mot olika sorters smittor och har färre allergier än barn som vuxit upp i hygieniskt goda förhållanden LÄNK.

Några tidigare artiklar

Coronapaniken obefogad!

För ett par veckor sedan skrev jag att reaktionerna på Coronaviruset (Covid-19) var orimliga och att hysterin skulle orsaka ytterligare belastning på en redan överbelastad sjukvård med konsekvenserna att de som verkligen behöver vård inte kommer att få det. (Länk)

Jag fick ganska omfattande attacker på mig då jag beskrev Coronan som harmlös jämfört med vanlig säsonginfluensa. Nåväl i Sverige räknar man med drygt 10 000 laboratorieverifierade fall i realiteten många gånger fler smittade en vanlig flunsasäsong och mellan 250-2000 dödsoffer (procentuellt kring 02% av smittade) Således bra många fler än vad Coronan når upp till i dagsläget med en avliden som var över 80 år och multisjuk (riskgrupp).  Anledningen till att jag kallat den harmlös är för att jag jämfört med vanliga influensor. Rapporterna om Coronan tar inte hänsyn till mörkertalet som sannolikt tiodubblar siffrorna av smittade och därmed sjunker dödstalen till influensanivåer. Men fortfarande en bråkdel av en vanlig flunsa. Sannolikt kommer många fler att smittas av Covid-19 men givet tidigare förlopp av denna smitta så är det ett riskfritt antagande att det håller sig under säsonginfluensor möjligen med något undantag som Italien. Dock kan man där ifrågasätta om man enbart rapporterar Covid19 eller slår samman alla virus och influensor och rapporterar dem som corona? Om det finns en agenda så kommer antagligen flera länder att ta efter Italiens bedrägliga rapportering. Med kunskap från kryssningsfartyget, 20% smittade av 3500 passagerare, och 1% dödsfall (?) av dessa smittade (riskgrupp äldre) bör vi vara misstänksamma om det rapporteras högre procent dödstal från rapporterade smittade.

Larmrapporter om så få antal smittade i Sverige jämfört med säsonginfluensor blir besynnerlig av flera skäl. Så här kommer antagligen en förändring att ske och man kommer att rapportera coronadödsfall fast det inte är corona.

Vi bör således fundera över siffrorna. Det finns ingen vaccin mot corona ändå var det så få som smittades och påståtts ha dött av covod19 på kryssningsfartyget Diamond Princess. Det visar hur som helst att corona är långtifrån så smittsam som en vanlig flunsa och inte alls mer dödlig än en vanlig flunsa. Trots hysteriska röster om motsatsen. I Italien drabbas vid en säsonginfluensa drygt 2 % av befolkningen vilket innebär i snitt 4,7 miljoner smittade och av dem dör mellan 7000 – 25 000 vid varje årligt utbrott. I Italien har man gått i karantän vid en påstådd coronasmitta av 10 000 individer och 600 döda. (12 mars 15000 smittade och 1000 döda) Worldometer rapporterar idag (13 mars) totalt för hela världen om 139 000 smittade 5000 döda, de italienska siffrorna således i en särställning men ändå lägre än för en säsonginfluensa.  Naturligtvis måste man även här ändå räkna med minst det tiodubbla antalet smittade vilket fortfarande är en bråkdel av en vanlig flunsa.  I  Sydkorea har på denna tid knappt 8 000 smittats (sannolikt också där tio gånger fler) och 70 dött (i samband med underliggande sjukdomar?) vilket är nära det normala procentuella utfallet av en säsonginfluensa men långt under vad en säsonginfluensa kan skörda. Det blir också underligt med en skruvad text som påstods vara skriven av en portugisisk läkare som uttryckte ”stor oro” vid… 331 smittade och en död i Portugal att jämföras med Portugals senaste säsonginfluensa med nära en miljon smittade och över 3 300 döda. Paniken kring detta har orsakat mängder av tokiga beslut och åtgärder som drabbar ekonomi, pensioner och de sjuka som verkligen behöver vård.

I spåret av detta följer direktiv om sociala avstånd och karantän och helt säkert krav på vaccin. Metoden är då den samma som sekter och bedragare använder för att isolera individer och få dem att avstå sitt sunda förnuft.

Detta är per definition inte en pandemi! Varför ska världen då skrämmas upp av det. De enda som tjänar på denna skrämsel är vaccinframställarna. Och de är väldigt bra på att skrämma upp världen inte minst vid svininfluensan som också visade sig vara relativt sett harmlös i jämförelser med andra mycket värre smittor. Det mest farliga där var att vaccinera sig.

