Svenska värderingar?

Oklart vad svenska värderingar är (SVT 3 dec 2016) tar upp diskussionen om det finns något som är typiskt för svenska värderingar och det som bildar en gemensam värdegrund.

Var tredje svensk vet inte vad som är svensk värdegrund
Dagens Nyheter har gjort undersökningen ihop med Ipsos där drygt 1000 röstberättigade svenskar intervjuats.

  • 9 procent, var tionde intervjuad, anser begreppet är nonsens.
  • 19 procent levererar det vanligaste svaret om ”jämlikhet, allas lika värde”.
  • 13 procent nämner ”västerländska värderingar, demokrati, frihet, mänskliga rättigheter, öppenhet”
  • SD väljare har lättast att beskriva hur man uppfattar det och föreslår: ”att följa svenska normer, regler, kultur och traditioner, tala och förstå det svenska språket”.

För oss som vuxit upp under 1950-talet blir detta en nästintill absurd bild. Samtidigt blir det en ögonöppnare för dagsläget och förvirringen kring moral och grundläggande värderingar är uppenbar. Är vi verkligen osäkra på vad som är rätt och fel?

Finns det någon skillnad mellan folk och folk?

Ja, absolut även inom vårt eget land. Mellan byar, regioner och mellan olika folkgrupper. 08-området har länge betraktats som en  huvudstadens förtryckare och besserwisser gentemot resten av landet. Fördomar mot stockholmare är så generaliserande att det näst intill blivit en rasism. Men jag har också hört omdömen mellan invånare i två mindre orter i Roslagen.

”Du vet folk från R…bo kan man ju inte lita på, vänder man ryggen till får man en kniv i ryggen!

Hur är förhållandet mellan generationer?
I många kulturer högaktar man och respekterar de äldre för deras visdom. Det sägs att i Sverige överger man de äldre och nedvärderar deras erfarenheter och uppfattningar. Stämmer det?

Inom den kristna etiken är ärlighet, omvårdnad och generositet starka värderingar. Inom andra trosuppfattningar kan det rent av vara så att man uppmanar till oärlighet mot de ”orena” som är av annan religiös tillhörighet än den egna.

I vissa länder anses en våldtagen kvinna ha begått brott, utomäktenskaplig förbindelse och bestraffas för det med piskrapp, stening och  i vissa fall fängelse. I västvärlden försöker man åtminstone få tag på våldtäktsmannen och bestraffa denne. Så här gäller helt klart olika värderingar.

Kan vi då hitta någon egenskap som är universell och som kan gälla alla folk överallt och om så hur ser den ut i Sverige?

Generositet

Knappa 16 år gammal gav jag mig ut i världen utan pengar, jag ville bara bort. Jag var vrålhungrig och stod vid en väg en bit ifrån en annan liftare. Då kom han fram till mig med två tomater i händerna och gav mig den ena. Denna gest var så avgörande för mig att jag fick tillbaka min förlorade tro på mänskligheten. Jag började undra över om det i vårt väsen finns en grundläggande känsla för varandra, en universell medkänsla och respekt? Det projektet har pågått i 50 år nu.

Det som möjligen kännetecknar svenskar kan vara den – organiserade generositeten –

Vad hade Sverige varit utan alla dessa ideella som byggde upp den stolta svenska folkrörelsen som möjligen är unik i världen. Alla fick delta oavsett etnisk bakgrund, religion eller politisk ideologi. Jag minns med stor tacksamhet hur dessa vuxna utan någon ekonomisk ersättning ledde utflykter i naturen. Jag minns mina tränare inom idrotten som räddade mig från alla dumheter som pågick runt omkring. Jag minns han som startade en teatergrupp och fick oss att spela teater. Tack till er alla!

Med folkrörelsen följde att man tog ansvar för varandra och var beredd att ge av sig själv för det gemensammas bästa.

Svenskars givmildhet är en imponerande generositet som också visar sig i att ge pengar till människor i nöd. Idag har denna generositet genom spektakulära insamlingar möjligen utvecklats till en märklig ”avståndsmedmänsklighet”. Det kanske kan jämföras med avlatsbreven inom katolicismen för att få syndernas förlåtelse. Är det så att man betalar till olika välgörenhetsorganisationer för att befria sig från skuld över hur lite man tycker sig kunna göra av direkt medmänsklighet?

