Den stora lögnen

https://vimeo.com/manage/videos/531258066

Den 31 mars vaknade jag med tankar om att ge en bild av vad som hände 2020 och det blev ett tal. Huvuddelen av texten med några referenser finner du nedan.

Börje Peratt

Den stora lögnen

Lögnen som strategi följer en lång tradition inom politiken som går ut på att sprida sin egen bild av verkligheten oavsett hur skev den är. ”Den stora lögnen”, anammades av Adolf Hitler i Mein Kampf.

Hitlers propagandachef Göbbels konstaterade att en stor lögn fungerade bättre än en liten, eftersom få människor var beredda att acceptera att man verkligen kunde ljuga så grovt som storlögnaren gjorde.

”Vill man ha de stora massornas sympati måste man berätta de dummaste och mest naiva saker för dem”

Citatet kan jämföras med hur Machiavelli formulerar sig: ”Folk är så ytliga och ger så lätt efter för sina omedelbara önskningar, att en bedragare alltid hittar någon som låter lura sig.”

Nödvändigheten av att ljuga beskrivs utförligt av Machiavelli som ett vinnande koncept. (Länk)

För inte så länge sedan gjorde skådespelaren Stefan Sauk en video om pandemin där han utgick från en kritik mot hur Sverige hanterat denna kris. Det var ett inlägg formulerat av mannen som skrev Konsten att vara snäll! Redan det borde ha gjort mig fundersam. Ändå blev jag besviken på att Sauk antingen inte hade förstått bedrägeriet eller omedvetet blivit en del av den stora lögnen.

Den stora lögnen ja. Den strategi som blev Hitlers vapen för att lura med sig den tyska befolkningen in i en katastrof som drabbade hela världen.

I denna lögnens cocktail framstår fördumning som självklar och sunt förnuft som ett avvikande beteende. Faktum är att inget kan som rädslan för ett yttre hot få människor att sluta sig samman i kamp mot den verkliga ondskan eller som nu om ondskan blir deras vän hamna i ett grupptänk där hjärntvätten trollar bort all självständig analys. Det senare är sektens manipulering för att skapa lydiga följare.

Hjärntvätt i större format förutsätter propaganda. Du vet, då medierna nöter in ett budskap tills människor inte tror på annat. Det kräver enorma resurser och pengar. Och de som drivit den stora lögnen har gott om båda. Deras motiv har också varit att tjäna mer pengar.

En avsikt med detta har varit att pungslå världens ekonomier, lamslå människor och underminera vår vardag för att nå fullständig kontroll. Den som gått på propagandan slår naturligtvis bort en sådan beskrivning som konspirationsteori. Nåväl bevisen är omfattande och det är bara att följa pengarna. Varför vill man omintetgöra allt som vi älskar som mest? Varför förhindra oss att se på fotboll, gå på bio, äta tillsammans på restaurang? Nej där ska vi sitta ensamma. Hur kan människor gå med på detta?

Minska smittspridningen? Men detta är ju som en snäll säsonginfluensa. Över 99 procent, de flesta av oss märker ingenting. Ett fåtal får olika grader av förkylning och de mest sårbara stryker med. Jo det är vad som sker varje år. Inte har vi stängt ned samhällen för det.

I den trojka eller som jag formulerar det Hydra som ligger bakom detta ingår större läkemedelsbolag som är kopplade till vapenindustrin och de har haft makten att ta över sjukvården och politiken, först i USA och sedan med Världshälsoorganisationens hjälp resten av världens demokratier. De genomförde Svininfluensakampanjen för drygt tio år sedan och har sedan dess planerat för Coronakampanjen. Har du det minsta logik kvar så är det bara att lägga ihop pusselbitarna.

Hur hopplöst det än kan tyckas så gör jag ett försök att nå fram till dig som har blivit covidtroende. Ja du kan glädja dig med av att vara i den förvillade majoriteten.  Men allt fler börjar ana att det inte står rätt till och ju förr covidtroende också vaknar ur sin dvala desto snabbare kan vi återta världen och friheten.

Jag vänder mig nu till ditt logiska tänkande och ber dig följa med på hur Hydran har förvridit världen i den Stora Lögnen. En del av ingredienserna är att luras med begrepp som pandemi och upprepa smitto- och dödssiffror varje dag.

Strategin i detta skrämselspel har varit att göra dig rädd för andra människor och fått dig att isolera dig och stanna hemma.

Ovanpå det har man fått dig att sätta på dig mask som om du skulle ha blivit biten av en rabiessmittad hund. Och människor går omkring med denna mask utomhus. Tror de verkligen att luften smittar? Andra sitter med mask på i sina bilar. Det enda som sker med dessa masker är att de får svårare att andas och svårare att kommunicera med andra.

Rädslan för andra sprider sig. Det är den verkliga smittan.

Men vad är då en pandemi? 

Något som WHO har fått hård kritik för är att de 2009 definierade om begreppet pandemi till att i praktiken gälla varje säsonginfluensa. Och därmed har betydelsen vattnats ur. Tidigare gällde att en ansenlig del av befolkningen skulle drabbas.

Innan 2009 räknade man med att världen utsatts för två allvarliga pandemier. I mitten av 1300-talet gick Digerdöden över Europa, Afrika och Asien och hälften av befolkningen, uppemot 200 miljoner, dog.  Nästa allvarliga pandemi var Spanska sjukan strax efter första världskriget 1918. Den drabbade en tredjedel av jordens befolkning, uppemot en halv miljard smittades, och trots osäkra dödstal dog kanske 100 miljoner.

