Att skulptera en skyddsängel

Börje Peratt slipar på skulptur ”skyddsängel”. Klicka på bild så ser du en kort video filmad av Hans Welin

2009 ritade jag en skyddsängel, ett slags uttryck för att hantera våndan över barn som utsätts för våld och blir illa behandlade. Strax därpå mördades Fadime i ett så kallat hedersmord. Det tog mig 11 år att göra ett försök att göra denna staty. Detta första försök blir i mindre skala. Jag har inte gjort något sådant tidigare så med hjälp av skulptören Carl Gustaf Ekbergs som öppnat sin ateljé och sitt kunnande för mig har den nu börjat växa fram. Oavsett vad det blir så är det gott för själen att göra detta.

Börje Peratt

Börje Peratt selfie framför Ekbergs skulpturatelje

 

Pipet som lade grunden till polisstat

Statistik som rör smittspridningen och rapporterade dödsfall av corona Covid-19 är, trots uppförstorade och falska uppgifter, inte i närheten av tidigare säsonginfluensornas nivåer (Sveriges siffror baserade på att alla dödsfall sorteras under covid).  Jag förundras över den masshysteri som drabbat hela globen. Flera framstående medicinska forskare, professorer, ekonomer och beteendevetare säger samstämmigt att mediernas rapportering och politikers beslut är kontraproduktiva.

 Tolv högt ansedda medicinska experter anser att: “Regeringars åtgärder mot COVID19 är groteska, absurda och mycket farliga. Miljontals människors livslängd förkortas pga panikartade åtgärder. Denna skrämmande inverkan på världsekonomin hotar livsbetingelserna för otaliga människor.”

Varför använder många som uttalar sig begreppet ”pandemi” felaktigt? Definitionen är att en smitta ”förekommer över ett brett geografiskt område och drabbar en exceptionellt hög andel av befolkningen.”
Är 7000 eller 70000 smittade av Sveriges 11 miljoner en exceptionellt hög andel av befolkningen?
Är 1-2 miljoner smittade över hela globen en exceptionellt hög andel av jordens befolkning på 7 750 miljoner?

Även om du skulle multiplicerad dessa corona covid19 smitto- och dödssiffror med tio så når det inte upp till en pandemi.

Varför använder auktoriteter propaganda för att skrämma upp befolkningen som då tror att detta är en mer omfattande och allvarligare smitta än det är? Varför använder auktoriteter siffror från säsonginfluensans smitto- och dödstal och påstår att det är corona?

Journalister måste väl ändå liksom många belästa människor ha insett för länge sedan att detta är en uppblåst hotbild och i praktiken en bluff av otrolig magnitud?

Det råder ju ingen tvekan om att Corona Covid 19 har smittat och medverkat till dödsfall men långt långt ifrån på den nivå att det är rimligt med de ageranden och beslut som drabbat världen. De allra flesta smittade, över 90 % , får en lindrig reaktion och det positiva med det är att dessa bidrar till flockimmunitet som stärker immunförsvaret, inte bara individuellt utan i ”folket” och därmed i samhället LÄNK. Karantänen kan därför vara  kontraproduktiv.  (Not 1)

Det har således visat sig att C-vitamin är ett motmedel också mot Corona liksom det är mot en rad sjukdomar och Dr Erik Enby får åter rätt. Förföljd av Expressen och vaccinindustrins förespråkare. Expressen som ledde förföljelsen av Dr Erik Enby (Länk dokumentärer) och som ifrågasatte hans behandling av svårt sjuka med bland annat stora doser av C-vitamin nämner naturligtvis inte att Italien nu behandlar Coronasmittade med stora doser av C-vitamin, en metod som sprider sig och som har stöd i flera vetenskapliga studier Länk.

Begreppet pandemi används således  felaktigt och diskutabla siffror förstoras upp som skräckexempel av medier och av statsministern och även av kungen i deras tal för att ”lugna nationen”. Vi kanske kan ha en förlåtande syn på politiker och statsministrar som påfallande ofta saknar högre utbildning och rätt sorts intellektuell kapacitet för att hantera manipulerande propaganda från mycket tvivelaktigt håll. Jovisst är det så att de som vill få oss att tro att detta är värre än vad det är också göder medierna med ”sanna rapporter” med myndighetsstämplar har en agenda. Vänta tills man börjar locka med nya vacciner. Och minns då katastrofen med svininfluensavaccinet.

Det är väl då inte så konstigt att även delar av befolkningen blir uppskrämda och hamnar i råttfångarens led på väg till självdestruktion. När så hela samhället faller offer för okunniga politikers beslut kan det mynna ut i ett ”tredje världskrig” men utan att ett skott har avlossats.