Många svenskar har i modern tid isolerat sig och lever i ensamhet och dör ensamma. Det blir påtagligt då man tar sig ut i ett samhälle och kan observera hur många det är som har en större relation med sin mobil än med omgivningen. Jag har tidigare berättat om då vi satt på ett kaffe och vid bordet intill satt en pappa och mamma fullt upptagna med sina mobiler. De avvek under den timme vi satt där inte en sekund från mobilerna medan deras två små flickor satt och pratade med varandra och hade gett upp kontakten med föräldrarna. Smartphones – Flykten från friheten

Tid det mest värdefulla vi kan ge!
Då vi bildade familj och fick barn blev tid det viktigaste av allt. Stress och måsten slet mellan familj och jobb. Yngsta sonen kom på undantag. Dåligt samvete fick mig att lova honom att vi skulle göra vad han än önskade sig. Han ville gå till sjön och meta. Vi tog varandra i handen och gick ned. Hans hand ville inte släppa min. Att ge någon av sin tid … och möta denna längtan. Det jag idag kan tycka vara synd är att den insikten inte praktiseras oftare.
Visst kan plikten mana oss till att ge av vår tid och det är ju inte alltid så kul men om man kan vända det till meningsfullhet så är chansen att det också blir lustfyllt. Som jag nämnde tidigare vi svenskar är bra på att organisera generositet. När det sker spontant och i avgörande situationer är det magiskt och underbart om det så bara är en fisketur eller en tomat.

Börje Peratt

Annonser

Kvinnofrid

Claudia Aziz
Läste om Claudia Aziz ingripande då hon blivit trackad på en nattbuss. SvD
Bra att hon reagerade men trist att hon blev fysiskt skadad i ansiktet då killen som kränkte henne också skallade henne.

Kvinnofrid är ju något som rör alla kvinnors trygghet överallt.

2011 bildade vi föreningen Humanism & Kunskap för att just värna humanismens grundprinciper. Tyvärr har begreppet kapats och förstörts av antihumanister. Något som långt ifrån alla förstår. Därför behöver vi nu utbilda i vad humanismen står för. Kan sammanfattas i: Din rätt till ditt liv så länge du respekterar andra människors livsval Eller som det skrivs i mänskliga rättigheter:

”alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter; de har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap”.

2011-och inledningen av 2012 utvecklade vi tillsammans en värdegrund för humanism som presenteras på HK och i en diskuterande artikel på Vetapedia.

Föreningen Humanism & Kunskap har vuxit och det har kommit in förslag på olika insatser. På ett sådant förslag gjorde vi nyligen en långfilmsdokumentär om en utsatt läkare. En film som fått mycket uppmärksamhet och som gått för utsålda hus. Läkaren som vägrade ge upp

En annan tanke rör således att göra något om KVINNOFRID.

Det har skrivits många artiklar på temat publicerade på Humanism & Kunskaps sida som har inspirerat till att vilja göra något mer omfattande.

Ett delmål skulle kunna vara ett seminarium där man samlar flera som redan är engagerade i olika aktiviteter och som har klara uppfattningar om vad som krävs. Ett avstamp för att konkreta åtgärder!

Varje människa är helig, får inte besudlas eller angripas oprovocerat. Samtidigt har vi rätten att försvara oss om vi själva angrips.

Dessa människor som tar sig rätten att angripa tjejer, på det sätt som Claudia har utsatts för, måste få klart för sig att det är fel och att det gör ont att fela och de måste få klart för sig hur de ska uppföra sig mot andra. Det är en uppfostrings- och en korrigeringsfråga. Gör som Claudia, dokumentera dem, filma dem och som alltfler nu gör även, lägg ut dem på sociala medier och youtube för identifiering.

Men problemet är värre än att det gäller några slynglar. Det går rakt genom manschauvinismens trångsynthet och kvinnoförtryckande uttryck och hela vägen genom det pinsamt eftersatta juridiska systemet. Polisen förmår inte skydda utsatta kvinnor. Därför krävs att det byggs upp bättre förutsättningar för att döma och stänga in våldtäktsmän, kvinnomisshandlare och stalkers. Vi måste utveckla ett handlingskraftigt och starkare skydd och en nolltolerans för att trygga kvinnans värld.

Missförhållanden i andra delar av världen importeras nu till Sverige och det är än mer angeläget att klargöra vilka regler som gäller och få till omedelbar korrigering och bestraffning av felstegen.

Men visionen måste vara ett tryggare och säkrare samhälle för alla men kanske främst kvinnor och barn.

Börje Peratt

Visionen om frihet

ungersrevolt2Som sjuåring blev jag klar över hur det kunde gå om en övermakt förgrep sig på människor som sökte frihet. Jag minns än idag då radion i oktober 1956 rapporterade om tanks som rullade in på gatorna i Budapest och krossade det ungerska upproret mot kommunismens tyranni. Bilderna i DN var förfärliga.

Pappa var förbannad på att väst tillåtit Ryssland att göra ett fängelse av Östeuropa och han berättade om Andra världskriget. Vi fick i skolan höra om Nazi-Tysklands Hitler och jag förundrades över hur ingen satte stopp för honom i tid. Hur Hitler kunde tillåtas var ett obegripligt mysterium. Han som spärrat in ett helt folk och sedan brutalt gasat ihjäl miljoner människor. Det växte fram en insikt om att detta måste ha börjat någonstans. En ondska som fått stöd av en omgivning. En omgivning som blundat eller rent av hejat på.