2009 lanserades Svininfluensan som en pandemi men det är bevisat av WHO ändrade definitionen för att det skulle gynna läkemedelsbolagens skrämselpropaganda. Glaxo Smith Kline satt i knät på Världshälsoorganisationen och styrde. GSK var påtryckande ”rådgivare” som önskade skruva upp en hotbild för att sälja vaccin. Då medierna fortfarande var fria och utförde sitt uppdrag att granska makten så kom en anstormning av avslöjanden om Världshälsoorganisationens bedrägliga uppträdande som sedan ledde till att WHO höll på att förlora sin finansiering. (SvD https://www.svd.se/hard-kritik-mot-pandemilarmet) GSK dömdes för motsvarande mutbrott i Kina SR: Brittiskt läkemedelsbolag i kinesisk muthärva https://sverigesradio.se/artikel/5592506

WHO:s experter betalda – av läkemedelsföretag https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/G1PW7l/whos-experter-betalda–av-lakemedelsforetag

Jag har tidigare nämnt hur detta fula spel pågått under täcket i många år och inför svininfluensan kan vi se hur USAs ledande sjukvårds- och hälsoorganisationer var instrument för bedrägeriet.

Innan svininfluensan ens hade brutit ut på allvar klubbade USA:s hälsoministerium 2009-07-20 genom ansvarsfrihet för tillverkarna av svininfluensavaccinet. GlaxoSmithKline, Baxter, Novartis med flera kunde alltså inte åtalas för eventuella biverkningar av vaccinet. Det var nu vi kunde se hur svenska medier blev allt mer en del av det fula spelet.

Läkemedelsbolagen visste att vaccineringen kunde leda till svåra biverkningar och därför avkrävde man straffrihet i förväg. Intäkterna och vinsterna skulle inte drabbas av folkets krav på skadestånd. Länk

Under coronakampanjen ser vi historien upprepa sig. Pandemi har blivit slagord i varje nyhetssändning. Som om bolagen skulle få betalt för varje gång de upprepar ordet (vilket inte skulle förvåna mig).

Om vi utgår från ursprunglig definition så är en pandemi – en smitta som drabbar en ansenlig del av befolkningen. Vad kan då betraktas som en ansenlig del? Vad är en ansenlig del av hundra kronor? Är det en större del eller hälften, är det en krona eller nån stans där emellan. Låt oss säga 20 kronor eller mer. Då är vi upp i minst 20%. Det är i alla fall vad vetenskapen har utgått från i analyser av i sina beräkningar och omdömen. Även om det inte är en överenskommen regel så säger sunda förnuftet att 20% kan anses vara ett minimum av en ansenlig del. Nå om vi då tar Sveriges befolkning och rundar av den till 10 miljoner så skulle en ansenlig del innebära att 2 miljoner under 2020. Vi är inte i närheten av detta tal. Låt oss som en tanke sänka nivån till en miljon. Det skulle innebära att 10 procent av befolkningen dött. Så blev det inte heller. Nästa steg 100 000, skulle vara  en procent men det blev det inte heller. Den officiella statistiken påstår 10 tusen avlidna under ett år. Det är noll komma en procent (0,1) av befolkningen. Av dessa har 7000 äldre dött av vad då?

 Överdödligheten på äldreboenden – i fem grafer | SVT Nyheter.

I Sverige uppvisades hög dödlighet under april månad då äldre människor dog som flugor under vårdens beskydd. Nå vad hände? Jo gamlingar lämnades ensamma utan vård och ofta utan läkarundersökning. Motsvarande hände i norra Sverige under hösten förvintern. https://samtiden.nu/2020/11/tusentals-aldre-doda-ministern-vill-nyansera-kritiken/)

Tusentals gamlingar sattes in på palliativ vård utan läkarundersökning och dog således av vanvård och missvård. Vad skrevs på dödsattesten? Covid19! Utan obduktion. Utan bevis!

Och utifrån detta, hur rimligt är det att stänga ned samhället?

Moderaternas ledare Ulf Kristersson har hojtat om att testa befolkningen, Test test test

 Men hur säkra kan vi vara på testen och diagnoserna?

PCRtestet har underkänts som diagnosmetod av Kary Mullis som fick Nobelpriset för denna upptäckt. Vill man avslöja hur det gått till med Drostens PCR test så blir det pinsamt för alla inblandade. Historien om KI forskaren Macchiarinis dödliga struprörsoperationer framstår som avsevärt blekare jämfört med vad denna Drosten orsakat. https://principia-scientific.com/christian-drosten-the-fraud-behind-covid-19-pcr-testing/

Mot bakgrunden av att dessa opålitliga Drostentest inte ger säkra resultat blir begreppet pandemi direkt vilseledande. Ändå upprepas det till outhärdlighet i Public Service sändningar med ständiga rapporter om smittade och döda. Rapporter som således är rena falsarier. Tidigare i år angav Läkemedelsverket även döda av vaccin som biverkningar men dessa siffror har nu försvunnit. Varför gör inte Public Service en granskning?

Några andra frågeställningar

Låt oss göra en jämförelse med tidigare års orsaker till höga dödstal i Sverige. Tobaksrökning dödar varje år ca 12 000 och siffran stiger. Hälften av dödsorsakerna dvs mer än 50 000 som avlider gör det enligt socialstyrelsen av cirkulations och tumörsjukdomar. 