Om människor kommer till sans och börjar inse att det är något som inte stämmer kanske de säger att ”Jag trodde aldrig att det var så farligt”. Problemet är bara att då kan det redan vara för sent. Man har förlorat sitt jobb, världens ekonomi raserad och en rad företag i konkurs. Och alla åldringar som man nu säger sig värna har fått så reducerade pensioner att de omöjligt kan klara sig.

Vi kan räkna med att det blir en huggsexa om försvagade företag. Och givet den ökande arbetslösheten kan nya ägare sätta lönenivån. Eftersom våra största demokratier nu har övat in polisstatens agerande kan det bli svårt att släppa greppet om den kontrollen. Vilken roll WHO och läkemedelsindustrier som GlaxoSmithKlein har spelat kan vi bara spekulera om. Men en följdfråga blir om nästa steg är att tvångsvaccinera befolkningen? Planer för detta lades redan innan ”coronasmittan” bröt ut i Wuhan och inblandade i den strategin är bland annat Bill Gates som märkligt snabbt hade testkit och föreslog att alla ska ha sina vaccineringar införda i passet.

Vi som anser att denna ”coronakris” är en psykologisk kris som alldeles i onödan kommer att underminera mångas ekonomier och ovanpå det en kris för demokratin och mänskliga rättigheter kan naturligtvis ha medlidande med dem vars hälsa har drabbats hårt av viruset och samtidigt ska vi har klart för oss att många gånger fler har dött av säsonginfluensan.

De som har drivit denna ”kris” har naturligtvis lärt sig hur lätt man kan skrämma befolkningen och få den att lyda. Historiskt har detta scenario beskrivits av flera framsynta författare som Julian Huxley och George Orwell.

I denna masshysteri omvandlas många människors förnuft till försvarare av galenskapen, vi såg det i Hitlertyskland och i Trumps väljarstöd. Ren idioti blir sanning. Frågan blir då hur många som viljelöst accepterar om detta nu är en attack som riktas mot demokratier, samhällen och vår frihet?

Som jag skrivit tidigare, jag är inte oroad av covid19 jag är oroad över hur rädslans grepp orsakat masshysteri och gör världens befolkning till offer för mycket farligare och värre konsekvenser.

Börje Peratt

Not 1)

Flera vetenskapsmän som studerar immunologi har kommit fram till att de som utsätts för många människors ”smittor” får ett starkare immunförsvar och slipper dessutom en mängd andra immunförsvagande effekter som allergier LÄNK. Studier på gatubarn i Rumänien som lever i extremt utsatta miljöer visar att de är tåligare mot olika sorters smittor och har färre allergier än barn som vuxit upp i hygieniskt goda förhållanden LÄNK.

Några tidigare artiklar

Coronapaniken obefogad!

För ett par veckor sedan skrev jag att reaktionerna på Coronaviruset (Covid-19) var orimliga och att hysterin skulle orsaka ytterligare belastning på en redan överbelastad sjukvård med konsekvenserna att de som verkligen behöver vård inte kommer att få det. (Länk)

Jag fick ganska omfattande attacker på mig då jag beskrev Coronan som harmlös jämfört med vanlig säsonginfluensa. Nåväl i Sverige räknar man med drygt 10 000 laboratorieverifierade fall i realiteten många gånger fler smittade en vanlig flunsasäsong och mellan 250-2000 dödsoffer (procentuellt kring 02% av smittade) Således bra många fler än vad Coronan når upp till i dagsläget med en avliden som var över 80 år och multisjuk (riskgrupp).  Anledningen till att jag kallat den harmlös är för att jag jämfört med vanliga influensor. Rapporterna om Coronan tar inte hänsyn till mörkertalet som sannolikt tiodubblar siffrorna av smittade och därmed sjunker dödstalen till influensanivåer. Men fortfarande en bråkdel av en vanlig flunsa. Sannolikt kommer många fler att smittas av Covid-19 men givet tidigare förlopp av denna smitta så är det ett riskfritt antagande att det håller sig under säsonginfluensor möjligen med något undantag som Italien. Dock kan man där ifrågasätta om man enbart rapporterar Covid19 eller slår samman alla virus och influensor och rapporterar dem som corona? Om det finns en agenda så kommer antagligen flera länder att ta efter Italiens bedrägliga rapportering. Med kunskap från kryssningsfartyget, 20% smittade av 3500 passagerare, och 1% dödsfall (?) av dessa smittade (riskgrupp äldre) bör vi vara misstänksamma om det rapporteras högre procent dödstal från rapporterade smittade.