Det är lätt att peka finger på andra men hur hanterar vi då det maktfullkomliga våldet i vårt samhälle idag. Nu tänker jag inte på det där man i Sverige sätter eld på flyktinganläggningar och oprovocerat sparkar ned oskyldiga unga flickor. Det kan vi reagera på och enas om som vämjeligt och förkastligt. Men det finns också en utbredd ondska som gror under ytan som kan likställas vid organiserad brottslighet och åsiktsmaffia.

Detta rör en till synes demokratisk kraft som agerar med stöd av samhällets centrala pelare, juridiken, myndigheterna och media. Kring 2010 upptäckte jag denna slags antihumanismens nätverk, då ville jag först blunda och försökte övertyga mig om att, ”det händer inte i Sverige!” Långsamt accepterade jag denna obskyra verklighet.

De kallar sig humanister men de är inte humanister. Varför gör de så? Och hur kommer det sig att så få protesterar? Det påminde mig om mina tankar som barn om hur man kunde släppa fram nazismen och jag beslöt mig för att inte blunda inför detta uppenbara djävulskap som bär jantelagens signum.

Rädda Humanismen

Humanismen har sitt upphov i kampen för frihet och mot slaveri, översitteri, och krigets fasor. Källan är medmänsklighet, tolerans, öppenhet, respekt för livet, rätten till sitt eget liv. I detta ingår personligt ansvar för sina val och handlingar. Humanismen har på detta sätt bidragit till formuleringar som ingår i mänskliga rättigheter.

I februari 2012 publicerade jag en artikel i Newsvoice: Humanisterna och antihumaniströrelsens historik – En ulv i fårakläder. Den kom att ingå i flera års djuplodande studier och klarläggande av vad som pågick. Man tycks ha börjat med att kapa och förvanska begreppet humanism. Det fortsatte med en infernalisk målsättning att förminska människans rätt till egen livsåskådning. Detta hot mot humanismen spreds i Sverige inom vetenskapsakademin, i utbildningsinstitutioner och medier, till och med inom public service. Min gamla arbetsplats. Jag fann det ytterst provocerande. Det tvingade mig att granska hur den verkar, varför den uppstått och hur den spreds.

Antihumanismen var från början en marxistisk materialistisk rörelse som vände sig mot religioners maktutövning och som ville befria människor från en fanatisk övertro på att Gud styrde allt. De som drabbats av sådan auktoritär miljö och som velat ut därifrån har hos antihumanismen funnit stöd för det.

I Sverige bildades ”Vetenskap & Folkbildning” (VoF) av Sven Ove Hansson KTH bakom VoF och årets förvillare.

Således var det ett initiativ från ett antal socialdemokrater som ville få stopp inte bara på Gud och religioners övertro utan främst på den under 1980-talet växande  nyandligheten med en mängd mer eller mindre ”flummiga” inslag.

Men ganska snart övergick man från en eventuell upplysningsambition till att eftersträva en makt som skulle bestämma vad folk fick tänka, tycka, tro och göra.

Det är svårt att veta om man då anade vad denna förening skulle kunna utvecklas till, inte är det vetenskap och inte är det folkbildning. Tvärtom blev det en internetanpassad Ku klux klanliknande sekt av jantar, mobbare och pseudiker som uppträder med påhittade namn och fiktiva ansikten. Således raka motsatsen till humanismens öppenhet, tolerans och medmänsklighet.

Man är idag en samhällsfiende, en maktfullkomlig hydra med flera huvuden, ett allvarligt hot mot den fria världen. I Sverige således på ytan representerad bl a av ”Vetenskap & Folkbildning” och dess systerförening förbundet som felaktigt kallar sig Humanisterna. Men det finns mer. Under ytan har man övertagit en rad grupperingar och maktpositioner i samhället. En undersökning av Kungliga Vetenskapsakademin skulle komma fram till att antihumanismen trängt sig djupt in i dess kammare.

Rörelsen har rötter i USA och är spridd i 40-talet länder, och den beskrivs som nyateism. En taktik är att förvilla genom desinformation. Ett viktigt verktyg här är Wikipedia. Detta är Orwells ”1984” och Huxleys ”Du sköna nya värld” i förening.

Antihumanister kan definieras på lite olika sätt. Marcello Truzzi som var med och startade skeptikerrörelsen hoppade av och kallade dem pseudoskeptiker vilket syftar på personer som driver ett osunt skeptiskt tänkande, som har inget att göra med ett utforskande sinnelag, öppenhet och vetenskaplighet. Jag har beskrivit dem som en pseudikerrörelse kartlagd här.

Rickard Berghorn har studerat denna rörelse och publicerade 2012 i tidskriften Kulturen en artikel Rashygien och vetenskap som religion: Humaniströrelsens historia. Artikeln belyser även Antihumaniströrelsens historia och sambandet mellan skeptikerrörelsen och den avart som Sturmarks förbund står för.