Om någon mot min bakgrundsbeskrivning tror att jag inte har förståelse för dem som drabbas hårdast av sådana virus och influensor vill jag bara tydliggöra att säsonginfluensor också kan drabba lungorna med plågsam död som följd. Jag tar ett helikopterperspektiv och vill få människor att sansa sig. Det undanröjer inte att det finns människor som drabbas och drabbas hårt. Men det är de som ska få vård, inte panikslagna människor som överbelastar vården vid minsta nysning.

Nu kommer tecken på att en avmattning sker i Kina och Sydkorea, vi kommer sannolikt att få motsvarande utveckling även i Europa. Och då har redan Europa stängts ned och gått i karantän. När så läkemedelsbolagen kommer med ett vaccin så är det återigen en kassako som kommer att belasta statskassor och äventyra människors hälsa. Ett vaccin innebär nämligen att du sprutar in sjukdomen i kroppen. Det var så ett ofärdigt svininfluensavaccin orsakade svåra kroniska sjukdomar.

Att dra på sig en smitta innebär ju oftast att du får en naturlig immunitet men utan en massa biprodukter. Så om man inte tillhör en riskgrupp behöver man inte vara så rädd för att bli sjuk. De allra flesta kommer lindrigt undan.

Börje Peratt

Larrys Corner och Wretlinds värld

Lennart Wretlind och Larry i Larrys Corner Foto BP

På besök hos Larrys Corner på Grindsgatan, Stockholms söder (Facebook) och möte med radiolegenden Lennart Wretlind.

Ritva och jag bodde på 1970-talet intill Folklore Centrum som ägdes och drevs av Izzy Young. Jag hade förra året 2019 hört om att det fanns någon som skapat en liknande affär som Izzy och förstod att den inbjudan Lennart skickade ut på FB om träff på Larrys Corner kunde vara just denna kulturbutik.

Izzy var en inspirerande och kunnig människa och jag kom att vistas ofta i butiken för att ta del av hans historier. Jo Izzy gillade att berätta. Vid denna tidpunkt sökte jag till Dramatiska Institutet med en dröm om att göra radio. Och så blev det. På Sveriges Radio träffade jag Lennart Wretlind som redan hunnit bli något av en legend. Han hade ju intervjuat Jimi Hendrix i samband med en konsert i Stockholm 1969.

Just denna tisdagkväll 28 januari 2020 hade det således gått 50 år sedan vi kunde höra intervjun och nu lockade Lennart med ”Wretlinds värld” som ligger på Spotify och ett möte på Larrys Corner där han skulle presentera något av sin samling av bilder och skivor från 1960-talet med sina Jugeninspirerade posters och sin odödliga musik.

Jag kom sent men fick då Lennart och Larry nästan för mig själv. Det blev några bilder och du ser dem i galleriet nedan. Precis som Izzy så värnar Larry ursprunget och när jag öppnade dörren strömmade musik från Grateful Dead, hoppas jag att det var. Man avslöjar lätt sitt dåliga minne i detta sällskap. Hur som kunde jag i alla fall känna igen en bild av Dylan som visade sig vara Pete Townshend i The Who och jag klämde i med Kinks. Jo i det här gänget skulle man kunna få en lektion om hur det verkligen var då det begav sig.

En minnesvärd afton var det
Tack Larry och Lennart.

Börje Peratt

Baker Boys – helafton med barndomsgänget från Bagis

Baker Boys på Kvarnen 18 okt 2019 (Foto Kecke)

13 glada själar uppväxta i Bagis (Bagarmossen) träffades återigen och åter på Kvarnen denna soliga höstdag i oktober 2019. Ja för några av oss blev det en lång helafton. Från Kvarnen till en pub i Söderhallarna, till USINE, en fancy restaurang till ett sista vattenhål, Malmen, där Dag och jag hamnade i meningen med livet.

När vi blir så pass många så hinner man ju inte prata med alla utan det blir med dem man råkar hamna vid. Och denna rapport blir utifrån mitt personliga perspektiv.