Larmrapporter om så få antal smittade i Sverige jämfört med säsonginfluensor blir besynnerlig av flera skäl. Så här kommer antagligen en förändring att ske och man kommer att rapportera coronadödsfall fast det inte är corona.

Vi bör således fundera över siffrorna. Det finns ingen vaccin mot corona ändå var det så få som smittades och påståtts ha dött av covod19 på kryssningsfartyget Diamond Princess. Det visar hur som helst att corona är långtifrån så smittsam som en vanlig flunsa och inte alls mer dödlig än en vanlig flunsa. Trots hysteriska röster om motsatsen. I Italien drabbas vid en säsonginfluensa drygt 2 % av befolkningen vilket innebär i snitt 4,7 miljoner smittade och av dem dör mellan 7000 – 25 000 vid varje årligt utbrott. I Italien har man gått i karantän vid en påstådd coronasmitta av 10 000 individer och 600 döda. (12 mars 15000 smittade och 1000 döda) Worldometer rapporterar idag (13 mars) totalt för hela världen om 139 000 smittade 5000 döda, de italienska siffrorna således i en särställning men ändå lägre än för en säsonginfluensa.  Naturligtvis måste man även här ändå räkna med minst det tiodubbla antalet smittade vilket fortfarande är en bråkdel av en vanlig flunsa.  I  Sydkorea har på denna tid knappt 8 000 smittats (sannolikt också där tio gånger fler) och 70 dött (i samband med underliggande sjukdomar?) vilket är nära det normala procentuella utfallet av en säsonginfluensa men långt under vad en säsonginfluensa kan skörda. Det blir också underligt med en skruvad text som påstods vara skriven av en portugisisk läkare som uttryckte ”stor oro” vid… 331 smittade och en död i Portugal att jämföras med Portugals senaste säsonginfluensa med nära en miljon smittade och över 3 300 döda. Paniken kring detta har orsakat mängder av tokiga beslut och åtgärder som drabbar ekonomi, pensioner och de sjuka som verkligen behöver vård.

I spåret av detta följer direktiv om sociala avstånd och karantän och helt säkert krav på vaccin. Metoden är då den samma som sekter och bedragare använder för att isolera individer och få dem att avstå sitt sunda förnuft.

Detta är per definition inte en pandemi! Varför ska världen då skrämmas upp av det. De enda som tjänar på denna skrämsel är vaccinframställarna. Och de är väldigt bra på att skrämma upp världen inte minst vid svininfluensan som också visade sig vara relativt sett harmlös i jämförelser med andra mycket värre smittor. Det mest farliga där var att vaccinera sig.

Om någon mot min bakgrundsbeskrivning tror att jag inte har förståelse för dem som drabbas hårdast av sådana virus och influensor vill jag bara tydliggöra att säsonginfluensor också kan drabba lungorna med plågsam död som följd. Jag tar ett helikopterperspektiv och vill få människor att sansa sig. Det undanröjer inte att det finns människor som drabbas och drabbas hårt. Men det är de som ska få vård, inte panikslagna människor som överbelastar vården vid minsta nysning.

Nu kommer tecken på att en avmattning sker i Kina och Sydkorea, vi kommer sannolikt att få motsvarande utveckling även i Europa. Och då har redan Europa stängts ned och gått i karantän. När så läkemedelsbolagen kommer med ett vaccin så är det återigen en kassako som kommer att belasta statskassor och äventyra människors hälsa. Ett vaccin innebär nämligen att du sprutar in sjukdomen i kroppen. Det var så ett ofärdigt svininfluensavaccin orsakade svåra kroniska sjukdomar.

Att dra på sig en smitta innebär ju oftast att du får en naturlig immunitet men utan en massa biprodukter. Så om man inte tillhör en riskgrupp behöver man inte vara så rädd för att bli sjuk. De allra flesta kommer lindrigt undan.

Börje Peratt

Larrys Corner och Wretlinds värld

Lennart Wretlind och Larry i Larrys Corner Foto BP

På besök hos Larrys Corner på Grindsgatan, Stockholms söder (Facebook) och möte med radiolegenden Lennart Wretlind.

Ritva och jag bodde på 1970-talet intill Folklore Centrum som ägdes och drevs av Izzy Young. Jag hade förra året 2019 hört om att det fanns någon som skapat en liknande affär som Izzy och förstod att den inbjudan Lennart skickade ut på FB om träff på Larrys Corner kunde vara just denna kulturbutik.