Man klarar inte av medvetandesprånget från fundamentalism till fri tanke. Det senare blir aningen tragikomiskt då Sturmark valt detta begrepp ”fri tanke”som namn för sitt förlag men inte förstår skillnad på medvetande och hjärna, eller andlighet och religion eller tankefrihet och översitteri. Jag har också belyst detta i en artikel på SvD Fullt möjligt förena tro och vetenskap.

Inskränktheten får fritt spelrum i Sverige på nätforum som VoF/Förbundet(anti)humanisterna äger. Associerade till denna rörelse är så gott som alltid nät-troll, maskerade med anonymitetens nicknames. Det är en antidemokratisk konstruktion och dess ”medlemmar” bryter konsekvent mot mänskliga rättigheter då de stör mötesfrid och försöker förhindra människor att hålla möten. Jodå de ringer lokalanordnare för att stoppa uthyrning till dem de utser som fiender. (Aktuellt exempel här). Mattias Lantz vid Uppsala Universitet har tagit på sig väktar-rollen för att förhindra andras forskningsresultat att spridas och Sturmark har gått i bräschen och uppmanat till sådana aktiviteter. De anstränger sig också att ryktesförstöra de människor som de pekar ut som fienden.

Idag är denna ”jantekår” en märklig mix av extremliberalism, marxism och konservatism. Fenomenet sprider sig också inom politiken där det dykt upp politiker som förmedlar en antidemokratisk värdegrund och nu pratar jag inte om SD utan om FP (L) och C. Riksdagsledamoten Fredrik Malm (FP) avslöjar sig när han använder det nedsättande begreppet foliehatt om människor som han ogillar.

På Centerns Facebook sida florerar jantebegreppen öppet och jag har länge misstänkt att Centern utsatts för entrism från VoF-trollen (Voflare eller Voffare). Att ledande Centerpersoner förnekar detta övertagande gör det bara än mer märkligt. Antingen är man med på den fientliga annekteringen (erövring) eller så varken hör eller ser man.

Kommunikationsforskare P-A Forstorp har beskrivit deras agerande och militära uppbyggnad i sin studie MAKTEN ÖVER FOLKVETTET: SKEPTIKER I SVENSK OFFENTLIGHET. Länk till PDF.

Då är vi tillbaka till ursprungsfrågan. Är vi beredda att låta detta fortgå utan att markera gränsen för att skydda vetenskapen, utbildningen och medierna? Förminskar vi problematiken och kallar den en fånig tvekamp mellan uppfattningar? Jag tror inte Erik Enby som utsatts för ett tioårigt mediadrev betraktar dem som fåniga. Jag tror inte Sanna Ehdin Annandala som kände sig tvingad att fly landet för att undgå deras förföljelser finner dem fåniga. Jag tror inte heller kostläkaren Annika Dahlqvist som funderade på att ta sitt liv, efter förvillarpris och förlorat jobb, betraktar dem som fåniga.

Antihumanismen har till sin hjälp hEXPRocESSEN och namngivna ovan har utsatts för vedervärdig behandling av denna blaska. Även Public Service har visat sig tjänstvillig i trakasserikampanjer mot enskilda människor, forskare och läkare som inget annat vill än hjälpa människor. Visst är det besynnerligt.

Det är också besynnerligt att framstående kändisar som Björn Ulvaeus (ABBA) och PC Jersild (Barnens ö) står bakom detta. De har möjligen förlorat tilltron till religion genom de övergrepp och missgrepp som skett inom religiösa yttringar. Men är det en ursäkt för att supporta övergrepp på människor? Här har Sturmark ordnat en elitgrupp profilerad som sekulära Humanister vilket också är ett kapat begrepp. Sekulär humanism är i sin ursprungliga betydelse en inriktning som utgör en brygga mellan trosuppfattningar och vetenskap, där man uppmanas att hållas isär dessa båda men samtidigt respektera att tron har sin plats liksom vetenskapen. Och mycket inom vetenskapen är rena trosuppfattningar! Denna insikt står i motsats till den förvanskade form som återfinns på Wikipedia. Här beskrivs enbart den nyateism som realiserades av Paul Kurtz och nu således missbrukas av Sturmark.

Nu har han visserligen i en artikel i Sydsvenska dagbladet bett regeringen ta krafttag mot ett möjligt irakiskt lagförslag som går ut på att tillåta barnäktenskap med flickor från 9 år. Det är ju ett tjusigt ställningstagande men som slår in öppna dörrar, flera år efter att kvinnogrupper och politiker lyft frågan, och två år efter att jag skrev om det på Humanism & Kunskap: Tvångsäktenskap med barn.