Vid bordet på bilden ovan satt jag mellan Björn Karlsson och Janne Ahlén (närmast) och på andra sidan Berra, ”Riddarn” och ”Plingis” närmast kameran. Bortre bordet ser vi ”Inka” och ”Mano” mitt emot varandra. Anders Åberg dold i samspråk med Staffan Löwenborg. Lennart Didrik och Tommy Broäng dolda och längst bort, Dag DiMeo och Hasse Stålhammar. Kenneth ”Kecke” tog bilden.
Det var spännande att prata med Björne och gärna att det leder vidare i gemensamma intressen kring politik mm. Janne Ahlén känd från popgruppen Hounds berättade om hur kärleken och livet utvecklats och även om minnen från idrotten.
Fick höra att Plingis och Tommy var med i en fotoklubb som skulle jubilera och påmindes om min egen karriär som fotograf i unga år. Jodå det fanns en sådan som ledde till publiceringar i Expressen, DN och tidningen Foto vilket utvecklades till bildspelsproduktion, ett media som nu mer eller mindre dött ut.

Så gick vi vidare till Pig and Whistle i Söderhallarna. Mitt i bilden ser vi Björne som fick min senaste bok Mörkrets Furstar och jag hoppas på en återkoppling eftersom det är en liten upplaga gjord för justeringar och förbättringar.

Dino, Kecke, Björne K, Tommy B, Mano (dold) Hasse (Foto BP)

Senare på kvällen satt jag ihop med Hasse, Staffan, Dag och Kecke. Det var dom som under olika perioder kom att stå mig närmast.

Staffan – best buddy – under högstadiet och Dag som jag senare i livet kom mycket nära. Men innan dess var Hasse min bästa polare från 4-5 års ålder till slutet av lågstadiet. Under dessa fem år upptäckte vi Bagis i allt större svängar men det som blev kvällens stora överraskning var då Hasse sa:

Jag kommer ihåg då du fick det där ärret i pannan.

Nu ska man ha klart för sig att jag har ärr i huvudet från ett flertal tillfällen men det som Hasse hänvisade till är det mest spektakulära och allvarliga från 1954. Jag var kanske ännu inte fem år men äventyrslysten och på den tiden byggdes det överallt i Bagarmossen och sprängtråd var ett samlingsobjekt. Vi var på en byggnadstomt där man sprängt sönder ett berg och där det stod en murbrukslave uppställd på en planka för att torka. Jag hade väl sett en sprängtråd och gick under lådan för att hämta den då plankan gav vika och lådan slog mig i bakhuvudet så att jag spräckte skallen mot en vass sprängsten. En fjärdedel av huvudsvålen slets loss och hängde som en mask framför ansiktet och jag såg ingenting eftersom blodet forsade nedför ansiktet.
Jag upplevde att någon lyckades lyfta lådan och sedan få hem mig. Det var en jämnårig kompis som varit med och jag har alltid förundrats över vilka enorma krafter denne person måste ha fått tillgång till men kom inte ihåg vem det var.

Det har nu gått 65 år sedan händelsen och denna kväll fick jag reda på att det var Hasse som var min räddande ängel. Tack Hasse!

Det blev sedan ambulans och en dryg månad på Sös fastspänd i en säng, med armarna låsta och med huvudet fixerat i en ställning. Total orörlighet i ett mörkt rum. Pappa och mamma fick hälsa på en gång i veckan och stå och titta genom ett litet dörrfönster. Och jag minns ledsenheten över att inte kunna höra dem.
Så dessa Baker Boys-möten kan ge mycket till ens egen livshistoria och den gemensamma uppväxten.

Fick också höra historier från andra sidan det vill säga dem som spelade i motståndarlag och när vi möttes i kamper på isen och fotbollsplanen. Fick också höra om Riddarns kamp mot en tuff sjukdom och kunde inte låta bli att informera om dokumentären ”Läkaren som vägrade ge upp” (Streama på Vimeo).


Dag ledde oss vidare till Usine där vi träffade hans vän krögaren Nicola Ingrosso. Denna kväll var det flera som jag inte fick tillfälle att prata med men hoppas få det i kommande Baker Boys-träffar.

Stort tack alla för en trevlig kväll.

Börje Peratt

Galenskap är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat -?

Hjärnans låsning upprepar misstag (Foto Wikipedia)

Fotot refererar till återfallsförbrytare som kan vittna om oförmågan att förändra ett beteende och att ständigt bli bestraffad.

”Galenskap är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat.” Citatets källa är inte säker men det krediteras Albert Einstein, Anonyma Narkomaner (USA), Max Nordau, George Bernard Shaw, George A. Kelly, Rita Mae Brown, John Larroquette, Jessie Potter m fl.