Izzy var en inspirerande och kunnig människa och jag kom att vistas ofta i butiken för att ta del av hans historier. Jo Izzy gillade att berätta. Vid denna tidpunkt sökte jag till Dramatiska Institutet med en dröm om att göra radio. Och så blev det. På Sveriges Radio träffade jag Lennart Wretlind som redan hunnit bli något av en legend. Han hade ju intervjuat Jimi Hendrix i samband med en konsert i Stockholm 1969.

Just denna tisdagkväll 28 januari 2020 hade det således gått 50 år sedan vi kunde höra intervjun och nu lockade Lennart med ”Wretlinds värld” som ligger på Spotify och ett möte på Larrys Corner där han skulle presentera något av sin samling av bilder och skivor från 1960-talet med sina Jugeninspirerade posters och sin odödliga musik.

Jag kom sent men fick då Lennart och Larry nästan för mig själv. Det blev några bilder och du ser dem i galleriet nedan. Precis som Izzy så värnar Larry ursprunget och när jag öppnade dörren strömmade musik från Grateful Dead, hoppas jag att det var. Man avslöjar lätt sitt dåliga minne i detta sällskap. Hur som kunde jag i alla fall känna igen en bild av Dylan som visade sig vara Pete Townshend i The Who och jag klämde i med Kinks. Jo i det här gänget skulle man kunna få en lektion om hur det verkligen var då det begav sig.

En minnesvärd afton var det
Tack Larry och Lennart.

Börje Peratt

Baker Boys – helafton med barndomsgänget från Bagis

Baker Boys på Kvarnen 18 okt 2019 (Foto Kecke)

13 glada själar uppväxta i Bagis (Bagarmossen) träffades återigen och åter på Kvarnen denna soliga höstdag i oktober 2019. Ja för några av oss blev det en lång helafton. Från Kvarnen till en pub i Söderhallarna, till USINE, en fancy restaurang till ett sista vattenhål, Malmen, där Dag och jag hamnade i meningen med livet.

När vi blir så pass många så hinner man ju inte prata med alla utan det blir med dem man råkar hamna vid. Och denna rapport blir utifrån mitt personliga perspektiv.

Vid bordet på bilden ovan satt jag mellan Björn Karlsson och Janne Ahlén (närmast) och på andra sidan Berra, ”Riddarn” och ”Plingis” närmast kameran. Bortre bordet ser vi ”Inka” och ”Mano” mitt emot varandra. Anders Åberg dold i samspråk med Staffan Löwenborg. Lennart Didrik och Tommy Broäng dolda och längst bort, Dag DiMeo och Hasse Stålhammar. Kenneth ”Kecke” tog bilden.
Det var spännande att prata med Björne och gärna att det leder vidare i gemensamma intressen kring politik mm. Janne Ahlén känd från popgruppen Hounds berättade om hur kärleken och livet utvecklats och även om minnen från idrotten.
Fick höra att Plingis och Tommy var med i en fotoklubb som skulle jubilera och påmindes om min egen karriär som fotograf i unga år. Jodå det fanns en sådan som ledde till publiceringar i Expressen, DN och tidningen Foto vilket utvecklades till bildspelsproduktion, ett media som nu mer eller mindre dött ut.

Så gick vi vidare till Pig and Whistle i Söderhallarna. Mitt i bilden ser vi Björne som fick min senaste bok Mörkrets Furstar och jag hoppas på en återkoppling eftersom det är en liten upplaga gjord för justeringar och förbättringar.

Dino, Kecke, Björne K, Tommy B, Mano (dold) Hasse (Foto BP)

Senare på kvällen satt jag ihop med Hasse, Staffan, Dag och Kecke. Det var dom som under olika perioder kom att stå mig närmast.

Staffan – best buddy – under högstadiet och Dag som jag senare i livet kom mycket nära. Men innan dess var Hasse min bästa polare från 4-5 års ålder till slutet av lågstadiet. Under dessa fem år upptäckte vi Bagis i allt större svängar men det som blev kvällens stora överraskning var då Hasse sa:

Jag kommer ihåg då du fick det där ärret i pannan.