Jag är inte religiös och försvarar inte något av den ondska som begåtts i religionens namn tvärtom. Men jag skulle inte avstå läkarvård för att det förekommer missgrepp inom sjukvård. Jag skulle inte avstå från mat bara för att vissa leverantörer ägnar sig åt besprutning och andra tvivelaktiga livsmedelsproducerande åtgärder.
Ett annat följdfenomen av denna nyateistiska materialism är förnekelse och avståndstagande från andlighet eller återigen ett förvanskande av begreppet så att det blir oigenkännligt. Det har hos antihumanismen lett till en otäck självhävdelse som ser människan som redskap för tillfredsställelse av perversa behov.

Jimmy Wales en av grundarna till Wikipedia som sprider barnporr på Wikipedia, använder encyklopedin för personliga uppgörelser och kallar sig ”andlig ledare”. Denna Jimmy Wales är en hängiven materialist som i grund och botten föraktar andlighet och medmänsklighet. (Chockerande fakta om Wikipedia)
En tidigare Wikipediachef berättade för Natural News att Jimmy Wales tror på ”Hardcore/orubblig tro på ateism, har ett djupt engagemang för ‘scientism’ och ett djupt förakt för humanism.” Vetenskap & Folkbildning (VoF) har med Jimmy Wales samtycke tagit över delar av svenska Wikipedia. Åsiktspolis på Wikipedia

Om vi tror på att mänskligheten går framåt så behöver vi tydligen det värsta för att inse vad vi inte vill ha och för att sedan finna vägar mot en bättre värld.

Dessa pseudoskeptiker utgör en allvarlig fara för vår demokrati, deras förföljelser av utsatta måste få ett stopp. Här pågår justitiemord av grov kaliber. Ett sådant fall är läkaren Erik Enby som jag nu gör en dokumentär om (Läkaren som vägrade ge upp).

Under arbetet med dokumentären har jag chockerats av hur illa det står till i myndighets- och media-Sverige. När ska tillräckligt många upptäcka den Orwellska 1984 liknande diktatur som tagit över institutioner (Vetenskapsakademin, KI, KTH, Uppsala Universitet, Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet m fl) och nyhetsspridning genom av antihumanismen infekterade medier. Hur ska vi befria oss från det media- och myndighetsmissbruk som detta har lett till?

Helst av allt vill vi kanske blunda för det som är så negativt och otäckt. Men som sagt det otäcka försvinner inte av att blunda och risken är att det blir mycket värre om vi inte står upp för en i sann mening humanistisk värdegrund. I själ och hjärta vill en övervägande del av mänskligheten sträva mot frihet, och rätten att få bygga sitt liv. De som har en annan agenda och som tar sig rätten att förstöra människors liv kan säkert motivera sina handlingar med diverse pseudo-argument.

Min uppfattning är att de mest rigida (exempelvis Dan Larhammar, tredje preses på Kungliga Vetenskapsakademin, som förföljt Erik Enby i över 10 år) knappast är talbar eller påverkningsbar. Möjligen har de en psykopati i botten som utvecklats destruktivt och som låst dem vid detta svarta hål.

Så jag betonar återigen, låt oss stå upp för visionen om en mänsklighet fri att söka och bygga sina liv. När det gäller de som har en agenda att låsa in människan måste de liksom trollen utsättas för ljuset, exponeras och detroniseras.

Börje Peratt
Välkommen till min mediala sida

När allt är under upplösning återstår humanismen

Humanism och Kunskap text8
När vi nu går in i 2016 kan jag inte annat än släpa med mig minnen från 2015. Det känns som inte bara Europa är under upplösning utan även svensk kultur och själva hjärteroten i min känsla för den svenska folksjälen.

När flyktingar nu ”invaderar” Sverige så brinner anläggningar där de ska bo. 40 flyktinganläggningar har satts i brand under 2015! I Sverige! Det är alarmerande på flera sätt och inte utan oro för att främlingsfientligheten blir allt farligare. Samtidigt finns det en oro för element tillhörande radikal islamism med hot om terrordåd som i Paris. Utifrån denna hotbild har den politiska makten i Sverige drabbats av sådan förvirring att man är beredd att upplåta svensk mark till NATO och utplacering av kärnvapenmissiler. Men snälla rara hoten kommer inte från Ryssland. Hoten kommer från radikaliserade element med rötter i Mellanöstern men kanske födda och uppväxta i Sverige. Ormar uppfödda och närda vid moder Sveas barm.

Samtidigt med detta pågår inom Sverige en sönderslitning av grundläggande folkrätt genom undergrävande av mänskliga rättigheter. På ytan tycks det vara Vetenskap och Folkbildning och (anti)humanisterna som går i spetsen. Men rör man om lite så har dessa predatorer stöd av den Naturvetenskapliga Akademin, Public Service, Expressen (Hexprocessen på Facebook) och flera andra dagstidningar, läkemedelsindustrin och ett antal medvetna eller omedvetna medlöpare.