Vad händer nu? Sjuka människor får under covidkrisen inte sin inplanerade operation då covid dominerat sjukvården. En kirurg som tagit sig an långt gångna tumörer kallar dem covidcancer.  Ett stort antal sjuka av andra orsaker har inte undersökts. Konsekvenserna av detta är att tiotusentals svårt sjuka inte har upptäckts och inte heller kommer att behandlas förrän det är för sent.

Den olagliga pandemilagen!

Våren 2020 inledde Annie Lööf och Centern en kampanj för en pandemilag med omfattande inskränkningar för befolkningen. Att den gick emot Grundlagen tycktes inte bekymra. Vid valet av Lööf som partiledare hoppade jag av politiken och började skriva på ett eget program (Rättvisepartiet Demokraterna). Detta för att tydliggöra inför mig själv. Då hon sedan blev vald och grodorna hoppade ur hennes mun i flock förstärkte det mitt beslut att lämna Centern. Nu ett antal år senare var det inte längre bara grodor utan en gigantisk padda som krängde sig ur hennes mun: ”Pandemilag”. Den fick mig att tänka på science fictions filmen då UFOs höll på att ta över jorden och den kvinnliga kaptenen svalde en stor råtta levande. 

Eftersom så många av Centerns följare inte insåg vad hon stod för då, så förstår jag hur bländade och fördummade människor kan bli av rappakalja.

Vad återstår att göra då politikerna blivit en del av ondskan?

Vad återstår då medierna slutat utföra sin uppgift att granska makten och myndigheterna?

Vad återstår då industrimedicinen fått fritt fram att krossa människors immunförsvar med ett fulvax och strategier som separerar oss och gör oss människofientliga.

Vad återstår?

/BP 20210329

Samtal med Erik Enby och ny bok på G

Erik Enby brukar ringa av och till och höra hur läget är och i lördags (16 jan 2021) pratade vi länge och väl om framgångarna med filmerna. Ja särskilt då första filmen Läkaren som vägrade ge upp som  ju vunnit vid flera internationella filmfestivaler som i Paris, New York och senast i Berlin.

Uppföljaren Sista striden kunde ju bara visas på premiären 8 mars sedan släcktes samhället ned och biografvisning blev omöjlig. Du kan då se den på Vimeo.

Vi pratade också om de nya coronavaccinen och de alarmerande uppgifterna från norska hälsomyndigheten om 24 dödsfall relaterade till vaccin inom kampanjens 2 första veckor och under fyra dagars vaccinering i Tyskland har 10 dött.

Givet dessa oprövade vaccin finns förutom dödshot, risker för svåra fysiska biverkningar som kan förutom nedsatt immunförsvar också kan leda till långt gångna personlighetsförändringar, förlorad livskompass, sänkt empatiförmåga och demoralisering. Att Expressen i denna veva hänger ut vaccinkritiker blev så provocerande att jag skrev en pendang som du kan läsa här.

Vi gick sedan över till att prata om hans nya bok. Den har ju varit på gång nu i flera år och jag lovade att hålla tyst om titeln men kan ju förvarna att den kommer att finnas på bokdiskarna inom februari månad. Erik var nöjd med innehåll och utformning så ja, det kan säkert utlovas spännande läsning.

Det vi inte pratade om men som jag ser fram emot är ”arvtagarna” till Erik Enby och hans metod. Gissar att det måste finnas uppgifter om det i boken.

Börje Peratt

Läkaren som vägrade ge upp projektsida

Med Trump i backspegeln


Min essä ”Mörkrets Furstar – från Machiavelli till Trump” avslutas med sju juridiska skäl att avskeda ett högt befäl i den amerikanska krigsmakten och som landets president och högste befälhavare fanns det alla anledning att pröva Trump.

Skäl till att avsätta en officiell makthavare är (Länk):
1)Tjänstefel.
2)Brottsliga förbrytelser.
3)Brott mot förfaranderegler.
4)Falska officiella uttalanden.
5)Opassande beteende.
6)Grymhet och misshandel av personer som man är avsedd att skydda.
7)Misslyckande som resulterar i förlust av kontroll över landet.

(Beskrivningen av hur Trump missbrukat landets förtroende och är skyldig till anklagelser i alla dessa sju skäl finns i boken.)

Genomgången av dessa sju skäl på Trumps agerande visade att han med råge är djupt belastad och kan dömas på alla sju punkter. När nu det amerikanska folket valt att avsätta honom efter en kaotisk period där Trump i princip hånat Vita huset och landets demokratiska institutioner och splittrat befolkningen skulle man kunna dra en djup pust av lättnad.

Men nej det är inte över. Denna självglorifierande och skrävlande karaktär som är världsbäst på allt, måste naturligtvis också vara världsbäst som den sämste förloraren och vägra inse att han är bortvald. I detta har ingått att försöka övertyga en partivän om att i sin stat ”hitta” de drygt 12000 röster som behövdes för att han skulle vinna staten. Trump degraderade sig till lägsta bananrepublikpresident men i själva verket finns det sådan parlamentarisk styrka i USA att han nu istället riskerar riksrätt.

Trots detta är kanske inte Trump den värsta överraskningen han är ju så enkelspårig att han i allt kaos ändå blir lätt att genomskåda. Han avslöjades av sin exfru som våldtäktsman och har hundratals kanske tusentals anklagelser mot sig då han gjort allvarliga övergrepp på kända och okända kvinnor och flickebarn. De allvarligaste av dessa har hans torped/advokat kunnat lösa med mutor som advokaten fått fängelsestraff för. Trump har över 3000 åtal i domstol mot sig där han vägrat betala löner och arvoden och på det sättet bedragit amerikanska medborgare på sin rättmätiga ersättning. Han har gjort miljardkonkurser vilket också är ett sätt att springa från notan. Han är således världsbäst på att inte göra rätt för sig.