En fundering är om inte flera kan ha kommit på ungefär samma sak. En annan fundering gäller om citatets begränsning. Empirisk och så kallad ”riktig” vetenskap kan beskrivas som tvångsmässig upprepning. Inom fysiken kan man göra om samma experiment 200 000 gånger för att vara säker på att resultatet inte avviker och vara säker på en slutsats. Vansinne eller ett sätt att kunna kräva otroligt bra betalt för meningslösa eller i alla fall tvivelaktiga krav på forskning?

En annan fundering är om citatet i själva verket inte håller. Vissa moment görs om och om igen ibland lyckas de ibland inte.

Men åter till vilka som står för citatet. Det finns inga dokumenterad bevis för att Einstein skrev eller gjorde uttalandet. Det är listat i ett avsnitt som heter ”Misattributed to Einstein” i den omfattande referensen ”The Ultimate Quotable Einstein” från Princeton University Press. [1]

En matchning finns i en broschyr tryckt av Narcotics Anonymous organization (Narkomaners anonyma organisation) 1981. [2]

”Priset kan tyckas vara högre för missbrukaren som prostituerar för en fix än den är för missbrukaren som bara ljuger för en läkare, men i slutändan betalar båda med sina liv. Galenskap upprepar samma misstag och förväntar sig olika resultat.”

Citatet har även använts av andra tolvstegsorganisationer som Anonyma alkoholister.

Den kontroversiella boken ”Degeneration” av Max Nordau publicerades på tyska 1892 och översattes till engelska 1895. Nordau granskade en mängd olika konstnärers verk och angrep dem som innehöll upprepningar som han menade var en mental defekt hos skaparen. Till exempel kritiserade han Maurice Maeterlincks ”La Princesse Maleine”: [3]

En fundering kring detta är att många skapare upprepar samma tema på olika sätt. Inte minst Ingemar Bergman som i nästan alla sina verk gestaltar egna existentiella konflikter och problematiker från barndomen och relationer. Eller konstnärer som utforskar en form och gör i stort sett samma form med variationer för att kanske upptäcka något nytt.

När George Bernard Shaw recenserade Nordaus text vände han kritiken om repetition tillbaka på författaren och föreslog att Nordau skulle kunna diagnostisera sig som psykiskt vansinnig: [4]

Max Nordaus fann i ”Degeneration” tvåhundra och sextio tusen odödliga ord, som säger samma sak om och om igen.

”Det är som [författaren] vet sättet att driva en tes, men Nordau anser det vara ett symptom på galen ”besatthet” hos konstnären. [Nordaus] budskap till världen är att alla våra karakteristiskt moderna konstverk är symtom på sjukdom hos konstnärerna, och att dessa [förment] sjuka artister själva är symptom på rasens nervösa utmattning genom överarbete.”

”The Psychology of Personal Constructs” av George A. Kelly (1955) innehöll en definition som motsvarade citatet, även om det byggde på andra ord: [5]

”Ur psykologisk ståndpunkt om personliga konstruktioner kan vi definiera en störning om en personlig konstruktion används upprepade gånger, trots att den saknar giltighet.”

En reflektion på detta är hur anorektikern ser på sin kropp som tjock fast alla data och spegelbilden vittnar om motsatsen.

I öppnande av den sjunde amerikanska årliga kvinnokonferensen oktober 1981 framförde Jessie Potter, pedagog och rådgivare i familjeförhållanden, ett tal som innehöll ett tematiskt relaterat ordspråk: [6]

”Om du alltid gör det du alltid har gjort, får du alltid det du alltid har fått.” (Jessie Potter)

Samuel Beckett, vinnare av Nobelpriset i litteratur, erbjöd 1983 också ett motsatt perspektiv i sitt arbete ”Worstward Ho”: [7]

”Allt gammalt. Inget annat någonsin. Någonsin försökt. Har någonsin misslyckats. Spelar ingen roll. Försök igen. Misslyckas igen. Misslyckas bättre.” (Samuel Beckett)

I januari 1986 delade den Emmy-vinnande skådespelaren John Larroquette, stjärna i TV-komediserien Night Court, definitionen under en intervju: [8]

”Vansinne är upprepningen av samma handling som förväntar sig olika resultat. Precis som att hoppa ut ur en 40-vånings byggnad, bryta varje ben, spenderar sex månader på sjukhuset, gå tillbaka till samma byggnad, upp till 39:e våningen, hoppa och förväntar sig att det ska bli annorlunda. Det är aldrig annorlunda. ”

I april 1986 innehöll en opinionsartikel av Baltazar A. Acevedo Jr i ”The Dallas Morning News” i Texas citatet: [9]

”… En galning definierad som en process genom vilken en individ eller ett system gör någonting om och om igen på samma sätt, men ändå förväntar sig olika resultat. Att fortsätta granska och ta itu med problem i vårt samhälle utifrån etniska perspektiv, istället för mänskliga, är överväganden galet och det ger bara ett resultat: Det kommer att leda till polariseringen som är standard för paranoida samhällen.”