Nu ska man ha klart för sig att jag har ärr i huvudet från ett flertal tillfällen men det som Hasse hänvisade till är det mest spektakulära och allvarliga från 1954. Jag var kanske ännu inte fem år men äventyrslysten och på den tiden byggdes det överallt i Bagarmossen och sprängtråd var ett samlingsobjekt. Vi var på en byggnadstomt där man sprängt sönder ett berg och där det stod en murbrukslave uppställd på en planka för att torka. Jag hade väl sett en sprängtråd och gick under lådan för att hämta den då plankan gav vika och lådan slog mig i bakhuvudet så att jag spräckte skallen mot en vass sprängsten. En fjärdedel av huvudsvålen slets loss och hängde som en mask framför ansiktet och jag såg ingenting eftersom blodet forsade nedför ansiktet.
Jag upplevde att någon lyckades lyfta lådan och sedan få hem mig. Det var en jämnårig kompis som varit med och jag har alltid förundrats över vilka enorma krafter denne person måste ha fått tillgång till men kom inte ihåg vem det var.

Det har nu gått 65 år sedan händelsen och denna kväll fick jag reda på att det var Hasse som var min räddande ängel. Tack Hasse!

Det blev sedan ambulans och en dryg månad på Sös fastspänd i en säng, med armarna låsta och med huvudet fixerat i en ställning. Total orörlighet i ett mörkt rum. Pappa och mamma fick hälsa på en gång i veckan och stå och titta genom ett litet dörrfönster. Och jag minns ledsenheten över att inte kunna höra dem.
Så dessa Baker Boys-möten kan ge mycket till ens egen livshistoria och den gemensamma uppväxten.

Fick också höra historier från andra sidan det vill säga dem som spelade i motståndarlag och när vi möttes i kamper på isen och fotbollsplanen. Fick också höra om Riddarns kamp mot en tuff sjukdom och kunde inte låta bli att informera om dokumentären ”Läkaren som vägrade ge upp” (Streama på Vimeo).


Dag ledde oss vidare till Usine där vi träffade hans vän krögaren Nicola Ingrosso. Denna kväll var det flera som jag inte fick tillfälle att prata med men hoppas få det i kommande Baker Boys-träffar.

Stort tack alla för en trevlig kväll.

Börje Peratt

Galenskap är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat -?

Hjärnans låsning upprepar misstag (Foto Wikipedia)

Fotot refererar till återfallsförbrytare som kan vittna om oförmågan att förändra ett beteende och att ständigt bli bestraffad.

”Galenskap är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat.” Citatets källa är inte säker men det krediteras Albert Einstein, Anonyma Narkomaner (USA), Max Nordau, George Bernard Shaw, George A. Kelly, Rita Mae Brown, John Larroquette, Jessie Potter m fl.

En fundering är om inte flera kan ha kommit på ungefär samma sak. En annan fundering gäller om citatets begränsning. Empirisk och så kallad ”riktig” vetenskap kan beskrivas som tvångsmässig upprepning. Inom fysiken kan man göra om samma experiment 200 000 gånger för att vara säker på att resultatet inte avviker och vara säker på en slutsats. Vansinne eller ett sätt att kunna kräva otroligt bra betalt för meningslösa eller i alla fall tvivelaktiga krav på forskning?

En annan fundering är om citatet i själva verket inte håller. Vissa moment görs om och om igen ibland lyckas de ibland inte.

Men åter till vilka som står för citatet. Det finns inga dokumenterad bevis för att Einstein skrev eller gjorde uttalandet. Det är listat i ett avsnitt som heter ”Misattributed to Einstein” i den omfattande referensen ”The Ultimate Quotable Einstein” från Princeton University Press. [1]

En matchning finns i en broschyr tryckt av Narcotics Anonymous organization (Narkomaners anonyma organisation) 1981. [2]

”Priset kan tyckas vara högre för missbrukaren som prostituerar för en fix än den är för missbrukaren som bara ljuger för en läkare, men i slutändan betalar båda med sina liv. Galenskap upprepar samma misstag och förväntar sig olika resultat.”

Citatet har även använts av andra tolvstegsorganisationer som Anonyma alkoholister.

Den kontroversiella boken ”Degeneration” av Max Nordau publicerades på tyska 1892 och översattes till engelska 1895. Nordau granskade en mängd olika konstnärers verk och angrep dem som innehöll upprepningar som han menade var en mental defekt hos skaparen. Till exempel kritiserade han Maurice Maeterlincks ”La Princesse Maleine”: [3]

En fundering kring detta är att många skapare upprepar samma tema på olika sätt. Inte minst Ingemar Bergman som i nästan alla sina verk gestaltar egna existentiella konflikter och problematiker från barndomen och relationer. Eller konstnärer som utforskar en form och gör i stort sett samma form med variationer för att kanske upptäcka något nytt.

När George Bernard Shaw recenserade Nordaus text vände han kritiken om repetition tillbaka på författaren och föreslog att Nordau skulle kunna diagnostisera sig som psykiskt vansinnig: [4]

Max Nordaus fann i ”Degeneration” tvåhundra och sextio tusen odödliga ord, som säger samma sak om och om igen.