Han har understött polisvåld och mord på oskyldiga och mest uppmärksammat är kanske Trumps stöd till den Saudiarabiska prinsen, Mohammed bin Salman och hans anstiftan till mord på den saudiska journalisten Jamal Kashoggi (Länk).

Allt detta till trots är det inte det som gör mig mest chockerad och sorgsen. Nej det är alla de som slutit upp kring Trump även här i Sverige. Hur är det möjligt? Vad är det dom har missat? Att han separerat 2000 barn från sina föräldrar som vandrat över den mexikanska gränsen och sedan fängslat barnen på platser där föräldrarna inte kunnat återfinna dem. Tycker dessa Trumpfans-kvinnor att hans agerande är okej? Eller har de tagit ett förnekelsepiller. Visst finns det män i denna fan-klubb men dom kan jag på något sätt avföra som rasister och förvillade alternativister som också skulle ha följt Hitler. Ja inte vet jag, många kvinnor stod också med rakt utsträckt högerhand då Hitler passerade. Men här finns även en annan mycket försvårande omständighet. Har det verkligen undgått dessa kvinnor att Trump inte bara är världsbäst på lögn utan också som våldtäktsman och pedofil? Vad är det de har missat? Eller är det så enkelt att dessa kvinnor bejakar detta djuriska predatorbeteende?

Ja, jag blir inte klok på detta men det har också lärt mig att inte ta det självklara för givet. Alltför många tycks missa det väsentliga och kan lockas av det mest bisarra. Vi lever i en tid då detta återigen blir uppenbart. Från att ha haft en tro på mänskligheten och det sunda förnuftet är jag nu alltmer övertygad om att bland alla dessa fantastiska människor, där det också finns de ruttna, de falska, mobbarna, våldtäktsmän och mördare, finns det också despotens beundrare och följare. Till synes vanliga människor följer förtryckaren. Det gjorde mig först förvånad men idag förfärad.

Med detta sagt så har USA och världen sannolikt gått ur askan i elden. Det styre som nu har kommit öppnar vägen för genomförande av den globala fascismen där Biden-Harris bara blir lydiga instrument. Denna makt som jag kallar ”hydra”, har också lagt under sig nästan alla världens demokratier med hotet om sjukdom som vapen.

Hur världen klarar av detta ser jag just nu ingen ljusning på. Finns det en tredje kraft? Folket? Det sägs att den amerikanska revolutionen då amerikanerna frigjorde sig från engelskt styre och fick sin kraft då 5% av befolkningen hade modet att göra uppror. Flertalet hade nog kommit till insikt men det krävs mod att gå från insikt till handling.

Börje Peratt

Frihet från underkastelse och förtryck

Efter artikel ”Frihet under ansvar” kommer som ett brev på posten ”Frihet från underkastelse och förtryck”. Det kan ses som frihet utan ansvar för dem som förtrycker men ansvar för att bryta sina egna och andra förtrycktas plågor. Det är så mänskligheten har befriat sig från slaveri, det är så mänskligheten har bekämpat diktatorers förtryck, det är så demokratiska fri och rättigheter har haft sitt vingliga segertåg genom världen allt sedan Magna Charta.

Villkorslös kärlek och likhet inför lagen

Villkorslös kärlek, ger utan att kräva, delar med sig utan att förvänta sig att få något i gengäld. Gläds åt själva givandet och att se andra lyckas.

Miljoner människor har historiskt gett sina liv för andra och för mänskligheten, för vår frihet och för demokratin.

Om vi går tillbaka i historien så är några av berättelserna om Jesus exempel på uppmaningen:

Älska din nästa som dig själv.

Men vad innebär det? Ett svar är att: För att kunna älska din nästa måste du först älska dig själv …

Du kanske tänker att man kan inte bara ge och ge utan att få något tillbaka. Vi uppskattar att få feedback på det vi gör. Vi uppskattar ett tack och erkännande. Det behöver inte alltid vara pengar därför fungerar medaljer och diplom. Men som sociala gruppvarelser vill vi vara sedda, respekterade och älskade. Därför är uteslutning och utestängning så allvarliga straff.
Ibland kan man tycka att sådan bestraffning är skälig och till och med rättvis. En störande elev kan förstöra för en hel klass. Att då visa ut eleven kan idag medföra hot om kränkning. Men vad göra om man inte har andra alternativ?

Yrkesmänniskor som bedriver oskicklig verksamhet kan förlora sina licenser. Men hur blir det med människor som uppvisar villkorslös kärlek och gör allt för sin nästa och med goda resultat. Vad finns det för förklaring till att sådana goda människor bestraffas?

Så uppenbarades Guds kärlek till oss: han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder” (1 Joh 4:9-10).

Den som gör gott kan således korsfästas?! Plötsligt får min skeptikerhjärna något nytt att fundera över så jag gör ett litet sidostepp: I andra stycken i bibeln är alla människor Guds barn, så hur kan Jesus vara en enfödd son? Och vad innebär försoning för våra synder? De flesta gör väl så gott de kan och skulle då misslyckande vara detsamma som synd? Somliga skulle säga att utan misslyckanden ingen väg till lärdom.

Men sådana tankegångar är utmanande. För hur ser vi på horribla, vedervärdiga mänskliga beteenden, utgör dessa delar av vår lärocykel?