Denna hydra utnyttjar internet och media och man använder sig av ansiktslösa troll för att placera ut lögner och förstöra kritikers rykten. När jag upptäckte deras agerande insåg jag att det krävdes en särskild strategi och taktik om jag skulle ta mig an att journalistiskt beskriva problematiken. Jag försökte också bringa klarhet i om det fanns ett samlat motstånd. Fanns det bland politiker en insikt om detta ondskefulla spel.
Vad jag fann var att fienden hade kapat i stort sett alla platser och pjäser i detta elaka spel. Man har tillförskansat sig möjligheter att sprida sina budskap och sin makt inom snart sagt alla centrala samhällsområden. Och när det kom nya tog man över dem också. Man till och med tog över Wikipedia genom näthuliganism, nättroll, guerilla och åsiktspolis.

Jag har i Sverige försökte avslöja psykologin och motiven bakom organiserade troll och även startat en grupp på Facebook ”Wikipedia under attack”. Wikipedia gerillan är baserad på en antihumanistisk, nyateistisk, materialistisk ideologi. De accepterar ingen annan tro än sin egen. 2011 skrev jag en artikel om detta publicerad i SVD mars 2012: Fullt möjligt förena tro och vetenskap.

Det är för denna infernaliska makt viktigt att kontrollera människors kunskapssökande och tänkande.
Man kan ju tycka att avslöjande om vilka det är som kontrollerar Wikipedia är patetiskt, om det bakom detta finns en mycket värre fara.

Att kontrollera informationen är historiskt ett sätt att hålla den fria tanken instängd. Förr var det en religiös makt idag är det en materialistisk. Företag som finansierar det materialistiska synsättet betraktar livet och människan som en produkt och man vet mycket väl vilka institutioner man ska kontrollera. Syftet är att använda den här produkten, kontrollera den och göra en vinst på den. Krafterna som finansierar denna degenerering av människan finns bland annat inom Big Pharma.

I maj 2015 presenterades för mig historien om en läkare som utövar praktik genom att kombinera skolmedicin med naturmedicin. Detta ansågs hotfullt från inkvisitionen inom naturvetenskap. Ledaren för skeptikerna i Sverige (Dan Larhammar) startade ett media drev baserat på lögner. Vi beslöt att göra en dokumentär ”Läkaren som vägrade ge upp” som kom att bli 100 minuter och kommer att ha sin release 2016. TRAILER. Gilla på Facebook

När samhället är under upplösning återstår humanismen. Den är inkluderande, den är förstående, den tillerkänner alla kulturer, trosuppfattningar och levnadssätt så länge man inte attackerar andra eller avsiktligt förstör för andra. Humanismen är eller bör vara grunden för politik och demokrati, företagsamhet, vetenskap, hälsa och sjukvård, ja all mänsklig verksamhet.

Börje Peratt

Välkommen till min mediala värld

Ondskan ett sandkorn i öknen?

Godhet, kärlek, Empati och respekt för livet präglar en överväldigande majoritet av mänskligheten.

Med Eben Alexanders ord; ondskan är som ett sandkorn i en öken, så varför låta den styra. Jo det räcker med ett rötägg eller några få som leker skarprättare för att det ska drabba oss alla. Och det som nu pågår i Mellanöstern känns inte som ett sandkorn snarare en djävulsk sandstorm.

När vi ser någon fara illa så mår de flesta något sånär normalt funtade illa.

”Vi kan inte hjälpa alla men alla kan hjälpa någon” heter det.

Ja det känns som en floskel när man tänker på alla lidande flyktingar som kämpar för sina liv i ranka flyktingbåtar.

Flyktingströmmar tvingar hela familjer ut på en osäker vandring och Medelhavet har nu blivit ett hopp att nå en bättre värld. Hellre riskera livet än stanna kvar i hopplösheten. Här gör det svenska kustbevakningsfartyget Poseidon en insats. (LÄNK) Jo Poseidon har fortsatt rädda flyktingar men ändå är det många som inte klarar sig.

I Amerika går flyktingströmmen över öknar och naturligtvis når inte alla fram där heller. Problemet är inte bara fattigdom och orättvisor. Terrorism och maffialiknande krig drar undan fundamentet för en framtid.

Näthuliganismen missbrukar yttrandefriheten

I Sverige har vi en utbredd näthuliganism främst symboliserad av VoF och dess associerade.

Men värre är det eskalerande våldet med granatexplosioner i Malmö och mord på öppen gata.

Eben Alexanders ord om ondskan som ett sandkorn tycks i ett världsligt perspektiv som ett förringande av det som nu pågår. Kanske är hans ord utifrån ett universellt perspektiv.

Hur som helst så har Eben ett andligt perspektiv.

Med andlighet avser jag här inte religion. Även om religiösa människor kan vara andliga så är religion ingen garant för vare sig medmänsklighet eller andlighet.

ISIS framfart i Mellanöstern och militanta islamister i Afrika och Asien vittnar tvärtom om hur religion kan ligga bakom helvetet på jorden.