”Det är som [författaren] vet sättet att driva en tes, men Nordau anser det vara ett symptom på galen ”besatthet” hos konstnären. [Nordaus] budskap till världen är att alla våra karakteristiskt moderna konstverk är symtom på sjukdom hos konstnärerna, och att dessa [förment] sjuka artister själva är symptom på rasens nervösa utmattning genom överarbete.”

”The Psychology of Personal Constructs” av George A. Kelly (1955) innehöll en definition som motsvarade citatet, även om det byggde på andra ord: [5]

”Ur psykologisk ståndpunkt om personliga konstruktioner kan vi definiera en störning om en personlig konstruktion används upprepade gånger, trots att den saknar giltighet.”

En reflektion på detta är hur anorektikern ser på sin kropp som tjock fast alla data och spegelbilden vittnar om motsatsen.

I öppnande av den sjunde amerikanska årliga kvinnokonferensen oktober 1981 framförde Jessie Potter, pedagog och rådgivare i familjeförhållanden, ett tal som innehöll ett tematiskt relaterat ordspråk: [6]

”Om du alltid gör det du alltid har gjort, får du alltid det du alltid har fått.” (Jessie Potter)

Samuel Beckett, vinnare av Nobelpriset i litteratur, erbjöd 1983 också ett motsatt perspektiv i sitt arbete ”Worstward Ho”: [7]

”Allt gammalt. Inget annat någonsin. Någonsin försökt. Har någonsin misslyckats. Spelar ingen roll. Försök igen. Misslyckas igen. Misslyckas bättre.” (Samuel Beckett)

I januari 1986 delade den Emmy-vinnande skådespelaren John Larroquette, stjärna i TV-komediserien Night Court, definitionen under en intervju: [8]

”Vansinne är upprepningen av samma handling som förväntar sig olika resultat. Precis som att hoppa ut ur en 40-vånings byggnad, bryta varje ben, spenderar sex månader på sjukhuset, gå tillbaka till samma byggnad, upp till 39:e våningen, hoppa och förväntar sig att det ska bli annorlunda. Det är aldrig annorlunda. ”

I april 1986 innehöll en opinionsartikel av Baltazar A. Acevedo Jr i ”The Dallas Morning News” i Texas citatet: [9]

”… En galning definierad som en process genom vilken en individ eller ett system gör någonting om och om igen på samma sätt, men ändå förväntar sig olika resultat. Att fortsätta granska och ta itu med problem i vårt samhälle utifrån etniska perspektiv, istället för mänskliga, är överväganden galet och det ger bara ett resultat: Det kommer att leda till polariseringen som är standard för paranoida samhällen.”

Ytterligare en reflektion. Alla som idrottar vet att vissa moment utförs på nästintill samma sätt och i vissa fall lyckas de i andra fall inte. Ibland leder det till kantboll in ibland ut. Skillnaden på framgång kan vara hårfin och turlig. Ett looserbeteende definieras ofta som att upprepa ett beteende som alltid leder till misslyckande. Å andra sidan är det vad träning handlar om, att upprepa ett moment tills det lyckas. Det som Shaw är inne på- ”Försök igen!” Namnet på en kommande bok.

Börje Peratt

Referenser:

Citat är hämtade från Quoteinvestigator

  1. 2010, The Ultimate Quotable Einstein, Edited by Alice Calaprice, Section: Misattributed to Einstein, Quote Page 474, Princeton University Press, Princeton, New Jersey. (Verified on paper)
  2. 1981, Narcotics Anonymous Pamphlet, (Basic Text Approval Form, Unpublished Literary Work), Chapter Four: How It Works, Step Two, Page 11, Printed November 1981, Copyright 1981, W.S.C.-Literature Sub-Committee of Narcotics Anonymous], World Service Conference of Narcotics Anonymous. (Accessed at amonymifoundation.org on October 3, 2011; website has been restructured; text is available via Internet Archive Wayback Machine Snapshot January 1, 2013 link PDF of pamphlet link
  3. 1895 Copyright, Degeneration by Max Nordau (Max Simon Nordau) (Translated from the Second Edition of the German Work), Quote Page 238, D. Appleton and Company. (Google Books Full View) link
  4. 1895 July 27, Liberty, Volume 11, Number 6, A Degenerate’s View of Nordau by Bernard Shaw, Quote Page 2, Column 1, Published by Benj. R Tucker, New York. (Reprint in 1970 by Greenwood Reprint Corporation, Westport, Connecticut)(HathiTrust Full View) link
  5. 1955, The Psychology of Personal Constructs by George A. Kelly, Volume 2: Clinical Diagnosis and Psychotherapy, Quote Page 831, Published by W. W. Norton & Company, New York. (Verified on paper)
  6. 1981 October 24, The Milwaukee Sentinel, Search For Quality Called Key To Life by Tom Ahern, Quote Page 5, Column 5, Milwaukee, Wisconsin. (Google News Archive)
  7. 1983, Worstward Ho by Samuel Beckett, Quote Page 7, Grove Press Inc., New York. (Verified with scans)
  8. 1986 January 5, The Sydney Morning Herald, Television with Jacqueline Lee Lewes: From drugs, drink to… Night Court: ‘Confessions of an Emmy Star, Quote Page 31, Column 3, Sydney, New South Wales, Australia. (Newspapers_com)
  9. 1986 April 25, The Dallas Morning News, Leadership Beyond Ethnicity Should Be Goal of Dallasites by Baltazar A. Acevedo Jr., Dallas, Texas. (NewsBank Access World News)