I boken succébo kom jag fram till följande: ”Människan behöver uppleva även det värsta för att komma till insikt i vad hon inte vill ha.”

Religionens och samhällets ibland märkliga tolkningar av vad som är straffbart blir i sammanhanget både problematiskt och förståeligt men inte utan frågeställningar. Hur kan man bestraffa människor som vill följa sina egna drömmar och som vägrar underställa sig andras makt? Det är ju bland dessa vi finner människor som bidragit med så givande uppfinningar. Hur kan man dra läkarlicens från läkare som gör allt för att hjälpa sina patienter och som lyckas där sjukvården misslyckas? En hemskare frågeställning: Hur kan man stena människor till döds som blivit våldtagna?

Renässans-humanismen hade sitt upphov i att stå fri från religionens ensidiga tolkning av världen.

Dags dock att fundera över vad det innebär att vara humanist. Humanism ger var och en rätt att tänka och tro som man vill, detta är äkta ”sekulär humanism” även formulerad i Humanist Manifesto från 1930.

Som vi numera vet har den marxistiska antihumanismens efterföljare kapat humanismen och ersatt begreppet med sina egna materialistiska konstruktioner, dogmatisk ateism, intolerans och pseudovetenskaplig inskränkthet. Nivån på denna depraverade intellektualism torde närmast kunna jämföras med bakgrunden till medeltida inkvisition och tortyr. LÄNK

Det som antihumanisterna ägnar sig åt är att kränka mänskliga rättigheter något som den prisbelönta engelska journalisten Rod Liddle har granskat bland annat i dokumentären Problemet med ateism.

Historien har visat oss att det inte är religion som är problemet, men ett tankesystem som insisterar på att en grupp människor är okränkbara i sin rätt [att förstå världen], medan de andra har fel och måste på något sätt bestraffas. (Rod Liddle)

Två förbund, Förbundet (anti)humanisterna och Vetenskap & Folkbildning (VoF), har samfällt lyckats orsaka ett synnerligen inskränkt klimat i Sverige. Många frågar sig hur det har kunnat bli på detta sätt. Den trista sanningen är att en falang inom Socialdemokrati (som bildade VoF), i samverkan med medier då främst Expressen och Dagens Nyheter (som ingår i Bonnierkoncernen) ligger bakom ett militäriskt liknande angrepp på så kallad alternativ. Det kan röra medicin, andligt medvetande och tankefrihet.

Humanismen har sitt upphov i att stå fri från dogmatiska och diktatoriska tolkningar av världen som exempelvis antihumanismen står för.

Vi är flera som har granskat antihumanismen och publicerat artiklar (SvD) och gjort dokumentärer (om Dr Erik Enby)  och funnit överväldigande bevis och fakta för antihumanismens övergrepp på människan. En artikel i VLT visar vem som leder detta fälttåg i Sverige. Här beklagar sig Dan Larhammar över att ha blivit ”demoniserad”, han som i över 10 år förföljt läkaren Erik Enby, drar en gråtvals och förnekar sitt förräderi mot vetenskapen och mänskligheten.

Villkorslös kärlek innebär inte att ge upp sig själv och bana väg för de giriga, inskränkta och farliga.
Vi har alla en inre Livskompass som innebär att vi har olika val. Varje liv har en drivkraft att tillgodose sina behov, att skydda sig men också och en moralisk plikt att ta ansvar för sig, sina närmaste och det samhälle i vilket vi lever. När detta samhälle hotas av sådant förstörande gift som Larhammar, Sturmark och antihumanismens sprider är det upp till var och en att sätta sig in i vad det innebär i egna ställningstaganden. Att förneka problematiken och gömma sig leder inte till nödvändig förändring.

De flesta undviker konflikt och detta är en förutsättning för att hålla hela befolkning i fångenskap. Alla revolter har sitt ursprung i att människor till slut fått nog.

Det en människa kan göra för att demonstrera villkorslös kärlek är att be för en annan människa. Något som således antihumanisten med sin ateistiska övertygelse hånar och förnekar.

Vi är alla olika

Det finns ingen människa som är helt lik någon annan. Det finns endast likheter men alldeles oavsett det är alla ur ett filosofisk, humanistiskt, ideologiskt perspektiv lika värda. Man behöver inte vara likadan, jämbördig ekonomiskt och i styrka eller av samma sort för att betraktas som jämställd. Snarare är det så att man behöver inte alls vara jämlik för att ha rätten att behandlas som jämställd.

Genom detta följer att vi alla ska vara lika inför lagen, det är därför rättvisans gudinna har ögonbindel, rättvisa ska se till sakfråga och inte till utseende eller andra ovidkommande faktorer.

Likhet inför lagen?

Vi vet att verkligheten är annorlunda – likhet inför lagen är en utopi. Särintressen kan styra bort från moral och rättvisa och istället orsaka rättsröta. När Dr Erik Enby fråntogs sin läkarlegitimation bottnade det i en djup aversion från Dan Larhammar som i kraft av sin position kunde utnyttja den politiska makten och en maffialiknande hydra inom myndigheter, medier, domstolsväsende och läkemedelsindustri i vilken Larhammar ingår. Jag har granskat detta och redovisar mina slutsatser i uppföljaren till dokumentären Läkaren som vägrade ge upp, – Sista striden, beräknad premiär hösten 2019.

Antihumanismen strategi och makt har lett till att Vidarkliniken nyligen lagts ned med stöd av beslut från EU. Så hur skulle EU kunna vara en väg till upprättelse för Enby? Har vi inte kommit till en punkt då måttet är rågat?