Ytterligare en reflektion. Alla som idrottar vet att vissa moment utförs på nästintill samma sätt och i vissa fall lyckas de i andra fall inte. Ibland leder det till kantboll in ibland ut. Skillnaden på framgång kan vara hårfin och turlig. Ett looserbeteende definieras ofta som att upprepa ett beteende som alltid leder till misslyckande. Å andra sidan är det vad träning handlar om, att upprepa ett moment tills det lyckas. Det som Shaw är inne på- ”Försök igen!” Namnet på en kommande bok.

Börje Peratt

Referenser:

Citat är hämtade från Quoteinvestigator

  1. 2010, The Ultimate Quotable Einstein, Edited by Alice Calaprice, Section: Misattributed to Einstein, Quote Page 474, Princeton University Press, Princeton, New Jersey. (Verified on paper)
  2. 1981, Narcotics Anonymous Pamphlet, (Basic Text Approval Form, Unpublished Literary Work), Chapter Four: How It Works, Step Two, Page 11, Printed November 1981, Copyright 1981, W.S.C.-Literature Sub-Committee of Narcotics Anonymous], World Service Conference of Narcotics Anonymous. (Accessed at amonymifoundation.org on October 3, 2011; website has been restructured; text is available via Internet Archive Wayback Machine Snapshot January 1, 2013 link PDF of pamphlet link
  3. 1895 Copyright, Degeneration by Max Nordau (Max Simon Nordau) (Translated from the Second Edition of the German Work), Quote Page 238, D. Appleton and Company. (Google Books Full View) link
  4. 1895 July 27, Liberty, Volume 11, Number 6, A Degenerate’s View of Nordau by Bernard Shaw, Quote Page 2, Column 1, Published by Benj. R Tucker, New York. (Reprint in 1970 by Greenwood Reprint Corporation, Westport, Connecticut)(HathiTrust Full View) link
  5. 1955, The Psychology of Personal Constructs by George A. Kelly, Volume 2: Clinical Diagnosis and Psychotherapy, Quote Page 831, Published by W. W. Norton & Company, New York. (Verified on paper)
  6. 1981 October 24, The Milwaukee Sentinel, Search For Quality Called Key To Life by Tom Ahern, Quote Page 5, Column 5, Milwaukee, Wisconsin. (Google News Archive)
  7. 1983, Worstward Ho by Samuel Beckett, Quote Page 7, Grove Press Inc., New York. (Verified with scans)
  8. 1986 January 5, The Sydney Morning Herald, Television with Jacqueline Lee Lewes: From drugs, drink to… Night Court: ‘Confessions of an Emmy Star, Quote Page 31, Column 3, Sydney, New South Wales, Australia. (Newspapers_com)
  9. 1986 April 25, The Dallas Morning News, Leadership Beyond Ethnicity Should Be Goal of Dallasites by Baltazar A. Acevedo Jr., Dallas, Texas. (NewsBank Access World News)

Karaktärsmordet

Då jag efter flera påtryckningar accepterade att göra dokumentären om Erik Enby ”Läkaren som vägrade ge upp” hamnade flera andra för mig angelägna projekt på vänt. Filmen om Enby gav sedan nya trådar som krävde en uppföljare, Justitiemordet – Vittnet som försvann. Den skulle också kunna kallas ”karaktärsmordet”.

Dan Larhammars attacker på Enby är ett grovt förtal som spätts på i ett mångårigt mediedrev. Larhammar utnyttjade Robert Aschberg och TV3 Insider för att skapa en hysterisk jakt på Enby. Strategin är diabolisk. Ett propagandistiskt utformat TV-program användes i domstolen för att fälla Enby och dra hans läkarlegitimation.