Musiken min religion – den strömmar genom Voice


Musiken är universums språk, den går genom alla former och faser och är oändlig. Vår son Kim sade en dag, – ”Pappa jag skulle inte klara mig utan musik”. När han förstod att jag fick stimpengar på musik jag komponerat gick han till pianot och skapade nytt. Ur pianot flödade toner som jag aldrig hört tidigare. Sättet han spelade på, hur han behandlade varje ton var magisk. Och detta på ett piano som jag trodde jag hade hamrat sönder.
Einstein geniet bakom relativitetsteorin: den speciella och allmänna teorin var ”beroende” av musik. ”Livet utan att spela musik är otänkbart för mig”, förklarade han. ”Jag lever mina dagdrömmar i musik. Jag ser mitt liv när det gäller musik … Jag får mest glädje i livet ur musik.” (länk)
När jag sitter och skriver blir ofta artisterna som uppträder i Voice min inspiration. Visst det är mycket känt och gamla pärlor men också nytt som man kanske aldrig hört förut särskilt om det rör folksånger från aktuella länder. (Voice på Youtube)
Programmet som nu finns över hela världen grundas på den holländska förlagan The Voice of Holland och syftar till att hitta en ny talang bland aspirerande sångare från 15 års ålder och upp genom provsjungning inför publik. Artisterna kastar sig ut i en form av audition inför en jury som sitter med ryggen mot dem och ska bedöma deras röster inte deras utseende. I detta ligger också en spänning. Artisterna kan uppträda utan att begränsas av hur de uppträder och de bästa ger verkligen allt. Tack vare att formatet spridits i hela världen kan man även njuta av Voice från länder som Kina, Korea (ta fram näsduken), Filipinerna, Norge, Ukraina osv. Att se juryn reagera på rösterna är också fascinerande.
Så tack Voice

Börje Peratt

Livet är en fest

Avsnitt 9: ”Det var inte så mycket musik längre, utan det var mer stalinister och KFML-are som styrde det hela” – Pugh Rogefeldt. Foto: Sveriges Radio

Sveriges Radiolegenden Stefan Wermelin har sammanställt 1960- och -70 talets mest centrala musikhändelser i programserien Livet är en fest.

Wermelin fortsätter också framåt till modern tid i den svenska musikhistorien som torde tillhöra motsvarande framgångsvåg som någonsin sim- och tennisundret och andra stora internationella svenska framgångar.

Det är en presentation och en djupdykning som heter duga och ger oss 70 timmar om den svenska rockhistorien, berättad av artisterna som var med. Undertecknad har också en roll i detta i avsnitt 9, Vem kan man lita på.

Proggen växte fram i symbios med ett växande politiskt intresse. Men politiken, som varit en naturlig del av proggen, tog snart över. Kanske kom den till och med att kväva den musik den sporrat.

I detta avsnitt av Livet är en fest hör du: Mikael Wiehe (Hoola Bandoola Band), Björn Afzelius (Hoola Bandoola Band), Anders Lind, Börje Peratt, Leif Nylén (Gunder Hägg, Blå Tåget), Tore Berger (Gunder Hägg, Blå Tåget), Torkel Rasmusson (Gunder Hägg, Blå Tåget), Lennart Wretlind, Janne Forssell, Kjell Alinge, Turid Lundqvist, Claes af Geijerstam (Ola & The Janglers), Sture Karlsson, Tija Thorpe, Magnus Uggla, Tomas Ledin, Channa Bankier, Kaya Ålander (Röda Bönor).