Börje Peratt

Se Läkaren som vägrade ge upp Vimeo on Demand

Donera om du vill stöda förverkligande av Sista Striden helst över 110 kr och ojämn siffra 210, 310 osv. Premiär beräknad till hösten 2019.

Plusgiro: 320793-3
NORDEA Swish 1234524831

 

Att skulptera en skyddsängel

Börje Peratt slipar på skulptur ”skyddsängel”. Klicka på bild så ser du en kort video filmad av Hans Welin

2009 ritade jag en skyddsängel, ett slags uttryck för att hantera våndan över barn som utsätts för våld och blir illa behandlade. Strax därpå mördades Fadime i ett så kallat hedersmord. Det tog mig 11 år att göra ett försök att göra denna staty. Detta första försök blir i mindre skala. Jag har inte gjort något sådant tidigare så med hjälp av skulptören Carl Gustaf Ekbergs som öppnat sin ateljé och sitt kunnande för mig har den nu börjat växa fram. Oavsett vad det blir så är det gott för själen att göra detta.

Börje Peratt

Börje Peratt selfie framför Ekbergs skulpturatelje

 

Pipet som lade grunden till polisstat

Statistik som rör smittspridningen och rapporterade dödsfall av corona Covid-19 är, trots uppförstorade och falska uppgifter, inte i närheten av tidigare säsonginfluensornas nivåer (Sveriges siffror baserade på att alla dödsfall sorteras under covid).  Jag förundras över den masshysteri som drabbat hela globen. Flera framstående medicinska forskare, professorer, ekonomer och beteendevetare säger samstämmigt att mediernas rapportering och politikers beslut är kontraproduktiva.

 Tolv högt ansedda medicinska experter anser att: “Regeringars åtgärder mot COVID19 är groteska, absurda och mycket farliga. Miljontals människors livslängd förkortas pga panikartade åtgärder. Denna skrämmande inverkan på världsekonomin hotar livsbetingelserna för otaliga människor.”

Varför använder många som uttalar sig begreppet ”pandemi” felaktigt? Definitionen är att en smitta ”förekommer över ett brett geografiskt område och drabbar en exceptionellt hög andel av befolkningen.”
Är 7000 eller 70000 smittade av Sveriges 11 miljoner en exceptionellt hög andel av befolkningen?
Är 1-2 miljoner smittade över hela globen en exceptionellt hög andel av jordens befolkning på 7 750 miljoner?

Även om du skulle multiplicerad dessa corona covid19 smitto- och dödssiffror med tio så når det inte upp till en pandemi.

Är ”coronakrisen” ett bedrägeri planerat sedan länge?

Varför använder auktoriteter propaganda för att skrämma upp befolkningen som då tror att detta är en mer omfattande och allvarligare smitta än det är? Varför använder auktoriteter siffror från säsonginfluensans smitto- och dödstal och påstår att det är corona?

Journalister måste väl ändå liksom många belästa människor ha insett för länge sedan att detta är en uppblåst hotbild och i praktiken en bluff av otrolig magnitud?

Det råder ju ingen tvekan om att vi varje år får en säsonginfluensa som varje år har smittat och medverkat till dödsfall men i inledningen av 2020 långt långt ifrån på den nivå att det är rimligt med de hysteriska, alternativt djävulskt planerade ageranden med beslut som drabbat världen. Och osäkert om det nu är Corona Covid 19 som ligger bakom årets smitta, vilket inte är säkerställt, då PCRtestet här används felaktigt. Låt oss säga att det är Corona. De allra flesta smittade, över 90 % , får en lindrig reaktion och det positiva med det är att dessa bidrar till flockimmunitet som stärker immunförsvaret, inte bara individuellt utan i ”folket” och därmed i samhället LÄNK. Karantän och kommande nedstängningar kan därför vara  kontraproduktiva.  (Not 1)

Hur skyddar vi oss mot smitta?

Det har visat sig att C-vitamin är ett motmedel mot en rad smittor och sjukdomar och Dr Erik Enby får åter rätt. Förföljd av Expressen och vaccinindustrins förespråkare. Expressen som ledde förföljelsen av Dr Erik Enby (Länk dokumentärer) och som ifrågasatte hans behandling av svårt sjuka med bland annat stora doser av C-vitamin nämner naturligtvis inte att Italien nu behandlar Coronasmittade med stora doser av C-vitamin, en metod som sprider sig och som har stöd i flera vetenskapliga studier Länk.

Hur skyddar vi oss mot skräckpropaganda?

Begreppet pandemi används felaktigt och diskutabla siffror förstoras upp som skräckexempel av medier och av statsministern och även av kungen i tal för att ”lugna nationen”. Vi kanske kan ha en förlåtande syn på politiker och statsministrar som påfallande ofta saknar högre utbildning och rätt sorts intellektuell kapacitet för att hantera manipulerande propaganda från mycket tvivelaktigt håll. Jovisst är det så att de som vill få oss att tro att detta är värre än vad det är också göder medierna med ”sanna rapporter” med myndighetsstämplar har en agenda. Vänta tills man börjar locka med nya vacciner. Och minns då katastrofen med svininfluensavaccinet.

Det är väl då inte så konstigt att även delar av befolkningen blir uppskrämda och hamnar i råttfångarens led på väg till självdestruktion. När så hela samhället faller offer för okunniga politikers beslut kan det mynna ut i ett ”tredje världskrig” men utan att ett skott har avlossats.