Anmälan mot Enby bygger på två nyckelvittnen som påstås ha sett och hört Enby begå ett allvarligt brott som läkare. Dessa två vittnen hördes aldrig i domstol. Det påstådda brottet går ut på att han skulle ha avrått en cancerpatient från att återvända till sina läkare och följa planen om att operera sig. Enby har hela tiden motsatt sig detta påstående och hävdat att det var tvärtom. Det var nödvändigt att i uppföljaren ”Justitiemordet” finna dessa vittnen och få dem att berätta. Detta har vi lyckats med och båda finns med i filmen och resultatet är häpnadsväckande. Många anser att det frikänner Enby. Filmen är i nuläget då vi kommit halvvägs 45 minuter.

Inför första filmen ”Läkare som vägrade ge upp” gjorde vi ett antal trailers för att också kunna finansiera den med crowdfunding. Motsvarande skulle ha gjorts med andra filmen ”Justitiemordet”.

Samtidigt beslöt jag att parallellt med Justitiemordet återuppta projekt som hamnat på vänt. Påtryckningar från både teamet och andra ville se också dessa projekt förverkligade.

Dygnet har 24 timmar och veckan sju dagar. Med fyra rullande filmprojekt och distribution av Enbyfilm1 kom trailers för Enbyfilm2 att prioriteras ned. Upplägget i denna trailer byggde på angreppet mot Enby i TV3 Insider och Aschbergs metod att karaktärsmörda Enby. Efter att programmet visats i TV3 utsattes Enby för fysiska hot och sabotage. Något som även jag har drabbats av men ogärna ville berätta om tills jag en dag under hösten fått nog.

Planen för trailern havererade. Den blev liggande som ett dåligt samvete. Med #metookampanjen och dess brytande av tystnadskultur kände jag att det kunde vara dags att gå ut med de hot, bedrägerier och sabotage som drabbat mig och som lett till kring 20 polisanmälningar. Utan andra jämförelser så kunde jag identifiera mig med dem som blivit våldtagna i känslan av pinsamhet över att berätta.

Skulle jag ta med detta i Justitiemordet? Var det av allmänt intresse an en i Sverige verksam journalist och dokumentärfilmare löpte sådana risker som vi annars bara hör talas om. Dock har flera  journalister i Sverige också drabbats så visst skulle en sådan #kampanj för att bryta denna tystnad vara motiverad.

Så träffades vi i HK i början av december på en jullunch där Torbjörn Sassersson var med och jag berättade om hoten riktade mot mig och om trailern. Vi kom överens om att låta Newsvoice releasa den och avlasta mig.

Men oj vad jag bedrog mig några dagar efter detta beslut dog en journalist som granskat Aschberg och nätet fylldes av spekulationer om mord. Detta sammanföll således med lanseringen av trailern Justitiemordet på Newsvoice. Den första kommentaren där är ett absurt karaktärsmord på mig, mina syften och ansträngningar. I normala fall bemöter jag inte denna typ av goja men här var det så groteska felaktigheter att jag tvingades försöka bemöta dem.

Jan Norberg som attackerade mig vidhöll sina spekulationer och antihumanisternas pseudoskeptiska angreppsmetoder fick här sin överman. Dan Larhammar kunde le i mjugg då han måste känt igen retoriken.

Ett skäl till att jag inte släpper detta är för att Jan Norberg är ett exempel på Trumpfans som återfinns bland dem som stöder Erik Enby. Jan Norberg har sannolikt hetsat upp sig över mina granskande artiklar av Trump.

Men mina förutsägelser av farorna med Trump har besannats och då kan man i exempelvis Newsvoice läsa att: ”Ja Peratt fick visserligen rätt men …” . Det som skiljer dessa Trumpfans från antihumanisterna är att i förnekelsen finns ett mått av tillfrisknande och erkännande av att Trump kanske inte var frälsaren trots att han tycks stå på hälsofrihetens sida i vaccinationsfrågan.

Jag kan nog hitta i varje parti något som får stöd hos mig. Det innebär inte att jag för den skull blundar för andra uppfattningar som helt strider mot min övertygelse.

För att tydliggöra min position så är jag en helt fristående journalist och filmare. Reaktioner på olika publikationer är ju det man önskar. Även missuppfattningar och lögner ger material för fortsättningen. Jag använder nu påhoppen på Newsvoice för att tydliggöra mitt avståndstagande från Trumpfans och hans gelikar.

Sedan några år har Dan Larhammar och hydran bakom honom varit mitt huvudsakliga granskningsobjekt men på god andra plats kommer Trump och Trumpföljarna. Jag betraktar dessa som svåra faror för demokrati och samhälle.

Börje Peratt