Dagens folkvandring är ett uttryck för att människor inte bara flyr dödshot utan djävulskt förtryck och den hopplöshet det föder. Sedan kommer de till Europa med sitt bagage av människosyn ibland med medeltida kvinnosyn och möter kvinnor som tar jämställdhet för självklart. Det är en slags kulturkrock. En annan är att de inte är välkomna över huvud taget. Och konsekvenserna av det blir en eskalerande våldsspiral som den vi nu ser i Malmö och Göteborg och som vi sett i Södertälje.

Problemet växer då en del ser det som ett importerat våld. Kanske är det så? Osäkerheten tycks fly till SD.

Folkvandringar har skett i alla tider och tack vare möjligheterna att emigrera till Amerika fick många svenskar en ny framtid. Majoriteten av mänskligheten är god och i det perspektivet är nog de flesta som av olika skäl tappat bort sig själva inte förlorade för mänskligheten. De få som domineras av ondskan är kanske att betrakta som ett sandkorn i öknen.

Hur ser Umeborna på Hagamannens återkomst? Är han ett sandkorn för alla de kvinnor som nu kommer att plågas av den oro som hans närvaro orsakar?

Börje Peratt

Välkommen till min mediala värld

 

Godhetens problematik

Problemet är inte alla goda människor som vill väl och som erkänner mångfalden och både respekterar och tolererar olikheten. Problemet är alla dessa goda människor som blundar för orätten, mobbingen och övergreppen och som flyr konflikten.

”Han ägde den obegränsade tolerans som kommer av total likgiltighet.”
(Carl Hammarén 1922-1990)

”Låt oss vara vänner”

Det finns många gränsöverskridande samarbeten mellan skolmedicin och alternativ medicin. Det finns läkarutbildningar där båda sidor ingår i utbildningen som i Indien. Men detta motarbetas av EU. Det finns välvilliga insatser för att lyfta fram alternativen som bromsas eller saboteras som Osherdonationen. Det pågår en underminering driven av egoistiska krafter som inget hellre vill än rasera alternativen för att helt dominera med sina lösningar. Historien visar mängder av sådana exempel.

På 1930-talet fanns två ytterligheter när det gäller behandling av djup depression. Den ena var musikbehandling den andra var lobotomi. Den ena var terapeutisk det andra var medicinsk och där kunde läkemedelsindustrin tjäna pengar. Eftersom läkare inte tjänade pengar på musikterapi så startade man kampanjer för att svärta ned och påstå att den inte hade effekt. Och detta trots att patienter bevisligen blev bättre av just musikbehandling. Emedan lobotomi kunde orsaka fruktansvärd och oåterkallelig hjärnskada. Det tog lång tid och mycket lidande innan denna ”behandlingsform” betraktades som olämplig. Var sjätte lobotomerad dog däribland den svenska konstnärinnan Sigrid Hjertén.

Så mycket av forskning som synes vara vetenskaplig är direkt propagandistisk. Också här kan den godhjärtade blunda inför konflikten och önska att ”vi kan väl bli sams och tillåta alla vägar”. Ja tanken är god men återigen problemet blir då att de som inte vill se ondskan i vitögat faktiskt riskerar att öppna dörren för den.

”Blundar vi för orättvisor och ondska så tillåter vi den att fortgå.” (Edmund Burke)

Tyvärr anlitas forskare och läkare till att förhindra sanningen och istället att pådyvla mänskligheten lösningar som är direkt hälsofarliga men som ger klirr i kassan.

”Det är när godheten blundar som ondskan skadar mest”. (Kristian Gidlund)

Vi bör skilja mellan onda handlingar och onda personer, och att det är vi – de vanliga människorna, som så ofta står passiva och blundar för ondskan – som ger ondskan förutsättning att finnas till och verka. Som Ann Heberlein uttrycker det: ”utan de vanliga människornas oreflekterade stöd skulle Hitler bara vara en ensam, perverterad och maktlös man”.

”Motsatsen till konst är inte fulhet, det är likgiltighet. Motsatsen till hopp är inte uppgivenhet, det är liktgiltighet. Och motsatsen till liv är inte död, det är likgiltighet.” (Elie Wiesel)

Att blunda för det som sker gör inte att det försvinner. Att fokusera på det goda eliminerar inte det onda. Att förneka en problematik ökar däremot likgiltigheten och utgör ett motstånd till nödvändig förändring.


Börje Peratt

Humanism är människans ansvar

Humanism brukar definieras som medmänsklighet och empati. Hur långt denna empati sträcker sig är dock osäkert men givet människans unika förmåga att påverka i stort sett allt liv och därmed förutsättningarna för jordens överlevnad måste vi låta humanismen som mänskligt fenomen omfatta ansvar för jorden.

Vad vi menar med ansvar är respekt, hänsyn och insikt om vad manipulation av miljön kan få för betydelse.