Hur skyddar vi våra äldre?

Alla åldringar som man nu säger sig värna kommer att få så reducerade pensioner att de omöjligt kan klara sig. Möjligen kommer de att utsättas för en situation som är rena ättestupan. I Italien skedde avlivningen iscensatt av vaccinering av dessa åldringar med en ”giftcocktail” tidigare hösten 2019.

Hur skyddar vi våra företag?

Om människor kommer till sans och börjar inse att det är något som inte stämmer kanske de säger att ”Jag trodde aldrig att det var så farligt”. Problemet är bara att då kan det redan vara för sent. Man har förlorat sitt jobb, världens ekonomi raserad och en rad företag i konkurs. Vi kan räkna med att det blir en huggsexa om försvagade företag. Och givet den ökande arbetslösheten kan nya ägare sätta lönenivån.

På väg mot polisstat och tvångsvaccinering

Eftersom våra största demokratier nu har övat in polisstatens agerande kan det bli svårt att släppa greppet om den kontrollen. Vilken roll WHO och läkemedelsindustrier som GlaxoSmithKlein har spelat kan vi bara spekulera om. Men en följdfråga blir om nästa steg är att tvångsvaccinera befolkningen? Planer för detta lades redan innan ”coronasmittan” bröt ut i Wuhan och inblandade i den strategin är bland annat Bill Gates som märkligt snabbt hade testkit och föreslog att alla ska ha sina vaccineringar införda i passet.

Vi som anser att denna ”coronakris” är en psykologisk kris som alldeles i onödan kommer att underminera mångas ekonomier och ovanpå det en kris för demokratin och mänskliga rättigheter kan naturligtvis ha medlidande med dem vars hälsa har drabbats hårt av viruset och samtidigt ska vi har klart för oss att många gånger fler har dött av säsonginfluensan.

De som har drivit denna ”kris” har naturligtvis lärt sig hur lätt man kan skrämma befolkningen och få den att lyda. Historiskt har detta scenario beskrivits av flera framsynta författare som Julian Huxley och George Orwell.

I denna masshysteri omvandlas många människors förnuft till försvarare av galenskapen, vi såg det i Hitlertyskland och i Trumps väljarstöd. Ren idioti blir sanning. Frågan blir då hur många som viljelöst accepterar detta som kan vara en attack riktad mot demokratier, samhällen och vår frihet.

Som jag skrivit tidigare, jag är inte oroad av covid19 jag är oroad över hur rädslans grepp orsakar masshysteri och gör världens befolkning till offer för mycket farligare och värre konsekvenser. Om ett år vet vi mer.

Börje Peratt

6 april 2020

Not 1)

Flera vetenskapsmän som studerar immunologi har kommit fram till att de som utsätts för många människors ”smittor” får ett starkare immunförsvar och slipper dessutom en mängd andra immunförsvagande effekter som allergier LÄNK. Studier på gatubarn i Rumänien som lever i extremt utsatta miljöer visar att de är tåligare mot olika sorters smittor och har färre allergier än barn som vuxit upp i hygieniskt goda förhållanden LÄNK.

Några tidigare artiklar

Coronapaniken obefogad!

För ett par veckor sedan skrev jag att reaktionerna på Coronaviruset (Covid-19) var orimliga och att hysterin skulle orsaka ytterligare belastning på en redan överbelastad sjukvård med konsekvenserna att de som verkligen behöver vård inte kommer att få det. (Länk)

Jag fick ganska omfattande attacker på mig då jag beskrev Coronan som harmlös jämfört med vanlig säsonginfluensa. Nåväl i Sverige räknar man med drygt 10 000 laboratorieverifierade fall i realiteten många gånger fler smittade en vanlig flunsasäsong och mellan 250-2000 dödsoffer (procentuellt kring 02% av smittade) Således bra många fler än vad Coronan når upp till i dagsläget med en avliden som var över 80 år och multisjuk (riskgrupp).  Anledningen till att jag kallat den harmlös är för att jag jämfört med vanliga influensor. Rapporterna om Coronan tar inte hänsyn till mörkertalet som sannolikt tiodubblar siffrorna av smittade och därmed sjunker dödstalen till influensanivåer. Men fortfarande en bråkdel av en vanlig flunsa. Sannolikt kommer många fler att smittas av Covid-19 men givet tidigare förlopp av denna smitta så är det ett riskfritt antagande att det håller sig under säsonginfluensor möjligen med något undantag som Italien. Dock kan man där ifrågasätta om man enbart rapporterar Covid19 eller slår samman alla virus och influensor och rapporterar dem som corona? Om det finns en agenda så kommer antagligen flera länder att ta efter Italiens bedrägliga rapportering. Med kunskap från kryssningsfartyget, 20% smittade av 3500 passagerare, och 1% dödsfall (?) av dessa smittade (riskgrupp äldre) bör vi vara misstänksamma om det rapporteras högre procent dödstal från rapporterade smittade.

Larmrapporter om så få antal smittade i Sverige jämfört med säsonginfluensor blir besynnerlig av flera skäl. Så här kommer antagligen en förändring att ske och man kommer att rapportera coronadödsfall fast det inte är corona.