Det är inte utan en tår i ögat som dessa minnen spelas upp.

Tack Stefan!

Börje Peratt

peratt.com

Naturkatastrof i Värtan


Häromdagen då värmeböljan åter slog till med 28 grader i luften cyklade vi ned till Värtan för att ta ett dopp. Det var en dag då badstranden borde vara full av barnfamiljer. Men det såg märkligt nog halvtomt ut. Vi tog oss ut till vår bergknalle och förberedde oss för ett välkommet bad. Vi har flytt hit för att undvika den ökande mängden alger. Så det har varit normalt sett ganska fritt från alger och växtlighet men nu en nästintill ogenomtränglig meterhög sörja av ljusgrön algväxt. Hur hade det kunnat ske och så snabbt?

Jo försommaren var varm men det har den varit förr.

Jag minns hur motsvarande algväxt uppstod för 20 år sedan i vår favoritvik utanför Svartsö (Stockholms mellanskärgård) efter att mellanskarven tagit över en ö där. Men här i Värtan?

Vi lade oss på vår bergknalle och så säger Ritva vad är det där? Jag reser mig upp och spanar över vattnet. Det ser ut som ett par hundra meter långt svall som närmar sig. Men det är något som inte stämmer. Plötsligt ser vi att det alldeles ovanför ytan flyger en utsträckt flock fåglar. Flera hundra djur i samstämd attack mot vaddå. Så inser jag att det är den ökända kinesiska mellanskarven. Och talar om för Ritva att det är så de jagar fisk. Inte visste jag att de fanns här i Värtan. En badande granne informerar då om att ”jodå de har tagit över minst en ö. Du ser den därborta, den vita spökön. Den började bebos för kanske 10 år sedan. Man uppskattar det till 500 exemplar idag.”

Okej då förstår jag varför människorna vid badet klagat på växtligheten i vattnet och varför sportfiskarna inte längre får fisk i Värtan.

Jag är dock mer fascinerad av att för första gången se hur samstämt och effektiv denna flock jagar. Sveper över vattnet, skrämmer upp och ringar in fisken.

Mellanskarv jagar

Skarven är en ekologisk katastrof (Piteå tidning)

Med vetskap om att mellanskarven konsumerar mellan 400-800 gram fisk om dagen och att den kan glufsa i sig en stor gädda kan man räkna ut att denna flock, lågt räknat 300 djur, åderlåter Värtan på 150-200 kilo om dagen. På ett år blir det 50 ton fisk. 50 000 kilo! På tio år blir det 500 ton! Skulle vi räkna på 500 djur blir det naturligtvis avsevärt mer.

Eftersom mellanskarvens träck är den i särklass mest högoktaniga kan vi räkna ut att när en stor del av detta träck hamnar i vattnet, trots att det också naturligtvis är orsaken till träd-döden på de öar den tar i besittning, så sprider den stora mängder gödsel och orsakar övergödning i vattnet. Bottendöden kring dessa öar kan sträcka sig kilometervis åt alla håll. Och då tar algerna över.
Det kan tyckas märkligt att: EU ligger bakom Östersjöns bottendöd-rekord.

Konsekvenserna av mellanskarvens jakt blir att först ryker små och mellanstorlekarna av abborre och gädda och naturligtvis även gösen, därefter vitfisken som är andra fåglars föda. Så mellanskarven tränger efterhand ut annan sjöfågel. Havsörnen är väl den enda som gynnas av mellanskarvbeståndet.

Hur Nordens värsta inkräktare fridlystes
När vi blev medlemmar i EU var det just EU som fridlyste fågeln och den ökade från 2000 exemplar i Kalmarsund till idag kanske en miljon fåglar i Östersjön och Nordens vatten. Tillsammans med sälen har den minskat fiskebeståndet till katastrofnivåer och vi uppmanas sedan i år att inte fiska vår tidigare vanligaste matfisk abborre och gädda.

Vilka försvarar då denna miljökatastrof? Märkligt nog är det ornitologerna. De har kämpat för att få fågeln fridlyst. EU, Ornitologer och Naturvårdsverket tar död på Östersjön.

Den senfärdiga nordbon åtlyder EUs lagar och ser på då katastrofen sker.
I min värld skulle man nattetid lägga ett stort nät över dessa öar, fånga in alla djur och avliva dem.

En statlig myndighet, SLU, har fått i uppdrag av EU att inventera invasiva djur i Sverige.. Eftersom mellanskarven är skyddad av EU vågar de väl inte ta upp den problematiken. Då återstår civilt motstånd alternativt ett dött hav.

Börje Peratt