Humanism är ett medvetandetillstånd som påkallar ett adekvat beteende och som manar till handling. Vad som är ett adekvat beteende kan alltid diskuteras och det får lätt politiska övertoner. Men det finns en avgörande källa i humanismen som när den förträngs tenderar till att förvandla människors beteende till för samhället och människorna kontraproduktiva såsom miljöförstöring och ibland rent antihumanistiska uttryck (allt från näthat till krig).

Med kontraproduktiva  menas sådana uttryck som får direkt destruktiv effekt på de människor och den miljö som berörs. Ett exempel på det är EU´s fridlysning av den kinesiska mellanskarven som visat sig vara ett skadedjur som orsakat oerhörd skada i Östersjön och i våra insjöar men som skyddas av ornitologer som inte bryr sig det minsta om vare sig övrigt fågelliv eller livet under havsytan. Framför allt struntar man fullständigt i andra människor som påverkas av de minskade fiskebestånden och den försämrade miljön. De som drabbas värst är kanske yrkesfiskarna som fått sina fiskevatten förstörda och tömda av denna mellanskarv sinensis.  Problemet är också att ornitologerna har tolkningsföreträde och miljökatastrofen skyddas av EU och Naturvårdsverket som mörkar problematiken genom att använda felaktig terminologi. Här går man i ornitologernas ledband. Skulle man tala klarspråk är det inte bara osäkert om mellanskarven kan anses ha rätt till sitt skydd den skulle betraktas som en invaderare som förökat sig på ett sätt som förstör för inhemska varelser att överleva (invasiv).

Med antihumanistiska uttryck menas här alla de beteenden som går emot våra mänskliga rättigheter som de formulerats i en mängd konventioner och inte minst av FN.

Humanismens källa skulle enkelt kunna formuleras som andlighet men detta slags medvetande är inte exklusivt mänskligt utan finns överallt i livet ner på myrstadiet. För att förstå denna bild av andlighet måste vi ju förtydliga vad vi menar.

Andlighet är livets mjukvara kan til och med ingå i det som ”programmerar” livets DNA och det som medverkar till evolution. Andlighet har dimensioner som det är svårt att sätta ord på men kan ses som källan till skapande som kan uttryckas på så många andra sätt inte minst inom musik och konst. Andlighet är också närvaro och den kan sannolikt bara upplevas i absolut närvaro.

Återigen mycket förenklat kan vi säga att andlighet är kommunikation av ansvar och samhörighet. Detta har av människan historiskt förvandlats till religioner men det finns ingen andlig mission som har rätt att avkräva åtlydnad eller dogmatisk instudering av lärosatser. Skulle det finnas en Gud så går sådan mission mot Guds intention om människan som fri varelse.

Livet föds med löftet att få följa sin egen unika livsdröm och sin egen unika önskan om att återkoppla till det gudomliga i sig själv och med universum. Detta liv om så en enkel liten blomma, handlar om att förverkliga det som det är ämnat för. Det innebär inte att blomman står utanför skapandet. Tvärtom varje liv bär inom sig möjligheten till förändring, mutation och nyskapande. För dessa liv finns inget annat så vitt jag förstår det, påtalat ansvar, endast att sprida sitt släkte och att överleva.

Vi skulle kunna utveckla dessa tidigare nämnda egenskaper såsom ansvar och samhörighet, med kärlek. Risken är då att man enbart ser till människans uttryck. Men kärleken som universell källa för allt liv, livens drivkraft och förmåga till samspel har så många fler uttryck. Om vi manar fram bilden av myrans uppdelade arbete för drottningen och för sin arts överlevnad skulle man kunna se det som ett universum i miniatyr. Denna  hierarkiska mycket specialiserade samverkansform är bara en av flera dock kan vi också se den översatt på mänskliga samhällssystem. Sådana system tenderar att bli orättvisa och inhumana. Vi får människor som lever i ett överflöd och människor som lider av hungersnöd, fattigdom och ohälsa.

Andra livsformer kan ha en mer jämställd och näst intill kollektiv samverkansform. Dessa kvaliteter i samhällen som ger mer likvärdig betydelse finns både bland djur och människor.

Förändringar påverkar samhällen och vi kan i djurriket till och med se skillnader i ledarskap ofta beroende på vilka slags individer som dominerar beteendet. I en apflock kan det vara grooming, respekt och vänlighet medan det i en annan kan vara makt, kontroll och våld som härskar.

I det förra exemplet genomsyras gruppen av kärlek och generositet i det senare av egoism och rätten till att först få tillfredsställa sina behov.

Det som särskiljer människan från alla andra liv är inte att vi medvetet påverkar miljön, det gör också djur som bävern, utan att vi har makten att medvetet förändra miljön globalt. Om detta medvetande saknar insikt, andlighet och humanismens grundvärden kan det få förödande konsekvenser såsom mellanskarvens plundring av Nordens vatten. En ryggradslös myndighet går i ledband och fördjupar katastrofen.

Börje Peratt ( V, W , L )