Vi bör således fundera över siffrorna. Det finns ingen vaccin mot corona ändå var det så få som smittades och påståtts ha dött av covod19 på kryssningsfartyget Diamond Princess. Det visar hur som helst att corona är långtifrån så smittsam som en vanlig flunsa och inte alls mer dödlig än en vanlig flunsa. Trots hysteriska röster om motsatsen. I Italien drabbas vid en säsonginfluensa drygt 2 % av befolkningen vilket innebär i snitt 4,7 miljoner smittade och av dem dör mellan 7000 – 25 000 vid varje årligt utbrott. I Italien har man gått i karantän vid en påstådd coronasmitta av 10 000 individer och 600 döda. (12 mars 15000 smittade och 1000 döda) Worldometer rapporterar idag (13 mars) totalt för hela världen om 139 000 smittade 5000 döda, de italienska siffrorna således i en särställning men ändå lägre än för en säsonginfluensa.  Naturligtvis måste man även här ändå räkna med minst det tiodubbla antalet smittade vilket fortfarande är en bråkdel av en vanlig flunsa.  I  Sydkorea har på denna tid knappt 8 000 smittats (sannolikt också där tio gånger fler) och 70 dött (i samband med underliggande sjukdomar?) vilket är nära det normala procentuella utfallet av en säsonginfluensa men långt under vad en säsonginfluensa kan skörda. Det blir också underligt med en skruvad text som påstods vara skriven av en portugisisk läkare som uttryckte ”stor oro” vid… 331 smittade och en död i Portugal att jämföras med Portugals senaste säsonginfluensa med nära en miljon smittade och över 3 300 döda. Paniken kring detta har orsakat mängder av tokiga beslut och åtgärder som drabbar ekonomi, pensioner och de sjuka som verkligen behöver vård.

I spåret av detta följer direktiv om sociala avstånd och karantän och helt säkert krav på vaccin. Metoden är då den samma som sekter och bedragare använder för att isolera individer och få dem att avstå sitt sunda förnuft.

Detta är per definition inte en pandemi! Varför ska världen då skrämmas upp av det. De enda som tjänar på denna skrämsel är vaccinframställarna. Och de är väldigt bra på att skrämma upp världen inte minst vid svininfluensan som också visade sig vara relativt sett harmlös i jämförelser med andra mycket värre smittor. Det mest farliga där var att vaccinera sig.

Om någon mot min bakgrundsbeskrivning tror att jag inte har förståelse för dem som drabbas hårdast av sådana virus och influensor vill jag bara tydliggöra att säsonginfluensor också kan drabba lungorna med plågsam död som följd. Jag tar ett helikopterperspektiv och vill få människor att sansa sig. Det undanröjer inte att det finns människor som drabbas och drabbas hårt. Men det är de som ska få vård, inte panikslagna människor som överbelastar vården vid minsta nysning.

Nu kommer tecken på att en avmattning sker i Kina och Sydkorea, vi kommer sannolikt att få motsvarande utveckling även i Europa. Och då har redan Europa stängts ned och gått i karantän. När så läkemedelsbolagen kommer med ett vaccin så är det återigen en kassako som kommer att belasta statskassor och äventyra människors hälsa. Ett vaccin innebär nämligen att du sprutar in sjukdomen i kroppen. Det var så ett ofärdigt svininfluensavaccin orsakade svåra kroniska sjukdomar.

Att dra på sig en smitta innebär ju oftast att du får en naturlig immunitet men utan en massa biprodukter. Så om man inte tillhör en riskgrupp behöver man inte vara så rädd för att bli sjuk. De allra flesta kommer lindrigt undan.

Börje Peratt

Larrys Corner och Wretlinds värld

Lennart Wretlind och Larry i Larrys Corner Foto BP

På besök hos Larrys Corner på Grindsgatan, Stockholms söder (Facebook) och möte med radiolegenden Lennart Wretlind.

Ritva och jag bodde på 1970-talet intill Folklore Centrum som ägdes och drevs av Izzy Young. Jag hade förra året 2019 hört om att det fanns någon som skapat en liknande affär som Izzy och förstod att den inbjudan Lennart skickade ut på FB om träff på Larrys Corner kunde vara just denna kulturbutik.

Izzy Young helbild
Izzy Young utanför Folklore Centrum (på Roslagsgatan i Stockholm) kring 1972. Foto Börje Peratt

Izzy var en inspirerande och kunnig människa och jag kom att vistas ofta i butiken för att ta del av hans historier. Jo Izzy gillade att berätta. Vid denna tidpunkt sökte jag till Dramatiska Institutet med en dröm om att göra radio. Och så blev det. På Sveriges Radio träffade jag Lennart Wretlind som redan hunnit bli något av en legend. Han hade ju intervjuat Jimi Hendrix i samband med en konsert i Stockholm 1969.

Just denna tisdagkväll 28 januari 2020 hade det således gått 50 år sedan vi kunde höra intervjun och nu lockade Lennart med ”Wretlinds värld” som ligger på Spotify och ett möte på Larrys Corner där han skulle presentera något av sin samling av bilder och skivor från 1960-talet med sina Jugeninspirerade posters och sin odödliga musik.

Jag kom sent men fick då Lennart och Larry nästan för mig själv. Det blev några bilder och du ser dem i galleriet nedan. Precis som Izzy så värnar Larry ursprunget och när jag öppnade dörren strömmade musik från Grateful Dead, hoppas jag att det var. Man avslöjar lätt sitt dåliga minne i detta sällskap. Hur som kunde jag i alla fall känna igen en bild av Dylan som visade sig vara Pete Townshend i The Who och jag klämde i med Kinks. Jo i det här gänget skulle man kunna få en lektion om hur det verkligen var då det begav sig.

En minnesvärd afton var det
Tack Larry och Lennart.

Börje Peratt